Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat
KERESÉS

Polgármester

Dr. Kocsis Máté

polgármester
 • Telefon: 459-2201
 • Fax: 333-1597
 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu
 • Fogadóóra: Minden hónap 2. szerda 14 és 16 óra között. (bejelentkezés előzetesen csak írásban)
 • Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., I. emelet 101.
 • Web: kocsismate.hu

Önéletrajz

Dr. Kocsis Máté
(Fidesz-KDNP)
Budapest VIII. kerület (Józsefváros) polgármestere.

 • 1981-ban született Budapesten, Józsefvárosban nőtt fel. Nős. Egy fiúgyermek édesapja.
 • 1999-ben a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumban érettségizett.
 • 2004-ben doktori oklevelet szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán.
 • 2004 és 2006 között a Századvég Politikai Iskola és a Budapest Corvinus Egyetem közös, másoddiplomás képzésében vett részt politikai szakértő szakon.
 • 2006-ban a Fidesz delegáltja a Fővárosi Választási Bizottságban.
 • A 2006. évi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP színeiben Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének tagjává választják a józsefvárosi 1. számú választókörzet egyéni önkormányzati képviselőjeként.
 • 2006 és 2009 között a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere, a Fidesz-KDNP frakció vezetője.
 • 2006-tól a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciószövetségének tagja, a Fővárosi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának alelnöke.
 • 2006. február és április között a Fővárosi Választási Bizottság tagja.
 • 2009. november 22-én választották meg először Józsefváros polgármesterének az időközi polgármester-választáson, a szavazatok 67 százalékával.
 • A 2010. április 11-i országgyűlési választás első fordulójában országgyűlési képviselői mandátumot szerzett.
 • 2010 májusától a Fidesz frakció Védelmi Kabinetjének vezetője.
 • 2010. május 17-től az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke.
 • 2010 júniusától 2014 májusáig a Fidesz országgyűlési frakciójának frakcióvezető-helyettese.
 • 2010. július 7-től az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottság tagja.
 • 2010. október 3-án lett másodszor Józsefváros polgármestere, a szavazatok 58 százalékával.
 • 2010 novemberében a Ferencvárosi Torna Club alelnökének választották, majd 2011. január 13-án a FTC női kézilabda-szakosztály elnökségi tagjának.
 • 2011. február 14-től az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának a tagja.
 • 2011 februárjától a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán önkormányzati jogot oktat.
 • 2011. június 7-től az Országgyűlés Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottságának elnöke.
 • 2011. szeptember 5-től a Fidesz budapesti alelnöke.
 • 2012 decemberében nevezte ki Orbán Viktor a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
 • 2013 decemberétől az Országgyűlés Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság elnöke.
 • 2014. október 12-én, a szavazatok 57, 2 százalékával harmadszorra választották Józsefváros polgármesterének, így tagja lesz a Fővárosi Közgyűlésnek.
 • 2014. november 7-én a Fővárosi Közgyűlés egyhangúan önkormányzati és rendészeti tanácsnoknak választja.
 • 2015. április 17-én megválasztották a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnökének.
 • A Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagja, a Palotanegyed Újság alapítója.
 • Szabadidejében szívesen focizik, olvas.

Feladata, hatásköre

 1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal).
 2. A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja; a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
 3. A polgármester ellátja mindazokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, ide nem értve az általa átruházott feladat- és hatásköröket.
 4. A polgármester közvetlen felügyelete alá tartozó általános feladatok:
  • a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • költségvetés előkészítésével és végrehajtásának felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • szabályozási keretterv (RRT), a város- és kerületfejlesztés összehangolt munkájában való részvétel,
  • érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, egyeztetés,
  • alpolgármesterek részére átadott nagyobb jelentőségű egyedi ügyek koordinálása.
 5. A polgármester közvetlen felügyelete alá tartoznak az általános feladatok mellett a fej-lesztési, egészségügyi, és a közterületi, közbiztonsági területeken:
  • közrend, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a rendvédelmi szervekkel és a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel,
  • kerületfejlesztéssel, városrendezéssel kapcsolatos feladatok,
  • a Teleki téri piac fejlesztésének felügyeletével kapcsolatos feladatok,
  • városmarketinggel kapcsolatos feladatok,
  • kerületi rendezvények figyelemmel kísérése, azokon való részvétel,
  • az egészségügyi alap- és szakellátás önkormányzati feladatai,
  • a háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal, és a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal való kapcsolattartás és azok felügyelete,
  • működési területével kapcsolatos tevékenységet ellátó érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás.
 6. Figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját
 7. A polgármester az alpolgármesterek részére témafeladatokat határozhat meg.

 

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2015

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2016

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2017

 

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok