Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A 2020. február 27-i 9 órakor kezdődő Testületi ülés napirendje

2020. február 25. kedd

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak rövid, közérthető kifejtése

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 2. rendes ülése 2020. február 27-én (csütörtök) 9 órakor

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Különböző 2019. év végi kiadások és bevételek miatt a 2019. évi költségvetés utólag módosításra szorul, hogy a számviteli követelményeknek megfeleljen. Ezek nagyon vegyes tételek mind tárgyukban, mind összegükben, szerepel például köztük defibrillátor beszerzése és tanácsadói szerződések megkötése is.

2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Józsefváros 2020. évi költségvetéséről dönt a testület.

3. Javaslat az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetésiszámla-szerződés meghosszabbítására, valamint új számlavezető kiválasztására

2020. május 30-én lejár az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bankszámlaszerződése. A közbeszerzési eljárás több hónapos, ezért a jelenlegi számlavezetővel (OTP) december 31-ig szerződést hosszabbít az önkormányzat.

4. Javaslat a gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatalára

ZÁRT ÜLÉS

5. Javaslat a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új tagjainak megválasztására

Zékány Zoltán Tibor és Rimán Edina lemondott tagságáról a két fenti bizottságban, helyettük új tagokat választ a testület.

6. Javaslat a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)

A közterületek használatáról új rendeletet fogad el a képviselő-testület.

7. Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

A képviselő-testület társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló rendeletét módosítja a pályázatok benyújtását szabályozó rendelkezéssel.

8. Javaslat a gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadására

A JGK Zrt.-vel, a JKN Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel szerződik az önkormányzat, hogy ezek a cégek továbbra is elláthassák az önkormányzat által delegáltfeladataikat.

9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendelet megszünteti azt a lehetőséget, hogy a közszolgálati és a pályázat útján bérbeadott lakásokat a bérlő megvehesse. Megnyitja a rendelet a 25 négyzetméternél kisebb - a mai szabályozás szerint lakásnak már nem minősíthető - helyiségek eladásának lehetőségét a falszomszéd részére. Összességében a rendelet arra törekszik, hogy ne csökkenjen az önkormányzat bérlakásainak száma, és ha eladásra kerül sor, az önkormányzat magasabb bevételhez juthasson, mint korábban.

10. Javaslat a Budapest VIII., Krúdy utca 3. szám alatti 36713/0/A/3 és 36713/0/A/4 hrsz.-ú helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozatalára

A Krúdy Gyula utca 3. alatt lévő Belvárosi Vívó Egyesület bérlőként egy harmadik félhez pályázott támogatásért. A pályázatában foglalt 15 évre szóló fenntartási nyilatkozatról dönt a testület.

11. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

Változik az árverésen értékesíteni szánt ingatlanok minimális kikiáltási ára a második, illetve harmadik árverési körben. Ezt az eredetileg meghirdetett ár 85, illetve 50%-a helyett most a testület 90, illetve 75%-ra emelné.

12. Javaslat közterületek elnevezésére

A Nemzetközi Nőnappal összefüggésben az önkormányzat két közterület átnevezését kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzatnál. A javaslat szerint a „Nap tér”-nek nevezett tér (Nagytemplom utca 2.) Brunszvik Júlia nevét, a SOTE Nőgyógyászati Klinika előtti tér pedig Hugonnai Vilma nevét kapja. Az átnevezések a lakosságot lakcímátnevezés szempontjából nem érintik.

13. Javaslat botlatókövek elhelyezésére

8 db ún. „botlatókő” elhelyezéséről dönt a testület. A botlatókövek a nemzetiszocializmus áldozatai előtt tisztelgő, rézből készült emléktáblák a járdába süllyesztve.

14. Javaslat egészségügyi feladatellátás biztosítására

A 42-es és az 54-es számú háziorvosi körzetek további ellátásáról dönt a testület.

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Képviselő-testület 191/2019. (XII.19.) sz. határozatának 4. a) 4. d) és 5. pontjának visszavonására

Az építésügyi hatóság hivatalból való kikerülése és a Közösségi Részvételi Iroda bekerülése miatt szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint az Alapító Okiratot módosítani.

16. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságának, szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

A polgármester szabadságolási ütemtervét fogadja el a testület.

17.  Javaslat intézményvezetői megbízás visszavonására (PÓTKÉZBESÍTÉS)

ZÁRT ÜLÉS

18. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és jelentősebb eseményekről

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben