Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat
KERESÉS

Szociális és gyermekjóléti ellátás

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
 
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mint integrált szociális intézmény komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten a szükségletekre reflektálva végzi a kötelezően ellátandó alap- és többletfeladatok közül az ellátási területhez tartozó:
 
- egyének, illetve családok szociális és mentálhigiénés ellátását (szociális alapellátás) a családi rendszer működési zavarainak megelőzése, a kialakult problémák megoldása céljából a komplex családgondozást. Önként vállalt feladatként Intenzív Családmegtartó Szolgáltatást működtet. [Családsegítő Központ]
 
- gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének (gyermekjóléti alapellátás), jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését, a kiemelt gyermekek hazagondozásának elősegítését. [Gyermekjóléti Központ]
 
- családjából prevenciós céllal átmenetileg kiemelt gyermek ellátását intézményes keretek között. [Gyermekek Átmeneti Otthona]
 
- a Józsefváros területén élő idősek számára komplex ellátást (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak, nappali ellátása, időskorúak átmeneti otthona, valamint önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása) nyújt. [Idősellátás] Mindezeken túl értelmi fogyatékos, valamint szenvedélybeteg nappali ellátást működtet.
 
- önként vállalt feladatként a Józsefvárosban hajléktalanná vált emberek segítése, és a programmal kapcsolatos információadás. [LÉLEK-Program]
 
Szervezeti felépítés ágrajza
 
Honlap: www.jszszgyk.hu

JSzSzGyK – Gyermekjóléti Központ

Cím: 1089 Budapest, Kőris u. 35.

Telefon: +36 (1) 333-9775, Fax: +36 (1) 303-9199

E-mail: info@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: dr. Kurucz Tünde

 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.30 – 18.00
Kedd: 08.30 – 16.00
Szerda: 12.00 – 18.00
Csütörtök: 08.30 – 16.00
Péntek: 08.30 – 15.30

JSzSzGyK – Családsegítő Központ

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József u. felől)

Telefon: +36 (1) 333-0582, Fax: +36 (1) 210-9321

E-mail: info@jszszgyk.hu

Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 578
 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 17.00
Péntek: 08.00 – 13.00

JSzSzGyK – Gyermekek Átmeneti Otthona

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.

Telefon: Tel./fax: +36 (1) 266-0617

E-mail: info@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: Szögi Szabolcs

JSzSzGyK – Házi segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 41.

Telefon: +36 (1) 210-5763

E-mail: info@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: Bene Lászlóné

 
Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 14.00

JSzSzGyK – Nappali Ellátás

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 41.

Telefon: +36 (1) 210-5763

E-mail: info@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: Czimerné Jurek Krisztina

 
Időskorúak nappali ellátása
- 1081 Budapest, II.János Pál pápa tér 17.
Tel.: +36 (1) 333-1727
Klub koordinátor: Bartha Szilvia
 
- 1084 Budapest, Víg u. 18.
Tel.: +36 (1) 313-4198
Klub koordinátor: Nagy Erzsébet
 
- 1082 Budapest, Baross u. 109.
Tel.: +36 (1) 313-8073
Klub koordinátor: Máthé Enikő
 
- 1084 Budapest, Mátyás tér 4.
Tel.: +36 (1) 210-5763
Klub koordinátor: Pataky Zsuzsa
 
- 1089 Budapest, Delej u. 34.
Tel.: +36 (1) 334-3858
Klub koordinátor: Takács-Molnár Csilla
           
Az idősek klubjainak nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 08.00 – 16.00
 
 
Értelmi fogyatékosok nappali ellátása
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.
Tel.: +36 (1) 334-1380
Klub koordinátor: Nagypál Bernadett
 
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 07.00 – 17.00
 
 
Szenvedélybetegek nappali ellátása
1084 Budapest, Mátyás tér 12.
Tel.: +36 (1) 210-3680
Klub koordinátor: Gerencsér Anna Mária
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 08.00 – 16.00

JSzSzGyK – Időskorúak Átmeneti Otthona

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a

Telefon: +36-(1) 323-0438

E-mail: info@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: Maczik Éva

 
Ezüstfenyő Gondozóház
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

JSzSzGyK - LÉLEK-Program

Cím: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 3.

Telefon: +36 (1) 776-6097

E-mail: lelek@jszszgyk.hu

Szakmai vezető: Takács Gábor

 
LÉLEK-Pont nyitva tartása:
Hétfő: 07.30 – 16.00
Kedd: 07.30 – 16.00
Szerda: 07.30 – 12.00
Csütörtök: 07.30 – 16.00
Péntek: 07.30 – 13.30 

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok