Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A 2020. január 30-i 9-kor kezdődő Testületi Ülés napirendje - a napirendi pontok rövid kifejtésével

2020. január 29. szerda

Testületi ülés az Önkormányzat 3. emeleti 300-as termében

           1.        Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

           1.          

A Budapest Főváros Kormányhivatala által ingyenesen használt helyiségek jogviszonyának rendezése

2010. óta használja ingyenesen a Budapest Főváros Kormányhivatala a Bp., VIII., Nagyfuvaros 28. szám alatti helyiséget. A 359 m2-es pince szinti helyiség, azonban a 2010-es döntéssel nem került át a Fővárosi Kormányhivatal használatba. A helyiséget jelenleg a Fővárosi Kormányhivatal raktárként használja. Arról szavaz a testület, hogy a kormányhivatal ingyenes kapja meg használatba a helyiséget

           2.          

Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjának cseréjére

Az önkormányzat a tulajdonában álló JKN Zrt. felügyelő bizottságának elnökét visszahívja és új felügyelőbizottsági tagot jelöl.

           3.          

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára

Az önkormányzat tulajdonában álló telkek bérleti díjának megállapítás 2013 óta nem módosult, ezért szükséges annak felülvizsgálata. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a felülvizsgálat bérleti díjon pályázatra kiírja, a Karácsony Sándor utcai telek határozott időre való bérbeadását.

           4.          

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

A Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása lehetővé teszi a kuratóriumi tagok visszahívhatóságát. 

         

Javaslat klímavédelmi intézkedési terv elfogadására

A testület novemberi döntésében klímavédelmi akcióterv létrehozásáról döntött. Ez az elkészült akcióterv most kerülhet elfogadásra.

 

           2.        Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

 

           1.          

Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítására

A javaslat 22 fővel megnöveli a központ dolgozói létszámát 2020. február 1. és 2021. június 30. napja között.

 

           2.          

Javaslat a Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos döntések meghozatalára

Az előterjesztés a Puskin utca 24. szám alatti társasház földszintjén helyezné el az eredetileg a Vas utcába szánt Idős klubot, mert az eredeti helyszín nem felelt meg a célnak.

 

           3.          

Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

Az önkormányzati óvoda vezetőjének lejár a megbízása ezért pályázati úton új vezetőt keres a fenntartó.

 

           4.          

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK támogatásának felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyására

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását csak úgy tudja felhasználni a szakrendelő, ha a támogatás felhasználásáról szóló szakmai tervét a testület elfogadja.

 

           3.        Egyéb előterjesztések

 

           1.          

Javaslat a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás megkötésére

2020. március 1-től a jegyző hatásköréből átkerülnek az építésügyi igazgatási feladatok az államhoz.  Erről január 31-ig írásbeli megállapodást kell kötni

 

    2.      

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására

Elfogadja a Képviselő-testület a 2020. február - 2020. decemberi időszakra szóló munkatervét.

 

    3.      

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését szerződésbe kell foglalni és azt minden év január 31-éig felül kell vizsgálni.

 

     4.

Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

Az önkormányzat hatályon kívül helyezi azt a rendeleti szabályozást, ami bünteti a közterületen parkoló autóban alvást, valamint a társasházakban a közös terület életvitelszerű lakhatás céljára történő használatát.

 

    5.      

Beszámoló a polgármester 2019. évi szabadságának felhasználásáról

A polgármester a törvényi előírásoknak megfelelően kivette a 2019-ben neki járó 9 nap szabadságot, amelyről beszámol a Képviselő-testületnek.

 

    6.

Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására

A nyári és az év végi igazgatási szünetek időpontjai kerülnek elfogadásra.

 

           4.        Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztés

                1.         

Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban

Érzékeny adatok miatt ennek a napirendi pontnak a tárgyalása nem nyilvános.

 

  2.

Javaslat a __________________ szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Érzékeny adatok miatt ennek a napirendi pontnak a tárgyalása nem nyilvános.

 

           5.        Tájékoztató

                1.         

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, jelentősebb eseményekről. 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben