Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

KITÜNTETÉSEK JÓZSEFVÁROSBAN

A lakosok, helyi szervezetek javaslatait várja az önkormányzat

2019. november 29. péntek

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 23/2019. (VII.04.) önkormányzati rendelet alapján minden évben kitüntetésben részesíti a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szakmai közösségeket.

A ”Díszpolgári Cím”

elnevezésű helyi kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, közösségnek, aki(k) kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

„Józsefvárosi Becsületkereszt”

kitüntetés a Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző egész életműve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemély vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szervezet részére adományozható.

A „Józsefvárosért”

kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére adományozható.

A kitüntetendő személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várjuk a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait.

„Jó Sport”

kitüntetés a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható különösen:

  1. a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató tevékenységet,
  2. az ifjúsági testedzés és diáksport eredményes szervezéséért,
  3. kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként,
  4. nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység elismeréseként,
  5. a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért,
  6. a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.

A Jó Sport kitüntetés esetében a kitüntetendő személyekre, szervezetekre javaslatot tehetnek a kerületi sportegyesületek és sportszövetségek, valamint 20 fő józsefvárosi választópolgár együttesen.

A kitüntetési javaslatokat írásban 2019. december 15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es szoba).

„Józsefvárosi Aranykoszorú” szakmai kitüntetés adományozható a Józsefváros területén minimum 10 éve kiemelkedő iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági tevékenységet végző magyar magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére, akiknek nincs helyi adótartozása, illetve az Önkormányzat felé bármilyen más jellegű tartozása, nincs általános köztartozása és tevékenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.

A kitüntetettekre vonatkozó beküldött javaslatokat az Önkormányzat 5 tagú eseti zsűrijének véleménye alapján a polgármester terjeszti döntésre a Képviselő-testület elé.

Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot tenni a 2020. évi kitüntetettek személyére. A javaslatát postán, e-mail levélben, vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni 2019. december 15-ig:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. sz. II. emelet 211-es szoba, vagy e-mail: igazgatas@jozsefvaros.hu

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben