Programok

Eseménynaptár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

KERESÉS

A Polgármesteri Hivatal intézkedési terve a vészhelyzet ideje alatt

2020. március 16. hétfõ

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a járvány megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi

Intézkedési Terv az új koronavírus (2019-nCoV) okozta járvánnyal kapcsolatban

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünet együttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a járvány megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

Telefonos ügyfélfogadás: 06-1-459-2100

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8-16.30

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8-13.30

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00  ÚJ! 

Az ügyfélfogadást végző ügyintézőt az irodavezető jelöli ki. A szükséges eszközöket és védőfelszerelést (kesztyű, szájmaszk) a Belső Ellátási Iroda biztosítja.

A személyesen átvett iratokat 3 napig elzártan kell tárolni, majd csak azt követően kerül át az illetékes irodához ügyintézésre.

Szervezeti egységenkénti tájékoztatók

Gazdálkodási Ügyosztály

Felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: telefonszám: 459-2567, e-mail cím: gazdalkodas@jozsefvaros.hu

- közterület-használat: Boros Gábor borosgsz@jozsefvaros.hu és Gyuricza Ramóna GyuriczaR@jozsefvaros.hu

- közútkezelői hozzájárulás, munkakezdési hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás: Szabó Endre szaboen@jozsefvaros.hu

- parkolási ügyek: Gaál Krisztián, gaalk@jozsefvaros.hu  

- társasházi támogatások: Bodnár Gabriella bodnarg@jozsefvaros.hu és Lendvay József lendvaij@jozsefvaros.hu

Városépítészeti Iroda

A településképi bejelentési eljárást az egyéni vállalkozók és cégek a cégkapun keresztül kezdeményezhetnek az alábbi útmutató szerint: https://jozsefvaros.hu/dokumentumok/583_kitoltesi_utmutato_telepuleskepi_bejelentesi.pdf

Magánszemélyek az útmutatótól eltérően postai úton és e-mailben (a telepuleskep@jozsefvaros.hu címen) is kezdeményezhetik az eljárást.

Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, az ügyintézők állnak szíves rendelkezésükre a 45-92-158-es telefonszámon munkaidőben.

A határozatok a cégkapun keresztül, illetve e-mailben és postai úton kerülnek kézbesítésre.

A főépítészi konzultációkat e-mail-es formában kérjük kezdeményezni, (a foepitesz@jozsefvaros.hu e-mail címen), tervek megküldésével és e-mailben születik rá főépítészi állásfoglalás.

Az intézkedés hatálya alatt a Tervtanács nem ülésezik, de településképi véleményezési eljárás az ÉTDR felületén kezdeményezhető. Az eljárás menetéről szintén a 45-92-158-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Helyszíni egyeztetést igénylő ügyeket nem lehet kezdeményezni.

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda

A támogatási kérelmek a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 oldalról letölthetőek, valamint az ügyfélfogadási időben, az arra kijelölt helyen munkatársunknál papír alapon is átvehetőek.

A kitöltött támogatási kérelmeket elektronikus formában (ügyfélkapun vagy a szocialis@jozsefvaros.hu e-mail címen), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), valamint személyesen az arra kijelölt helyen és időben leadható.

Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, az ügyintézők állnak szíves rendelkezésükre a 06 20- 539-0533-as telefonszámon munkaidőben.

Az összes megítélt támogatás (készpénz, utalvány, egyéb stb.) postai úton kerül kézbesítésre.

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Józsefváros önkormányzati fenntartású intézményeivel kapcsolatos ügyek:

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (gyermekek napközbeni ellátása),

- Napraforgó Egyesített Óvoda, (kerületi óvodák),

- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (személyes gondoskodást nyújtó ellátások,  idősellátás)

- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (járóbeteg szakellátás).

Háziorvosokkal kapcsolatos ügyek

Józsefváros kártyával kapcsolatos információk

Civil, egyházi, sport pályázatokkal kapcsolatos érdeklődés, beszámolók leadása

titkárság:  459-2193;  ügyintézők: 459-2130, 459-2260, 459-588

Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda:

- kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély kérése, ezek megszüntetése,

- telephely- bejelentése, engedélyezése, megszüntetése,

- üzleti- és nem üzleti célú szálláshelyek bejelentése, megszüntetése,

- piacok, vásárok, bevásárlóközpontok bejelentése, engedélyeztetése, megszüntetése,

- zenés, táncos rendezvények engedélyeztetése,

- üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyeztetése,

- ezekkel összefüggő adatváltozások bejelentése,

- állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések,

- nem közterületi ingatlanon elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos bejelentések,

- zajhatárérték megállapítására irányuló kérelmek,

- zajpanaszok,

- vízgazdálkodással kapcsolatos kérelmek,

- hétvégi építési munkálatok végzésére irányuló kérelmek,

- közösség ellenes együttélés szabályainak megsértése ügyében benyújtott kérelmek,

- társasházak törvényességi felügyeletére irányuló kérelmek,

- birtokvédelmi eljárásra irányuló kérelmek

postai úton, vagy elektronikus módon terjeszthetők elő.

Az elektronikus úton történő benyújtás történhet:

- természetes személyek, és egyéni vállalkozók esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre a saját Ügyfélkapujáról van lehetősége oly módon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül elektronikus űrlapot nyújt be, vagy ügyfélkapuján keresztül ú.n. e-papírt juttat el a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára. Ügyfélkapuját itt éri el: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/. Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról szintén ezen az oldalon tájékozódhat.

- cégek esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítás követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül a szervezet nevében elektronikus űrlap kerül benyújtásra, vagy a szervezet Cégkapuján keresztül ú.n. e-papír kerül eljuttatásra a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Azok a természetes személyek, akik nem rendelkeznek az elektronikus kapcsolatfelvételhez szükséges ügyfélkapu regisztrációval – ezen időszak alatt – az alább megadott elektronikus levelezési címen nyújthatják be bejelentéseiket, kérelmeiket, valamint akik nem rendelkeznek az elektronikus kapcsolatfelvételhez szükséges eszközökkel, azok az alább megadott elérhetőségen kérhetnek tájékoztatást, segítségnyújtást a fentiekben felsorolt ügyekkel kapcsolatban:

Az Iroda közvetlen titkársági telefonszáma: 06 1/459 2164

Az Iroda email címe: igazgatas@jozsefvaros.hu

Hatósági Ügyosztály Adóügyi Iroda

Az Adóügyi Irodán minden nemű helyi adóügyben, az Adó- és értékbizonyítvány, valamint az adóigazolások kiállításával kapcsolatos ügyekben a kérelmek elektronikus úton terjeszthetők elő, a fentiekben részletezett módon.

Felvilágosítás az alábbi telefonszámon és elektronikus címen kérhető:

Az Iroda közvetlen titkársági telefonszámai: +36-20-377-6854 (Általános tájékoztatás), +36-20-377-6890 (Adónemek), +36-20-246-0945 (Egyedi ügyek, speciális kérdések)

Az Iroda email címe: adougy@jozsefvaros.hu

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda

Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítvány iránti kérelmek csak postai úton és ügyfélkapun keresztül nyújthatók be. Amennyiben ügyfélkapuval nem rendelkeznek, úgy az anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre juttathatják el kérelmüket.

Ügyfélfogadás a megjelölt időpontban, csak otthon történt születés és új haláleset bejelentése esetében van.

Anyakönyvi ügyekben felvilágosítás, a 06 1/459-2176-os telefonszámon kérhető.

Pénzügyi Ügyosztály

A Polgármesteri Hivatal Pénztára nem fogad ügyfeleket. A kifizetések postai úton kerülnek kifizetésre.

Települési támogatások kifizetése postai úton történik.

Információkérés:

Családtámogatási Iroda: +36-1-459-2277

Pénzügyi Ügyosztály: +36-1-459-2235

Idősek támogatásával kapcsolatos információkérés: +36-1-459-2246, +06-1-459-2235

Házasságkötéssel kapcsolatos befizetések:

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

OTP 11784009-15735715

Közlemény: Ügyfél neve

Behajtási engedély befizetése

Józsefvárosi Önkormányzat

OTP 11784009-15508009

Közlemény: Rendszám

Okmánybélyeg vásárlás

Legközelebbi posta: Corvin Plaza Magyar Posta 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 42.

Jogi tanácsadás

A  koronavírus járványra tekintettel a jogi tanácsadás személyesen nem tartható meg. A tanácsadás online és telefonon folytatódik,  szerdai napokon 12.40-17:00 óráig.  Előzetes bejelentkezés a korábban meghirdetett telefonszámon 06-1-459-2115. Visszahívás után e-mailben folyik tovább a kommunikáció, az átnézendő iratokat megküldhetik lefényképezve, a válaszadás ekkor e-mailben is történik.

Ha a járvány nagymértékben terjedne el Budapesten, figyelemmel az ÁNTSZ és az Operatív Törzs ajánlására, illetve a Kormány intézkedéseire a Hivatal vezetése elrendelheti az teljes hivatalra vonatkozóan a hivatali ügyeleti rend bevezetését.

A hivatali ügyeleti rend bevezetéséről és a hivatallal történő kapcsolattartás módjáról a honlapon és hirdetményen keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleket.

Ingyenesen hívható zöldszámunk: 06/80-277-256

Megértésüket és türelmüket kérjük a rendkívüli helyzetre való tekintettel!

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben