Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

2019. november 28-i Testületi Ülés rövid összefoglaló

2019. december 13. péntek

Rövid közérthető összefoglaló a testületi ülésről

Felügyelő bizottságok

A csütörtöki testületi ülésen döntés született a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjairól. A felügyelő bizottságok tagjainak díja bruttó 150 000, a bizottsági elnökök díja bruttó 250 000.

Külső bizottsági tagok

A Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottságának külső tagjává választotta Tartsay Tibort. A Kulturális, Civil, Oktatás, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság külső tagjává választotta Zékány Zoltán Tibort.

Rabszolgatörvény

A Képviselő-testület úgy döntött hogy  felhívja a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy az általuk vezetett gazdasági társaságnál a munkáltatói jogkör gyakorlója ne kössön olyan megállapodást, amely alapján a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidő „önként vállalt túlmunka" megnevezéssel túlléphető, valamint tizenkét hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne határozzon meg.

„Ez a minimum” program

Kinyilvánította az atlatszo.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország által javasolt „Ez a Minimum!" korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása iránti elkötelezettségét. Ellenzéki javaslatra akcióterv is kidolgozásra kerül, amit 2020. február 29-ig a kerül Képviselő Testületi Ülés elé.

A Szervezeti és működési szabályzat módosítása 

Ebben többek között a frakciók megalakulásáról, a hozzászólások időtartamának növeléséről, a bizottsági hatáskörök újraosztásáról. Ebben a napirendi pontban sok részletszabály megváltozott, ezeket az ülés részletes jegyzőkönyve tartalmazza majd.

Külső bizottsági tagok díjazása

A nem képviselő bizottsági tagok ezentúl a bruttó átlagkereset 25%-ában megállapított tiszteletdíj helyett a bruttó átlagkereset 30 %-át kapják munkájukért. Ez az emelés  évi  4.454 000 forint, mely a közhatalmi bevételek terhére történik.

Leköszönő polgármester, és alpolgármesterek szabadságmegváltása

Élénk vita alakult ki a leköszönt polgármester és alpolgármesterei szabadságmegváltásának kérdésében. A testület a napirendi pont elhalasztásáról döntött és a december 19-i ülésen a kérdés újra napirendre kerül. 

Addigra egy belső vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy vajon szabályosan, a törvényi előírásokat betartva került-e sor a szabadságkiírásokra és szabadságkiadásokra.   A vizsgálat eredményét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 

Költségvetést érintő rendeletek

Ez a napirendi pont tartalmazza a Gazdálkodási Központ egyes költéseit, új megbízási szerződéseket, munkaviszonyok megszűnését- részletesen a napirendi javaslatok között olvasható- egyelőre.

Intézményi beszámolók

Elfogadásra került a kerületi intézmények éves beszámolója a képviselők megköszönték az egész éves munkát. Ebben a napirendi pontban sok

Szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők elismerése

E napirendi pontról szintén nagy vita alakult ki. Az év végi juttatást két részre osztották: karácsony előtt minden érintett foglalkoztatott dolgozónk nettó 100 ezer forintot vehet át és 200 fővel bővült a jutalmazottak köre. A jutalom második részét az önkormányzat 2020-ban a 2019. évről megmaradt pénzmaradvány nagysága és a más területeken jelentkező igények függvényében fizeti ki.

Szigony utca neve

A testület kezdeményezte  a Szigony utca nevének védetté nyilvánítását.

Zárt ülés

keretében tárgyalt a testület azokról a napirendi pontokról, amelyeket személyiségi jogok miatt  nem hozhatunk nyilvánosságra (Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat, elővásárlási jog, önkormányzati lakás bérbeadása rendkívüli élethelyzetre hivatkozva)

Beszámolók

 A költségvetés harmadik negyedévéről 

Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.

A testületi ülés önkormányzati oldala

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben