Programok

Eseménynaptár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

KERESÉS

Elismerés az odaadó munkáért

Józsefváros pedagógusait köszöntötték

2018. június 14. csütörtök

Pedagógusnap alkalmából átadták a nevelés-oktatás területén kiváló munkát végző pedagógusoknak járó józsefvárosi kitüntetéseket: a Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetéseket, a Polgármesteri Dicséretet, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, valamint a Jubileumi Diplomákat. A június 13-án megrendezett ünnepségen Sántha Péterné és Sára Botond alpolgármester, Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke és Tolnai Marianna tankerületi igazgató nyújtotta át az elismeréseket.

„Hadd fejezzem ki tiszteletemet és megbecsülésemet önöknek, kerületi pedagógusoknak. Akik itt évről évre kitüntetést kapnak, példaképei mindazoknak, akik ezt a hivatást választották” – mondta köszöntőjében Sára Botond alpolgármester.

Kiemelte: Józsefváros szerencsés helyzetben van, mert az itt dolgozó pedagógusok szívből látják el hivatásukat, a kerületi gyermekek nagyon jó kezekben, biztonságban vannak. Hozzátette: a nevelők sokat tesznek azért, hogy a tőlük kikerülő gyermekek felelős és hasznos állampolgárok legyenek, felelősséget tudjanak vállalni családjukért, munkájukért, embertársaikért. Leszögezte, nem mindegy az sem, hogy milyen körülmények között végzik a nevelő-oktató munkát, ezért az önkormányzat elkötelezett amellett, hogy támogassa az óvodákat és az iskolákat.

„A Józsefváros Újjáépül programon belül az óvodai felújításokból fennmaradt munkálatokra az önkormányzat biztosította költségvetésében azt a 30 millió forintot, amely ahhoz kell, hogy reményeink szerint ezen a nyáron valamennyi kerületi óvoda felújítása befejeződjön” – mondta az alpolgármester. 

„Vállaltuk – és továbbra is fenntartjuk –, hogy Józsefváros önkormányzata sohasem fogja elengedni az iskolák kezét, és lehetőségeihez mérten mindig segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy az iskolában folyó munka a lehető legjobb körülmények között haladjon, és a gyerekek a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak” – szögezte le Sára Botond.

Elmondta: a 2018-as évre vonatkozóan összesen 75 és fél millió forintról döntöttek, ami az iskolákat érinti. Ebbe önként vállalt feladatként oktatási-tartalmi támogatás, szakmai jellegű támogatás és intézményfelújítás is tartozik. Az utóbbira példaként említette a Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola játszóparkjának felújítását 25 millió forint értékben, a Németh László Általános Iskola és a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokának felújítását, valamint a Losonci Téri Általános Iskola 16 millió forint értékű kerítésfelújítását.

Mint Sára Botond elmondta, a korszerűsítések mellett az intézmények fenntartásáról sem feledkeznek meg, hiszen meg kell tartani azt a minőséget, amit elértek. Kiemelte, hogy Józsefváros vezetése hozzájárul a kerületi gyermekek táborozásához is.

„Végezetül hadd gratuláljak a kitüntetetteknek, álljanak példaként minden pedagógustársuk előtt. A magam részéről a józsefvárosi családok nevében is szeretném megköszönni alázatos és odaadó munkájukat, ígérem, hogy Józsefváros Önkormányzatára továbbra is számíthatnak” – zárta beszédét az alpolgármester.

A kitüntetések átadását követően a kerület óvodái és iskolái műsorral köszöntötték a pedagógusokat. A Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodájának Nyuszi csoportja népdalokkal és versekkel kedveskedett a jelen lévőknek, Tran Thai Hoa Vivien, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója Zelk Zoltán A három nyúl című verses meséjét szavalta el.

Végezetül a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola arany minősítésű kamarakórusa adta elő műsorát. Az ünnepség zárásaként Sántha Péterné alpolgármester emelte poharát a pedagógusokra és a kitüntetettekre.

Jubileumi diplomát azok vehettek át, akik legalább 30 évet töltöttek a pályán és 50, 60, 65, vagy 70 évvel ezelőtt szerezték pedagógus diplomájukat. 

Arany díszoklevelet kaptak azok a pedagógusok, akik 50 évvel ezelőtt (1968-ban) szerezték diplomájukat.

Erdélyi Kálmán ének művésztanár, előadóművész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett jeles eredménnyel. Az Akadémia elvégzése után német operaszínpadokon énekelt, majd a józsefvárosi székhelyű Honvéd Művészegyüttesben dolgozott nyugdíjazásáig. Kiemelkedő teljesítményéért miniszteri elismerésben is részesült. 

Fazekas Attila Gézáné-Ördög Terézia a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető földrajztanáraként részt vett a tehetséggondozásban, és közoktatási szakértőként is tevékenykedett, kiváló pedagógiai munkájáért miniszteri kitüntetésben részesült. 

Fésűs Istvánné dr. Sándor Ágnes könyvtáros, valamint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezete művelődési otthonának igazgatója volt, majd nyugdíjazásáig az Államigazgatási Főiskola Társadalomelméleti Tanszékén adjunktusként tanított. 

Pados Ferencné Mátray Éva zongora, szolfézs és általános iskolai énektanári sok tehetséges növendéket készített fel sikeresen a zenei pályára és a zenepedagógiai munkája mellett a fővárosi zeneiskolák szakmai irányításában is részt vett. Eredményeiért megkapta az Aranykatedra Díjat is. 

Szaszik Edit tizenhárom évig tanított a Dugonics utcai Általános Iskolában, majd a II. kerületi Than Károly Vegyipari Szakközépiskolába került. Eredményes munkájáért 1990-ben miniszteri dicséretben részesült, 2006. október 23-án pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Bronz fokozatát. 

Szentgyörgyi Anna magyar, ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelét Szegeden szerezte meg. Vezette a XIV. kerületi ének-zenei munkaközösséget, a II. kerületi Törökvész úti iskolában pedig nyugdíjazásáig vezetői beosztásban dolgozott. 

Tarnói Béláné Kovásznay-Bogdány Ildikó matematika szakos középiskolai tanár nyugdíjazásáig pedagógusként dolgozott fővárosi és vidéki iskolákban. A budapesti Katonai Műszaki Főiskola adjunktusaként előadásokat, gyakorlatokat tartott és versenyekre készítette fel a hallgatókat. Kiváló munkájáért kitüntetésben részesült. 

Gyémánt díszoklevelet kapott, aki 60 évvel ezelőtt, 1958-ban végzett: 

Bokor Éva gyakorlóévét és pályája négy évtizedét is a Rökk Szilárd utcai általános fiúiskolában töltötte tanítóként, és alsó tagozatos igazgatóhelyettesként. Munkájáért 1975-ben „Az oktatásügy kiváló dolgozója” kitüntetésben is részesült. 

Vas díszoklevelet azok vehettek át, akik 65 éve, 1953-ban végeztek: 

Dr. Dulovits Ernőné Baralovits Klára magyar-történelem szakos tanár pályafutását a XVIII. kerületben kezdte, majd 1995-től a Jázmin utcai Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. Kiváló pedagógiai munkájáért, újításaiért többször kapott magas rangú elismerést. 

Lesetár Józsefné Kuricina Rufina tanított az ELTE-n, a Katonai Főiskola tanszékvezetője volt, egyetemi jegyzeteket, gimnáziumi tankönyveket írt és lektorként is tevékenykedett. Nyugdíjasként jelenleg is tanít a Szent László Gimnáziumban, diákjai országos versenyeken dobogós helyezéseket érnek el.

Venczel Tiborné Gárdonyi Irén Ida Verpeléten kezdte pályáját, majd Egerszalókra helyezték óvodavezetői beosztásba. Ebben a munkakörben 20 éven át nyugdíjazásáig dolgozott és szívvel-lélekkel nevelte az óvodás gyerekeket. 1995-ben költözött Józsefvárosba. 

Rubin díszoklevelet a 70 évvel ezelőtt (1948) végzett pedagógusok kaptak:

Katona Lajosné Takács Rozália pályafutását vidéken kezdte, majd a Magyar Rádió és Televízió Óvodájába került, ahol 25 éven át nyugdíjazásáig dolgozott. Nyugdíjasként 3 évig a Koszorú utcai óvodában is óvónőként nevelte a gyerekeket. 

Szollát Györgyné Frecska Irén fővárosi középiskolákban tanított, majd 1958-ban a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumba helyezték, ahol nyugdíjazásáig kémia vezető tanárként dolgozott, kiváló munkájáért kitüntetésben is részesült. Nyugdíjas éveiben könyvtáros tanárként dolgozott. 

Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetésben részesült:

Lintnerné Nagy Eszter, a Csodasziget Tagóvoda óvodapedagógusa; Fodor Ferencné, a Szivárvány Tagóvoda dajkája; Fleck Zsófia, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanára; Nagyné Horváth Márta, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanítója; Kissné Adamik Tímea, a Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója. 

Polgármesteri Dicséret kitüntetést vehetett át:

Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya, a Gyerek-Virág Tagóvoda vezetője; Bukva Lajosné, a Napraforgó Egyesített Óvoda fejlesztő pedagógusa; Lakatosné Antoni Veronika, a Molnár Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese; Dr. Dankáné Háry Ildikó, a Losonci Téri Általános Iskola; Kecskésné Kóti Gyöngyi, a JEGYMI pedagógusa. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott:

Bálintné Dávid Mária, a Losonci Téri Általános Iskola alapító tantestületének tagja; Csillagné Kiss Györgyi a Dugonics utcai és a Losonci Téri Általános Iskola tanítója; Csobán Valéria, a Molnár Ferenc Általános Iskola fejlesztő pedagógusa; Danyi Ilona, a Jázmin utcai, majd a Losonci Téri Általános Iskola nevelőtestének alapító tagja; Dudás Fabiola, a Vajda Péter utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese; Gosztonyi Károly László, a 2. számú Százados úti, a Jázmin utcai, a Józsefvárosi lakótelepi, illetve a Vajda Péter Általános Iskola tanára; Léhnert Béla Györgyné, a Vajda Péter Általános és Sportiskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese; Lukácsi István, a Vajda Péter Általános és Sportiskola tanára; Nékám Róbert Istvánné, a Vajda Péter Általános Iskola tanára; Sára Judit Mária, a Vajda Péter Általános és Sportiskola tanítója; Dr. Szatmáriné Nagy Erzsébet, a Józsefvárosi Zeneiskola zongoratanára.

Fotó: Baranyai Attila/Józsefváros újság