Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A testületi ülés napirendje - 2020. június 25.

2020. június 24. szerda

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 25-én 9 órakor ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 324 dolgozója, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a veszélyhelyzet ideje alatt jutalmat kapnak, fejenként nettó 50 illetve 100 ezer forintot.

2.    Javaslat a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat elfogadására

Politikai nyilatkozat elfogadása, amiben a Képviselő- testület felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a kerület fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket és a Józsefvárostól elvont gépjárműadó bevételeket, valamint pótolja az intézkedései miatt kiesett parkolási bevételeket.

3.    Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadására

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolójának elfogadása.

4.    Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolójának elfogadása a 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről. Ez magában foglalja a közszolgáltatási feladatok ellátásáról és a kompenzáció felhasználásáról szóló részletes beszámolót.

5.    Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

A JGK Zrt. év elején elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervét. A 2020. márciustól hatályba lépett járványveszély miatt a tervben jelentős változások történtek, melyeket átvezettek a tervben.

6.    Javaslat a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. új könyvvizsgáló céggel köt szerződést 5 évre 2025. május 31-ig.

7.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2019. évi beszámolójának elfogadására

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék elkészítette a 2019. évre vonatkozó tevékenységét, gazdálkodását tartalmazó írásos beszámolót.

8.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására, új székhely kijelölésére, szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék leendő székhelyeként a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézmény vezetőjének javaslata alapján a 1083 Budapest, Baross u. 112. szám alatt található önkormányzati tulajdonú, jelenleg üresen álló helyiség kerül kijelölésre. Azt, hogy a kerületi önkormányzati bölcsődék ellátási területén kívüli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását biztosíthassák, szükségessé teszi az intézmény alapdokumentumainak módosítását.

9.    Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020 pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása)

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetéshez a Gyermekkert Bölcsőde épület homlokzatának felújítására (bejárati kapu felújítása, zászlótartó és felirat elhelyezése), a kerítés és udvari lépcső felújítása, valamint csobogó kialakítása céljából.

10.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2019. évi feladat ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.

11.    Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosítására

Kapacitás átcsoportosítás a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban

12.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

A Belső ellenőrzés beszámolója a 2019-ben végrehajtott ellenőrzésekről

13.    A Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámoló elfogadása

14.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására és a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználására

A költségvetés elfogadása után hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások valamint a 2019. évi költségvetési maradvány és felhasználásának elfogadása miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani.

15.    Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv módosítására

Az önkormányzat módosítja a közbeszerzési tervét, néhány tétel kikerül, illetve kiírásra kerülnek új közbeszerzések.

16.    Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Módosul a kerület filmforgatásokra vonatozó közterület-használati rendelete. Feloldja a Palotanegyedre vonatkozó tiltó rendelkezéseket. Az új rendelet tartalmazza a lakossági konzultáció eredményeit is.

17.    Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet módosítására                   

A jövőben a minőségi cserét átlátható, nyilvános pályázat keretében kívánja az Önkormányzat lebonyolítani. Megemeljük az ún. piaci lakbéreket, amelyek így közelebb kerülnek a tényleges piaci viszonyokhoz. A szociális és költségelvű lakbér mértéke nem változik. Szükséges a jogszabályváltozások követése és a jogszabály alkalmazás során nyert tapasztalatok alapján a rendelet néhány részletének a pontosítása.

18.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

2020. július 1-től módosul a bérlakáspályázat néhány pontja (nyertes és helyezettek száma)

19.    Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet és a 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

A társasházaknak adható támogatások pályázati feltételrendszerének, a döntéshozatali szabályok meghatározása a Rendeletben és az SzMSz-ben.

20.    Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért” Közalapítvány tisztújítására

Az önkormányzati alapítású alapítvány Felügyelőbizottsági tagjainak, elnökének visszahívása, és az új tagok megbízása, továbbá a korábbi kurátorok visszahívása és új kurátorok megbízása

21.    Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű pályázat benyújtására

Az önkormányzat indul a Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk - pályázaton a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt a Közösségi Részvételi Iroda által kialakított önkéntesség rendszerét kívánja benyújtani jó gyakorlatként.

22.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, jelentősebb eseményekről.

Az ülés hivatalos napirendje az előterjesztések szövegeivel itt érhető el >>>

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben