Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Köztiszaság

Józsefváros takarít - mit teszünk mi?

2020. május 06. szerda

Mit tesz a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ a józsefvárosi közterületek tisztaságáért

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság elsődleges feladata a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek teljeskörű fenntartása, karbantartása, állagmegóvása, kisebb fejlesztések elvégzése. Ezen közterületek a parkok, játszóterek, kutyafuttatók, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, fasorok.

A saját kötelezettségeinken kívül segítjük a lakosság munkáját, igyekszünk tisztán tartani a járdákat, fasorokat azokon a szakaszokon, ahol ez az ingatlan használójának kötelessége. Ezen felül preventív jelleggel feladatunk a terek, parkok szabályait betartatni.

Kerületőreink és Parkgondnokaink a közterületek nyitvatartási idejében, illetve járőrszolgálattal segítik a tisztaság és a nyugodt pihenés biztosítását. Kertészeti irodánk fenntartja a zöldfelületeket, fogadja és igyekszik megoldani a lakossági kéréseket. Köztisztasági irodánk alkalmazottjai hétköznap két műszakban, illetve szombaton és vasárnap is folyamatosan takarítja a köztereket, üríti a szemeteseket. 3 darab önjáró takarítógéppel tartjuk tisztán a járdákat, szükség szerint kefe vagy magasnyomású mosóval (probiotikus, környezetbarát fertőtlenítőszerrel) tisztítjuk a felületeket. A köztisztasági iroda szedi össze az illegálisan kihelyezett hulladékot, illetve lakossági kérésre térítés ellenében magánterületről is elszállítja, amennyiben a lakó igényli. A Karbantartói irodánk minden közterületi eszközt folyamatosan ellenőriz, javítja az erodált felületeket, esetleges károkat helyrehozza. Az ő feladatuk az önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása, melyet télen hideg- nyáron meleg-aszfalttal végez.

A takarítási tevékenységeinket különböző jogszabályok írják elő, így például: a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012 (XII.29) kormányrendelet, a helyi közutak  kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet, a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete, valamint a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2007. (XI.13.) rendelete.

A Józsefvárosi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kerület közterületein az illegális szemétlerakás megakadályozására, illetve a köztisztasággal összefüggő szabálysértőkkel szembeni hatékonyabb fellépésre.

Józsefváros közterületein sajnálatos módon jelentős mértékű az illegálisan kihelyezett hulladék (kommunális, építéssel összefüggő, bútorlapok stb.) mennyisége. A Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai minden évben közel 8000 m3 - havonta megközelítőleg 650 -700 m3 – illegálisan kihelyezett háztartási és veszélyes hulladék összegyűjtését és égetőbe történő szállítását végezték el. Munkatársaink naponta takarítják a kerület különböző közterületeit, kiemelt hangsúlyt fektetve a felújított terekre és parkokra, és a közterületeken található szemetes és kutyapiszok-gyűjtő edények rendszeres ürítésére. A folyamatos és hatékony közterületi tisztítást a kézi takarítást végző emberi erőforrás biztosításán túl, önjáró takarítógépek üzemeltetésével valósul meg a közterületek hatékonyabb takarítása.

2018 év óta olyan speciális környezetbarát bio-folyadék beszerzésére és alkalmazására került sor, amelyet a nagynyomású felülettisztító berendezés tartályába töltött vízzel összekeverve az út-és járdafelületekre, illetve kutyafuttatók talajára fújva, egyrészt nagyon kellemes illathatás érhető el, valamint a burkolt felületeken lévő állati és emberi eredetű szennyeződések maradványait teljesen lebontja. Az Önkormányzat minden kerületi kutyatulajdonos részére ingyenesen biztosít havonta 100 darab kutyapiszok gyűjtő zacskót, amelyeket a Városüzemeltetési Igazgatóság 1086 Budapest, Dankó utca 3-5. szám alatti telephelyén, valamint ezeken a helyszíneken vehetnek át.

A városüzemeltetés munkatársai a fentiekben felsorolt köztisztasági feladatokat a szombati, illetve a vasárnapi napokon is ellátják.

Köztisztasággal kapcsolatos panaszaikat, bejelentéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Telefon: 06-1-782-3537

E-mail: varosuzemeltetes@jgk.hu

Applikáció: Józsefváros app

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Városüzemeltetési Igazgatósága vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó területeken a bejelentett köztisztasági problémákat 48 órán belül orvosolja.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben