Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A 2019. december 19-i Testületi Ülés napirendje - a napirendi pontok rövid kifejtésével

2019. december 18. szerda

A Józsefvárosi képviselő-testület napirendi pontjainak rövid bemutatása

A 2019. december 19-i képviselő-testületi ülés napirendje:

 1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztése
  1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések meghozataláraMivel a költségvetési támogatások és a fővárosi forrásmegosztási rendelet még nem áll rendelkezésre, ezért több szolgáltatás esetében (kedvezményes uszoda, színházjegy, ingyenes jogi tanácsadás, a Teleki piac őrzése, a közterületi kamerarendszer működtetése) ún. „előzetes kötelezettségvállalást” kell tennie az önkormányzatnak a szolgáltatások folyamatossága érdekében.
  2. Javaslat a leköszönt polgármester szabadságának megváltásával kapcsolatos döntések meghozataláraArról szavaz a képviselőtestület, hogy kifizesse-e Sára Botond leköszönt polgármesternek a 83 nap bent maradt szabadságát.
 2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
  1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláraAz önkormányzat 60%-os tulajdonában álló RÉV8 Zrt. esetében vezérigazgatói álláspályázatot kell kiírni, valamint az Igazgató-, és Felügyelő Bizottsági tagjairól és díjazásáról is döntést kell hozni.A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki posztjára pályázatot kell kiírni
 3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáraNéhány nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi ellátását a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ veszi át, mivel a korábbi gyermekorvos 2020. január 1-től nem tudja vállalni ezt a feladatot.
  2. Javaslat a Magyar Állami Operaházzal kapcsolatos döntések meghozataláraAz Önkormányzat 2017-ben raktározás és varroda céljára ingyenes használatba adott az Operaháznak két helyiséget. Ezentúl ezekért a helyiségekért ellenszolgáltatásként az önkormányzat kedvezményes árú bérleteket és jegyeket kap, amit józsefvárosi lakosoknak ad át, valamint óvodák és a Gyermekjóléti Központ részére biztosít programokat.
  3. Javaslat a Palotanegyedben Idősek Klubjával kapcsolatos döntések meghozataláraA Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli. A Vas utcai Idősek Klubja kialakítása a tervező szerint sok akadályba ütközik (nem lehet akadálymentesen megközelíteni, nem megoldható a belső szellőzés, csak átemelő szivattyúval oldható meg a víz- és csatornahálózat, az épület örökségvédelem alatt áll, ami drágítja és lassítja a homlokzat felújítást). Az erre jelenleg előirányzott 10 000 000 forint nem elég a feladatokra. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központnak javaslatot kell tennie az Idősek Klubja elhelyezésére.
 4. Egyéb előterjesztések
  1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. november 1. – 2019. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásárólA bizottságoknak évente be kell számolni azokról a hatásköreikről és a meghozott döntéseikről, amelyeket a képviselő-testület felhatalmazása alapján látnak el. A bizottságok ennek tesznek eleget.
  2. Javaslat önkormányzati rendeletek módosításáraAz új bizottságok feladatait és hatásköreit határozza meg a képviselő-testület, módosítva a hatásköröket szabályozó helyi rendeleteinket.A Társasházi pályázati rendszer úgy módosul, hogy az adott évre meglévő keret kimerülése után csak víz-, gáz-, elektromos áram-, és távfűtési nem halasztható munkákra adható csak be pályázat.
  3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáraMegszűnik Városvezetési ügyosztály, és a hozzátartozó Tisztségviselői Iroda. A Szervezési es Képviselői Iroda átkerül a Jegyzői Kabinetbe Szervezési Iroda néven. Két új szervezeti egység jön létre, a Közbeszerzési Iroda és a Költségvetési Ügyosztály. Az Adóügyi Iroda a Hatósági Ügyosztály szervezetébe kerül. Létszámbővüléssel és költségnövekedéssel nem járnak ezek az intézkedések. Az Építésügyi Iroda a Polgármesteri Hivatal új telephelyére költözik még az idei év során. Ez a javaslat összefügg a jegyzői építésügyi hatósági jogkört érintő kormányzati intézkedésekkel is.
  4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018-2019. évi tevékenységérőlA jegyző beszámol a Hivatal utóbbi két évéről, ennek kertében az összlétszámról és az ügyosztályok létszámáról is.
  5. Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek a 2020. évi ellenőrzési tervéreA belső ellenőrzési iroda 2020-2023 időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása, ami kiterjed a hivatalra, az önkormányzat gazdasági társaságaira és a 2019-ben elmaradt témakörökre is. A stratégiai ellenőrzési terv melléklete tartalmazza a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, közalapítványok es tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok listáját.
 5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztés
  1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáraÉrzékeny adatok miatt ennek a napirendi pontnak a tárgyalása nem nyilvános.
 6. Tájékoztatók
  1. Tájékoztató a Főépítész 2019. évi munkájárólAz önkormányzati főépítész tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a képviselő-testület számára.
  2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről(írásbeli tájékoztató)Előterjesztő: Pikó András polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A képviselő-testület hivatalos napirendje itt elérhető:                      https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/testuleti-ules/227-20191219

Közmeghallgatás

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben