Programok

Eseménynaptár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

KERESÉS

Elismerések Józsefvárosban

Kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat vár az önkormányzat

2018. november 14. szerda

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete évente kitüntetésben részesíti a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szakmai közösségeket. A korábbi évekhez hasonlóan a kerület vezetése az idén is várja a józsefvárosiak javaslatait.

Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, közösségnek, aki(k) kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

Józsefvárosi Becsületkereszt a kerület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, egész életműve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemély vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szervezet részére adományozható.

Józsefvárosért kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére adható. 

A kitüntetendő személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várják a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait.

Jó Sport elismerés a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható különösen:

a.)          a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató tevékenységet,

b.)          az ifjúsági testedzés és diáksport eredményes szervezéséért,

c.)          kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként,

d.)          nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység elismeréseként,

e.)          a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért,

f.)           a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.

A kitüntetendő személyekre, szervezetekre várjuk a kerületi sportegyesületek és sportszövetségek, valamint 20 józsefvárosi választópolgár együttes javaslatát.

Józsefvárosi Aranykoszorú szakmai kitüntetés adományozható a Józsefváros területén minimum 10 éve kiemelkedő iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági tevékenységet végző magyar magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére, akiknek nincs helyi adótartozása, illetve az Önkormányzat felé bármilyen más jellegű tartozása, nincs általános köztartozása és tevékenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.

A kitüntetettekre vonatkozó beküldött javaslatokat az Önkormányzat 5 tagú eseti zsűrijének véleménye alapján a polgármester terjeszti döntésre a Képviselő-testület elé.

Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot tenni a 2019. évi kitüntetettek személyére.

A Díszpolgári Cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért kitüntetés, valamint a Jó Sport kitüntetési javaslatokat írásban 2018. december 15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es szoba).

Józsefvárosi Aranykoszorúra vonatkozó javaslatát postán, e-mail levélben, vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni 2018. december 15-ig a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. sz. II. emelet 211-es szoba levélcímre, vagy az igazgatas@jozsefvaros.hu elektronikus levelezési címre.

Fotó: Józsefváros újság/archív