Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A 2019. december 19-i Testületi Ülés napirendje - a napirendi pontok rövid kifejtésével

2019. december 18. szerda

A Józsefvárosi képviselő-testület napirendi pontjainak rövid bemutatása

A 2019. december 19-i képviselő-testületi ülés napirendje:

 1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztése
  1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára

   Mivel a költségvetési támogatások és a fővárosi forrásmegosztási rendelet még nem áll rendelkezésre, ezért több szolgáltatás esetében (kedvezményes uszoda, színházjegy, ingyenes jogi tanácsadás, a Teleki piac őrzése, a közterületi kamerarendszer működtetése) ún. „előzetes kötelezettségvállalást” kell tennie az önkormányzatnak a szolgáltatások folyamatossága érdekében.
  2. Javaslat a leköszönt polgármester szabadságának megváltásával kapcsolatos döntések meghozatalára

   Arról szavaz a képviselőtestület, hogy kifizesse-e Sára Botond leköszönt polgármesternek a 83 nap bent maradt szabadságát.
 2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
  1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

   Az önkormányzat 60%-os tulajdonában álló RÉV8 Zrt. esetében vezérigazgatói álláspályázatot kell kiírni, valamint az Igazgató-, és Felügyelő Bizottsági tagjairól és díjazásáról is döntést kell hozni.

   A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki posztjára pályázatot kell kiírni
 3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

   Néhány nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi ellátását a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ veszi át, mivel a korábbi gyermekorvos 2020. január 1-től nem tudja vállalni ezt a feladatot.
  2. Javaslat a Magyar Állami Operaházzal kapcsolatos döntések meghozatalára

   Az Önkormányzat 2017-ben raktározás és varroda céljára ingyenes használatba adott az Operaháznak két helyiséget. Ezentúl ezekért a helyiségekért ellenszolgáltatásként az önkormányzat kedvezményes árú bérleteket és jegyeket kap, amit józsefvárosi lakosoknak ad át, valamint óvodák és a Gyermekjóléti Központ részére biztosít programokat.
  3. Javaslat a Palotanegyedben Idősek Klubjával kapcsolatos döntések meghozatalára

   A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli. A Vas utcai Idősek Klubja kialakítása a tervező szerint sok akadályba ütközik (nem lehet akadálymentesen megközelíteni, nem megoldható a belső szellőzés, csak átemelő szivattyúval oldható meg a víz- és csatornahálózat, az épület örökségvédelem alatt áll, ami drágítja és lassítja a homlokzat felújítást). Az erre jelenleg előirányzott 10 000 000 forint nem elég a feladatokra. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központnak javaslatot kell tennie az Idősek Klubja elhelyezésére.
 4. Egyéb előterjesztések
  1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. november 1. – 2019. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

   A bizottságoknak évente be kell számolni azokról a hatásköreikről és a meghozott döntéseikről, amelyeket a képviselő-testület felhatalmazása alapján látnak el. A bizottságok ennek tesznek eleget.
  2. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására

   Az új bizottságok feladatait és hatásköreit határozza meg a képviselő-testület, módosítva a hatásköröket szabályozó helyi rendeleteinket.

   A Társasházi pályázati rendszer úgy módosul, hogy az adott évre meglévő keret kimerülése után csak víz-, gáz-, elektromos áram-, és távfűtési nem halasztható munkákra adható csak be pályázat.
  3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

   Megszűnik Városvezetési ügyosztály, és a hozzátartozó Tisztségviselői Iroda. A Szervezési es Képviselői Iroda átkerül a Jegyzői Kabinetbe Szervezési Iroda néven. Két új szervezeti egység jön létre, a Közbeszerzési Iroda és a Költségvetési Ügyosztály. Az Adóügyi Iroda a Hatósági Ügyosztály szervezetébe kerül. Létszámbővüléssel és költségnövekedéssel nem járnak ezek az intézkedések. Az Építésügyi Iroda a Polgármesteri Hivatal új telephelyére költözik még az idei év során. Ez a javaslat összefügg a jegyzői építésügyi hatósági jogkört érintő kormányzati intézkedésekkel is.
  4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018-2019. évi tevékenységéről

   A jegyző beszámol a Hivatal utóbbi két évéről, ennek kertében az összlétszámról és az ügyosztályok létszámáról is.
  5. Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek a 2020. évi ellenőrzési tervére

   A belső ellenőrzési iroda 2020-2023 időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása, ami kiterjed a hivatalra, az önkormányzat gazdasági társaságaira és a 2019-ben elmaradt témakörökre is. A stratégiai ellenőrzési terv melléklete tartalmazza a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, közalapítványok es tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok listáját.
 5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztés
  1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

   Érzékeny adatok miatt ennek a napirendi pontnak a tárgyalása nem nyilvános.
 6. Tájékoztatók
  1. Tájékoztató a Főépítész 2019. évi munkájáról

   Az önkormányzati főépítész tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a képviselő-testület számára.
  2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

   (írásbeli tájékoztató)Előterjesztő: Pikó András polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A képviselő-testület hivatalos napirendje itt elérhető:                      https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/testuleti-ules/227-20191219

Közmeghallgatás

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben