Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Elismerések gyermekeink nevelőinek

A kerület kiváló pedagógusait köszöntötték

2019. június 06. csütörtök

„Józsefvárosban bátran rábízhatjuk a gyermekeket a pedagógusokra, mert mind szakmailag, mind emberileg jó kezekben vannak” – mondta Sára Botond polgármester a Pedagógusnap alkalmából megrendezett eseményen, amelyen idén is átadták a nevelés-oktatás területén kiváló munkát végző pedagógusoknak járó józsefvárosi érdemeket: a Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetéseket, a Polgármesteri Dicséreteket, a Miniszteri Elismerő Okleveleket, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint a Jubileumi Diplomákat. A június 5-ei ünnepségen Sára Botond polgármester, Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke és Tolnai Marianna tankerületi igazgató nyújtotta át az elismeréseket.

„Bár az év minden napján köszönet és hála jár azért, amit a kerület pedagógusai tesznek a józsefvárosi gyermekekért, mégis jó, hogy van egy nap az évben, amikor összegyűlhetünk, és kifejezhetjük megbecsülésünket” – emelte ki köszöntőjében Sára Botond polgármester. „Sokféle hivatás létezik” – folytatta – „melyek felelősséggel járnak, de a pedagógus pálya kiemelkedő, hiszen ők gyermekeinkért, a jövő generációjáért felelősek. Az, hogy egy gyermekből milyen felnőtt válik, nagyrészt azon múlik, milyen példa áll előttük.

Józsefvárosban bátran rábízhatjuk a gyermekeket a pedagógusokra, mert mind szakmailag, mind emberileg jó kezekben vannak. Büszkék lehetünk rájuk”.

A polgármester a tavalyi évben elnyert Családbarát Önkormányzat Díjjal kapcsolatban hangsúlyozta: egy címet nem elég megszerezni, meg is kell tartani. „Ahhoz, hogy így lehessen, számos teendőnk van még a következő években” – tette hozzá. Kifejtette: az önkormányzat a következő tíz évben egy gyerekbarát várost szeretne felépíteni, ahol a gyermekek nemcsak biztonságban nőhetnek fel, hanem ahol szeretnek élni, amire felnőttként is örömmel tekintenek vissza. „Ha a gyermek jól érzi magát, akkor a szülő és a nagyszülő is. A boldog családok pedig azt jelzik, hogy Józsefváros élhető kerület” – fogalmazott, majd kiemelte, a gyermekbarát város felépítésében bátran támaszkodhat a józsefvárosi pedagógusok szaktudására.

Sára Botond arra is kitért, hogy az elmúlt években is tettek lépéseket a cél elérése érdekében. „Kerületünk gazdag kulturális, egészségügyi és a sportlétesítményekben. Ezt az adottságot igyekszünk minél jobban kihasználni és ezeket az intézményeket bevonni a nevelői-oktatói munkába” – fejtette ki. Mint mondta, többek közt heti rendszerességgel biztosítanak ingyenes úszásoktatást a nagycsoportosoknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – ezt szeretnék kiterjeszteni az iskolásokra is –, az óvodások rendszeresen járhatnak például a Turay Ida Színházba és az Erkel Színházba, de számos más lehetőséget is biztosítanak a kerületben élő gyermekek számára. Mint fogalmazott: az önkormányzat kiemelt feladata a köztisztasági helyzet rendezése, amely nem valósulhat meg teljesen a jövő generációjának attitűdformálása nélkül. „Meg kell tanítani a gyermekeket a természet és környezet tiszteletére, szeretetére, óvására, hogy felnőve ők is példát mutassanak gyermekeiknek” – mondta.

A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat feladata, hogy a gyermekek és pedagógusok környezete is megszépüljön. Ezért az elmúlt időszakban többek közt hat iskola tornacsarnokát újították fel a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen, de számos más felújítás is folyik és várható a kerületi iskolákban. Az óvodák megszépítésére pedig idén nyáron közel 200 millió forintot költ az önkormányzat. „Az oktatói-nevelői munka azonban a pedagógusokkal lesz teljes, sőt, a kerület életében is elengedhetetlen a munkájuk, ezért az önkormányzat elkötelezett a támogatásukban és megtartásukban” – mondta el Sára Botond.

Végezetül megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját, és gratulált a kitüntetetteknek.

Az ünnepségen átadták a Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetéseket, a Polgármesteri Dicséreteket, a Miniszteri Elismerő Okleveleket, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint a Jubileumi Diplomákat.

Az elismerések átadását követően Bábel Klára hárfaművész és Kovács Zalán László tubaművész adta elő hangulatos műsorát, végezetül Kovács Zalán László kápráztatta el a közönséget didgeridoot imitáló zenéjével.

A kitüntetettek

Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetésben részesült:

Lukácsné Varga Katalin, a Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodájának óvodapedagógusa

36 éve dolgozik az intézményben, kiváló szakmai tevékenységével, nevelő-oktató munkájával elismert és példa a kollégák körében. Továbbképzéseken rendszeresen előadóként mutatja be és munkájának tapasztalatait, a mentor munkaközösség vezetőjeként segíti a pedagógusjelöltek és pályakezdők fejlődését.

Bíró Jánosné, a Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodájának óvodapedagógusa

41 éve dolgozik Józsefvárosban, kilenc éve a Napsugár Tagóvoda munkatársa. Mindig lehet rá számítani, olyan pedagógus, akire mindenki bátran bízza a gyermekét. Szakmai tudása, tudatossága példaértékű, aktívan vesz részt e tudás átadásában a jövő pedagógusai számára.

Katona Gáborné Malmos Edit, a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetője

Alapfokú zeneiskolai tanulmányait a VIII. kerületi zeneiskolában végezte, majd később pedig visszatért gyökereihez, ahol azóta is elhivatottan oktatja növendékeit. Határozott vezetői elképzeléseit tudatosan és igényesen valósítja meg. A díjat az iskola igazgatóhelyettese Balázsné Szatmári Éva vette át.

Takács Leonóra, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanítója

29 éve dolgozik az iskolában. Kreativitása, gyermekszeretete teszi alkalmassá arra, hogy minden diákjához megtalálja az utat, s így megismertesse velük a tanulás és tudás nagyszerűségét. Osztályfőnökként hisz abban, hogy a közösségépítés és személyiségfejlesztés elengedhetetlen. Évtizedek óta járnak hozzá hallgatók az ELTE-ről, az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról és a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskolából is. Az elismerést Dombi Szabó Márta, igazgatóhelyettes vette át.

Bakó Antalné, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola gyógypedagógusa

Munkáját magas fokú szakmai tudás, igényesség, pontosság és kollegialitás jellemzi. Mélyen elkötelezett a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei, művészeti nevelésében. Tehetséges tanulóival számos kerületi és kerületen kívüli versenyen vesz részt, amelyeken kimagasló eredményeket érnek el.

Polgármesteri Dicséret kitüntetésben részesült:

Juhász Andrea, a Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvoda vezetője

Az óvoda nevelőtestületének motorja. Munkájára a következetesség és hivatástudat jellemző. Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált egyéni fejlesztésére. A kerület többi tagóvodájában is számíthatnak szakmai tudására.

Boltuzitsné Szirmai Csilla, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára

1983 óta dolgozik Józsefvárosban, azóta fontosnak tartja a gyermekek táboroztatását. Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, a diákönkormányzat patronáló tanára. Azon dolgozik, hogy diákjai megtanulják vitáikat a valódi okokat feltárva, békés megegyezéssel rendezni. Kiemelkedő igényességgel és elkötelezettséggel végzett munkája érték a gyermekek számára.

Nikolettiné Nemes Katalin, a Losonci Téri Általános Iskola tanítója

38 éve dolgozik Józsefvárosban. Ez idő alatt számos továbbképzésen vett részt. A rábízott gyerekekkel türelmesen és nagy szakértelemmel dolgozik. Kollégáival jó a kapcsolata, együttműködésük nyomán iskolai rendezvények, népszerű projektek születnek.

Szabolcs Csilla, a Deák Diák Általános Iskola tanítója

28 éve dolgozik az iskolában, munkáját a lelkiismeretesség és a precizitás jellemzi. Mindennapi tevékenységét a gyermekközpontúság hatja át, kihívásként tekint a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáira.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült:

Kacsala Gabriella, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola gyógypedagógusa

Tizenkét éve gyógypedagógus, hat éve dolgozik a JEGYMI-ben. Olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, mind a befogadó pedagógusok szakmai kiteljesedését. Több éve gyakorlatvezető tanár.

Kovácsné Andréka Zsuzsanna, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola gyógypedagógusa

Hat éve dolgozik az intézményben. A nevelőtestület és a tanulók által tisztelt, kedvelt, vérbeli pedagógus, aki példás munkafegyelemmel, szorgalommal végzi feladatait. Folyamatosan vesz részt az intézmény bűnmegelőzéssel és drogprevencióval kapcsolatos projektjeiben, szervezi a tanórán kívüli sportprogramokat, versenyeket.

Märcz Klára, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Általános Iskola Utazó Gyógypedagógusi Hálózatának gyógypedagógusa, a Terézvárosi Integrációs Munkaközösség vezetője

40 éve pedagógus, gyógypedagógus, 2007 óta logopédus. Pályája során dolgozott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, logopédusként pedig sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, valamint magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal. Szívügyének tekinti a szép magyar beszéd ápolását és tanítását.

Szeitz Mónika, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Általános Iskola gyógypedagógusa

Tizenöt éve dolgozik az intézményben, mélyen elhivatott. 5 éve a szakmai munkaközösség vezetője. Mentorálja a pályakezdő pedagógusokat és a főiskolai hallgatókat. Osztályfőnöki feladatait odaadó gondoskodással és odafigyeléssel végzi.

Varró Péterné, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola pedagógusa

1989 óta tanár, kilenc éve a JEGYMI-ben. Munkájára a nyitottság, tolerancia és a folyamatos tenni akarás és lelkiismeretesség jellemző. Színesen és élvezetesen tanít. Kivételes egyéniség, a tanulók mellett a pedagógusokkal és a szülőkkel is bizalmon alapuló kapcsolatot alakít ki.

Munia Zoltán, a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola oboa és zeneirodalom tanára

37 éve dolgozik az intézményben, évek óta a fafúvós tanszak vezetője, budapesti munkaközösség vezetőként rendszeresen tart foglalkozásokat és továbbképzéseket. Az tanításban hiánypótló és kiemelkedő jelentőségű az immár több kiadást megért Oboaiskolája. Országos oboafesztiválok szervezőjeként és az Oboás Társaság Alapítvány megalapítójaként a magyar oboatanítás emblematikus alakja.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült:

Kissné Koncz Ildikó, a Németh László Általános Iskola pedagógusa

 

2012 óta dolgozik az intézményben. Különösen nagy gondot fordított a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrálására, megsegítésére. Kiemelkedő esztétikai érzékével és igényességével hangulatos környezetet biztosított tanítványainak az osztályteremben.

Jubileumi diplomások

Gyémánt díszoklevelet kap, aki 60 éve (1959-ben) végzett.

Vitárius Imréné 1959-ben szerezte meg zongora és szolfézstanári diplomáját. Ezt követően több mint 50 éven át tanított a Józsefvárosi Zeneiskolában, húsz évig vezette a zongora tanszakot. 1985-ben Kiváló Munkáért elismerésben részesült, 2008-ban Németh László díjjal ismerték el.

 

Rubin díszoklevelet kap, aki 70 évvel ezelőtt (1949-ben) végzett.

Dr. Dulovits Ernőné pályafutását a XVIII. kerületben kezdte, majd 1955-től a Jázmin utcai Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. Kiváló pedagógiai munkájáért, újításaiért többször kapott magas rangú elismerést. A díjat fia, Bernáth András vette át.

Fotó:Baranyai Attila/Józsefváros újság

Szöveg: Beleznai Csenge

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben