Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Kitüntetések Józsefvárosban

A lakosok, helyi szervezetek javaslatait várja az önkormányzat

2017. november 20. hétfő

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete évente kitüntetésben részesíti a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szakmai közösségeket. A korábbi évekhez hasonlóan a kerület vezetése az idén is várja a józsefvárosiak javaslatait.

 Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, közösségnek, aki(k) kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. 

Józsefvárosi Becsületkereszt a kerület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, egész életműve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemély vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szervezet részére adományozható. 

Józsefvárosért kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére adható.  

A kitüntetendő személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várják a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait.

Jó Sport elismerés a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható különösen: 

• a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató tevékenységért,

• az ifjúsági testedzés és diáksport eredményes szervezéséért, 

• kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként,

• nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység elismeréseként, 

• a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért,

• a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.

A kitüntetendő személyekre, szervezetekre várjuk a kerületi sportegyesületek és sportszövetségek, valamint 20 józsefvárosi választópolgár együttes javaslatát.

A kitüntetési javaslatokat írásban 2017. december 15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es szoba).

Fotó: Ványi Ákos/Józsefváros újság

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben