Programok

Eseménynaptár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

KERESÉS

Ünnepi szentmise

Jézus Szíve-napi búcsú és bérmálkozás a pesti jezsuitáknál

2018. június 14. csütörtök

Csaknem ötven fiatalt részesítettek a bérmálás szentségében a Jézus Szíve jezsuita templomban június 8-án. Az ünnepi szentmisét Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök celebrálta.

Az ünnepi szentmise kezdetén Horváth Árpád SJ templomigazgató köszöntötte a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspököt, illetve a csaknem ötven bérmálkozót, hozzátartozóikat és kísérőiket, akik a templom közösségével együtt a hétköznap esti időpont ellenére zsúfolásig megtöltötték a templomot. Emlékeztette az egybegyűlteket, hogy Jézus Szíve napja nemcsak a Mária utcai búcsú miatt fontos a jezsuitáknak, hiszen egyúttal A SZÍV című folyóirat névünnepe is.

Dr. Cserháti Ferenc szentbeszédében Karl Rahner jezsuita teológusra hivatkozva leszögezte, az isteni szeretet megvallása a Jézus Szíve-tiszteletben az Egyház legbelső lényegéhez tartozik. A szentség vételére készülőkhöz fordulva hozzátette, a Szent Szívből kiáradó Lelket a bérmálásban veszik magukhoz a keresztények.

A Lélek megerősítő ajándékaival felkent ember lesz valóban Krisztus-követő, azaz a szó szoros értelmében keresztény, Krisztus hordozója, valóságos képmása. A püspök atya végül arra emlékeztette a bérmálkozókat, hogy a Lélek adományai akkor bontakoznak ki a maguk teljességében, ha a bérmálás után is figyelmesek maradnak a Lélek sugallataira, rendszeresen élnek a szentségekkel, és igyekeznek krisztusi módon szeretni.

Ezt követően Horváth Árpád SJ röviden bemutatta a bérmálkozókat. Felidézte kéthetente megtartott találkozóikat, amelyeken az Ó- és Újszövetség kulcsmozzanataitól a szentségek teológiájáig igen széles ívet átfogó témákat jártak körül, és más módokon is igyekeztek megélni a hitet. A szentség vételére készülők, azaz a katekumenek legfiatalabbja, a még középiskolás Zsófi így emlékezett vissza a felkészülésre: elsőre nem gondoltam, hogy izgalmas lesz az ezerszer olvasott történetekről, a jól ismert ünnepekről elmélkedni, de nagyon sok téma teljesen új oldaláról kapott megvilágítást.

A szentmisén Bellovics Gábor SJ koncelebrált, a zenei szolgálatot a templom Musica Sacra kórusa látta el Rónaszéki Tamás vezényletével. A szertartást követően az ünneplés kötetlen formában folytatódott a templomkertben.

Forrás: Jézus Szíve Jezsuita templom

Fotó: Orbán Gellért