Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Józsefváros kitüntetettjei

2010. március 22. hétfõ

Ünnepélyes keretek között adták át március 19-én a Festetics Palotában a Józsefvárosi Önkormányzat kitüntetéseit: a Díszpolgári Címet, a Józsefvárosi Becsületkeresztet, a Józsefvárosért Díjat, a Jó Sport és a Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetéseket.

A Vitézi Ének Alapítvány művészei által prezentált ünnepségen a kitüntetéseket Dr. Kocsis Máté polgármester és Zentai Oszkár Ifjúsági, Sport és Turisztikai Tanácsnok adta át. Józsefváros Díszpolgára: Búza Barna szobrászművész     „Díszpolgári cím” adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. Búza Barna szobrászművész neve összeforrt a Százados úti Művészteleppel, Józsefváros ikonja. Számtalan köztéri emlékmű, szobor alkotója, és több rangos kitüntetés tulajdonosa.  Nemzetközileg is elismert művész. Az ország több településén találkozhatunk köztéri szobraival. Ezer szállal kötődik a Józsefvároshoz. Az idei évben lesz 100 esztendős.    Józsefvárosi Becsületkeresztet kapott Józsefváros Képviselő-testülete 1991-ben „Józsefvárosi Becsületkereszt” elnevezéssel kitüntetést alapított, amely a Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, egész életműve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemélyek részére adományozható. A díjjal emléktárgy jár. Dr. M. Kiss Sándor történész Dr. M. Kiss Sándor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Vezetője és a XX. Század Intézet Tudományos Igazgatója. A kitüntetést egyetemi tanári tevékenységéért, valamint az 1945 utáni politika történet és az 1956-os forradalom és szabadságharc józsefvárosi eseményeinek kutatása, feldolgozása és bemutatása érdekében végzett munkája elismeréseként veheti át. Ifj. Sánta Ferenc hegedűművész-tanár, prímás Ifj. Sánta Ferenc Liszt és Kossuth-díjas hegedűművész-tanár, prímás. A XIX. és a XX. század klasszikus és népszerű zeneirodalmának avatott és virtuóz előadója. Művészetével felhívja a figyelmet a magyar zenekultúra műfaji és stílusbéli sokszínűségére, változatosságára. Munkássága évtizedek óta felbecsülhetetlen értéke a magyar dalkincs világának. Magatartásával és kiemelkedő művészi tevékenységével öregbíti a magyar zenei kultúra jó hírét itthon és külföldön egyaránt.   Szekeres István grafikusművész Szekeres István grafikusművész. 1953-ban végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Először könyvborítókat készített, melyek eljutottak sok európai országba, de Japánban és Amerikában is számos elismerést szerzett. Később emblémákat tervezett, de grafikákat, vízfestményeket is készített. Grafikái az élet letisztult szépségeit, egyszerű jeleneteit, a természet apró rezdüléseit ábrázolják. Rajzai lényege a ráncba szedett játékosság – ahogy egy kritikusa írta róla. Kiváló mesterségbeli tudással rendelkező, széles műfaji keretekben alkotó művész. Számtalan embléma, rajz, könyv fűződik nevéhez, de több város, városrész címerét is ő tervezte. Posztumusz: Beke Pál A tavaly elhunyt Beke Pál népművelőként kezdte pályáját, aztán a kultúra különféle területén végzett eredményes és hasznos munkát. A Magyar Művelődési Intézet igazgatójaként ment nyugdíjba. Ő volt a Magyar Népművelők egyesületének alapító elnöke, és feltétlenül meg kell említenünk, hogy 1968-74-ig a józsefvárosi művelődési házat igazgatta. Élete végéig lankadatlan lelkesedéssel dolgozott Józsefváros kulturális életének pezsdítéséért. A magyar kultúra, művelődés elkötelezett népszerűsítőjeként emlékezünk rá. Számtalan kitüntetésben volt része. Beke Pál életútja elismeréseként kapja a Józsefvárosi Becsületkereszt posztumusz kitüntetést. A kitüntetést Beke Pál özvegye Menyhért Andrea vette át. Józsefvárosért Díjat kapott Józsefváros Képviselő-testülete 1995-ben Józsefvárosért elnevezéssel kitüntetést alapított, amely Józsefváros fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére adományozható emlékplakett formájában. Józsa Judit keramikusművész Józsa Judit művészettörténetet végzett keramikusművész, Józsefvárosban él. A kerámia művészetben alkotott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként részesül Józsefvárosért kitüntetésben. Megnövelte a kisplasztikai kereteket, gyakran lágy agyaglapokból hajtogatott és kézzel formált testeket komponál a térbe. Budapest Beyond Sightseeing A Budapest Beyond Sightseeing két józsefvárosi fiatal, Domján Manó és Baglyas György innovatív, kreatív vállalkozása. Céljuk, hogy bemutassák a turistáknak, illetve a kerület iránt érdeklődőknek Józsefváros igazi arcát. Nemcsak a kulturális és építészeti kincsekhez vezetik el a látogatókat, hanem s józsefvárosi otthonokba is. A résztvevők megismerhetik az itt élők szokásait is, és Józsefváros ezerarcúságát. Kocsis Máté polgármester a kitüntetés indoklásakor kiemelte, hogy ezzel a díjjal a két lelkes fiatal bátorságára, az innovatív vállalkozások fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, amely azon túl, hogy a két fiatalnak sikert hozott, egész Józsefvárosnak népszerűségét szerzett. Jézus Szíve Lelkészség A Jézus Szíve Lelkészség 100 éve működik a Józsefvárosban. A kezdeti években a jezsuita rend a helyi lelkipásztori teendőik mellett az egész országra kiható munka központja volt. A rendet 1945 után feloszlatták. A rendszerváltás után kaptak újra lehetőséget, hogy Krisztus igéjét hirdethessék, iskolákat működtethessenek, és félelem nélkül gyakorolhassák híveikkel hitüket. A díjat Vértesaljai László jezsuita szerzetes pap, templomigazgató vette át. Jó Sport kitüntetésben részesült Józsefváros Képviselő-testülete 1999-ben „Jó Sport” elnevezéssel sportkitüntetést alapított annak érdekében, hogy a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes személyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse. A kitüntetéssel oklevél és bronz emlékérem jár. Szirmainé Szabó Andrea Szirmainé Szabó Andrea földrajz-testnevelés szakos tanár. A sport elkötelezettje. Tagja volt az asztalitenisz ifjúsági válogatottnak, majd felnőttként I. osztályú versenyző lett. Edzőként és tanárként egyaránt sikeres. Tanítványai közül többen világversenyek résztvevői lettek szép eredményeket elérve. 1993 óta tanít a Németh László Általános Iskolában. Kezdetektől jelentős szerepet vállalt az emelt szintű testnevelés oktatásban. Különösen nagy gondot fordít a sportban tehetséges hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére, valamint a veszélyeztetett környezetben élő tanulókra. Losonci Téri Általános Iskola Testnevelési Közösségét A Losonci Téri Általános Iskola Testnevelési Közössége a kerületi sport egyik fellegvára. Az iskola testnevelői a kerületi testnevelés és sporttevékenység érdekében évek óta példamutatóan dolgoznak. Magas szinten végzik a kerületi gyerekek úszásoktatását. Számtalan kerületi és budapesti verseny lebonyolítása fűződik a nevükhöz. 24 órás sportnapokat is szerveztek úszás és asztalitenisz sportágakban a józsefvárosi sportélet élénkítése érdekében. Sakkcsapataik állandóan harcban állnak az országos bajnoki címért. Kerületi és budapesti versenyek résztvevői. Számtalan érem és serleg bizonyítja, hogy tanítványaikat eredményesen készítik fel. A testnevelő közösség tagjai: Bálint Dávid Mária, Horváth Zoltán, Kozsik Márta, Lázár Eszter, Lükő Anita, Madarász Csaba, Őri Ferenc, Süveges Éva, Pusztai Melinda, Törőcsik Attila. A díjat Bálintné Dávid Mária Józsefvárosi Aranykoszorúval kitüntetett Józsefváros Képviselő-testülete 1997-ben „Józsefvárosi Aranykoszorú” elnevezéssel kitüntetést alapított a Józsefváros területén működő iparosok, kereskedők, vállalkozók és gazdasági tevékenységet végző társaságok kiemelkedő munkájának elismerésére, emlékplakett formájában. A Képviselő-testület 2010. március 3-i döntése értelmében a következők részesülnek elismerésben. Molnár János kelmefestő és vegytisztító mester Molnár János kelmefestő és vegytisztító mester 53 éve minden munkanapját a József körút 16-18. szám alatti üzletében kezdi. 85 évesen is napi tíz órát tölt a pult mögött. A szakma iránti elkötelezettsége példaértékű. Munkáját ismerősei, kuncsaftjai körében tisztelet és szeretet övezi. Sok híres ember, színésznő, zeneszerző, olimpiai bajnok, nyelvész professzor ruháinak, patinás darabjainak mesteri megújítója, kelmék, szarvasbőrök, irhák titkainak avatott tudója. Békési László használtbútor kereskedő Békési László használtbútor kereskedő 1981 óta foglalkozik a használtcikk kereskedelemmel. A Nagykőrösi úti piacon tanulta meg a szakmát. Húsz éve józsefvárosi kereskedő. Közismert személyisége a Középső-Józsefvárosnak. A tárgyak világában él. Akik közelről ismerik, tudják, hogy elmereng csendes óráiban a régi időkön a régi bútorok kapcsán. Van a foglalkozásának egy értékmentő része is. Sok értékes asztal, szék, szekrény kerülte el az enyészetet figyelmessége kapcsán. Molnár Sándor könyvkötőmester Molnár Sándor könyvkötőmester a Diószeghy Sámuel utca 12. szám alatti műhelyben található. Nagy múltú, szép mesterség az övé. Múltjának minden lényeges eseménye a Józsefvároshoz köti. Itt járt iskolába, itt tanulta meg a szakmát. 1969 óta könyvkötő mester. Elismerik munkáját. Tagja a Kereskedelmi és Ipar Kamarának is. Nincs olyan szétesett könyv, fotóalbum, amely ne születne újjá a Mester kezei között. Szabó József villanyszerelő mester Szabó József villanyszerelő mester évtizedek óta dolgozik a Józsefvárosban. Ő nem azt tanácsolja a hozzá rossz elektromos eszközzel betérőnek, hogy dobja ki, ő hozzálát, hogy megjavítsa. Tudja, hogy minden forint számít errefelé. 1976 óta dolgozik önálló iparosként Szívesen foglakozott ipari tanulókkal. Sokan ismerhették meg a szakma gyakorlati fogásait, fortélyait a műhelyében. Hangulatos üzletébe jó belépni. Hálásak a vevői, gyakran keresik fel, mert ahogy mondja, számára „a villanyszerelés nem munka, ez játék.” Birkás Bt. ékszerüzlet dolgozói A Birkás Bt. ékszerüzlet a Harminckettesek terén található. Birkásné, a tulajdonos ötvös-mester, üzletvezető 1971 óta foglakozik ékszerekkel. A bolt tiszta, minden ragyog benne, nem csak a szebbnél szebb ékszerek. Náluk a vevő kívánsága, óhaja parancs. Mindenkihez kedvesek, még tépelődőket is tanácsokkal segítik. Fiatalok, idősebbek egyaránt felkeresik. Mindenki találhat itt kedvére való ékszert. Munkája bizonyíték arra, hogy kitartó munkával, őszinte, tisztességes kereskedéssel lehet kiérdemelni a vásárlók szeretetét, elismerését.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben