Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat
KERESÉS

Polgármester

Dr. Kocsis Máté

polgármester
 • Telefon: 459-2201
 • Fax: 333-1597
 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu
 • Fogadóóra: Minden hónap 2. szerda 14 és 16 óra között. (bejelentkezés előzetesen csak írásban)
 • Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., I. emelet 101.
 • Web: kocsismate.hu

Önéletrajz

Dr. Kocsis Máté
(Fidesz-KDNP)
Budapest VIII. kerület (Józsefváros) polgármestere.

 • 1981-ban született Budapesten, Józsefvárosban nőtt fel. Nős. Egy fiúgyermek édesapja.
 • 1999-ben a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumban érettségizett.
 • 2004-ben doktori oklevelet szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán.
 • 2004 és 2006 között a Századvég Politikai Iskola és a Budapest Corvinus Egyetem közös, másoddiplomás képzésében vett részt politikai szakértő szakon.
 • 2006-ban a Fidesz delegáltja a Fővárosi Választási Bizottságban.
 • A 2006. évi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP színeiben Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének tagjává választják a józsefvárosi 1. számú választókörzet egyéni önkormányzati képviselőjeként.
 • 2006 és 2009 között a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere, a Fidesz-KDNP frakció vezetője.
 • 2006-tól a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciószövetségének tagja, a Fővárosi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának alelnöke.
 • 2006. február és április között a Fővárosi Választási Bizottság tagja.
 • 2009. november 22-én választották meg először Józsefváros polgármesterének az időközi polgármester-választáson, a szavazatok 67 százalékával.
 • A 2010. április 11-i országgyűlési választás első fordulójában országgyűlési képviselői mandátumot szerzett.
 • 2010 májusától a Fidesz frakció Védelmi Kabinetjének vezetője.
 • 2010. május 17-től az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke.
 • 2010 júniusától 2014 májusáig a Fidesz országgyűlési frakciójának frakcióvezető-helyettese.
 • 2010. július 7-től az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottság tagja.
 • 2010. október 3-án lett másodszor Józsefváros polgármestere, a szavazatok 58 százalékával.
 • 2010 novemberében a Ferencvárosi Torna Club alelnökének választották, majd 2011. január 13-án a FTC női kézilabda-szakosztály elnökségi tagjának.
 • 2011. február 14-től az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának a tagja.
 • 2011 februárjától a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán önkormányzati jogot oktat.
 • 2011. június 7-től az Országgyűlés Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottságának elnöke.
 • 2011. szeptember 5-től a Fidesz budapesti alelnöke.
 • 2012 decemberében nevezte ki Orbán Viktor a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
 • 2013 decemberétől az Országgyűlés Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság elnöke.
 • 2014. október 12-én, a szavazatok 57, 2 százalékával harmadszorra választották Józsefváros polgármesterének, így tagja lesz a Fővárosi Közgyűlésnek.
 • 2014. november 7-én a Fővárosi Közgyűlés egyhangúan önkormányzati és rendészeti tanácsnoknak választja.
 • 2015. április 17-én megválasztották a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnökének.
 • A Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagja, a Palotanegyed Újság alapítója.
 • Szabadidejében szívesen focizik, olvas.

Feladata, hatásköre

 1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal).
 2. A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja; a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
 3. A polgármester ellátja mindazokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, ide nem értve az általa átruházott feladat- és hatásköröket.
 4. A polgármester közvetlen felügyelete alá tartozó általános feladatok:
  • a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • költségvetés előkészítésével és végrehajtásának felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • szabályozási keretterv (RRT), a város- és kerületfejlesztés összehangolt munkájában való részvétel,
  • érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, egyeztetés,
  • alpolgármesterek részére átadott nagyobb jelentőségű egyedi ügyek koordinálása.
 5. A polgármester közvetlen felügyelete alá tartoznak az általános feladatok mellett a fej-lesztési, egészségügyi, és a közterületi, közbiztonsági területeken:
  • közrend, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a rendvédelmi szervekkel és a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel,
  • kerületfejlesztéssel, városrendezéssel kapcsolatos feladatok,
  • a Teleki téri piac fejlesztésének felügyeletével kapcsolatos feladatok,
  • városmarketinggel kapcsolatos feladatok,
  • kerületi rendezvények figyelemmel kísérése, azokon való részvétel,
  • az egészségügyi alap- és szakellátás önkormányzati feladatai,
  • a háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal, és a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal való kapcsolattartás és azok felügyelete,
  • működési területével kapcsolatos tevékenységet ellátó érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás.
 6. Figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját
 7. A polgármester az alpolgármesterek részére témafeladatokat határozhat meg.

 

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2015

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2016

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2017

Dr. Kocsis Máté vagyonnyilatkozata 2018

 

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok