Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Közszolgálatiság a 2019-es önkormányzati választás előtt és után

Tények a Józsefváros újságról 2019-2020

2020. október 30. péntek

Az adatok azt mutatják, hogy közérdekű információkat közlő, valódi közszolgálati újsággá alakult át a kerület lapja.

Tények a  Józsefváros újságról 2019-2020

 

Bár a 2019-es önkormányzati választás után megújult Józsefváros újság ellen szisztematikus lejárató kampány zajlik a Fidesz-közeli médiában, a tények azt mutatják, hogy épp az előző ciklus idején marasztalták el az önkormányzati lapot a kiegyensúlyozottság és a választási szabályok megsértése miatt. Az új kerületvezetés programjában az szerepelt, hogy közérdekű információkat közlő, valódi közszolgálati újsággá alakulhat át a helyi lap, és az adatok egyértelműen mutatják, hogy ez is történt. Az újság elleni lejárató kampánynak épp ez az oka.

Törvénysértések és elfogultság az előző ciklus idején

Az önkormányzati választást megelőzően, 2019. október 7-én a Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy az akkori Józsefváros újság megsértette a választási eljárásról szóló törvény jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó pontját, és eltiltotta azt a további jogsértéstől, és kötelezte arra is, hogy a határozat rendelkező részét a következő számában közzétegye. A lap 2019/32.számában 20 oldalából 10-en szerepelt a fideszes polgármester, alpolgármester vagy a fideszes képviselők, ellenzéki jelöltek viszont egyáltalán nem.

Az arányok valamennyi kampány idején megjelent lapszámban hasonlóak voltak. A 2019/27-33. lapszámok mindegyikében felülreprezentált volt az akkor hivatalban lévő polgármester, Sára Botond. Az ellenzék szinte egyáltalán nem jelenhetett meg a lapban. Ezek a lapszámok rendre közölték továbbá a kormányközeli Alapjogokért Központ „elemzéseit”, amelyek folyamatosan azt állították, hogy nincs esélye az ellenzéki jelölteknek az önkormányzati választáson. Még a választások előtti utolsó számban is az jelent meg, hogy „a felmérésekből láthatjuk, hogy Sára Botond jelentős előnnyel bír Pikóval szemben, csaknem kétszer annyian szavaznának rá, mint a volt rádiós műsorvezetőre.” Ehhez képest Pikó András nyerte a polgármester-választást, és az ellenzéki jelöltek kétharmados többséget szereztek a képviselőtestületben.

Az önkormányzati választást követően a Kúria döntése kimondta, hogy elfogult volt a lap 2109-es 31-32. száma, amiért 500.000 forintos bírságot is kellett fizetni már az új összetételű önkormányzatnak. Nyerges Zoltán korábbi főszerkesztő - jelenleg Sára Botond sajtófőnöke a Fővárosi Kormányhivatalban - és a korábbi kerületvezetés nem vállalta a felelősséget amiatt, hogy az ő törvénysértésük miatt kellett bírságot fizetni az adófizetők pénzéből.

Az önkormányzati választás előtti törvénysértések nem előzmény nélküliek, a Fővárosi Választási Bizottság 2019. május 2-ai határozatában megállapította, hogy a lap az európai parlamenti választás kapcsán is megsértette választási törvény esélyegyenlőségi alapelvét, mivel kizárólag Kocsis Máté véleményét közölte az EP-választásokkal kapcsolatban.

És bár a Helyi Választási Bizottság ezért nem marasztalta el az újságot, a 2018-as országgyűlési választást megelőző lapszámban, az újság húsz oldalán 25-ször szerepel Kocsis Máté neve, tízszer pedig a fényképe. Miközben az újságban ellenzéki jelöltről egy szót sem írtak.

A 2018-as időközi polgármester-választást megelőzően nem volt olyan lapszám, amiben ne említették volna legalább tízszer az akkori fideszes jelölt, Sára Botond nevét, de közvetlenül a választás előtt már a húszat is elérte. Ha valaki csak innen tájékozódott, nem biztos, hogy észlelte, hogy Sára Botondon kívül más jelöltek is indulnak. Az ellenzéki pártok által támogatott Győri Péter egyszer sem szólalhatott meg a kerületi lapban. A nevét is csak akkor említettték, amikor lehozták a Helyi Választási Bizottság közleményét az időközi választásról. A szintén függetlenként induló Pintér Attilla is csak akkor kapott szót, amikor a választások után bejelentette, hogy kilép a Jobbikból.

 

Büntetőfeljelentés az önkormányzati választás után

Az önkormányzati átadást-átvételt követően büntetőfeljelentés kellett tenni a Józsefváros újság szerkesztőségében történt visszaélések és anyagi károkozás miatt.

A Józsefváros újság szerkesztőségét úgy adták át az új vezetésnek, hogy az eszközöket megrongálták és minden bizonnyal adatmegsemmisítés is zajlott. 2019 december 20-án a JKN új vezetése feljelentést tett a Btk: 423.§ 2) bekezdése szerinti, az információs rendszer vagy adat megsértése, 370.§ szerinti lopás bűntette és a 376.§ szerinti hűtlen kezelés bűntettének feltételezett elkövetése miatt. Az ügyben jelenleg nyomozás zajlik a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán. A rendőrség a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 423. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történő jogosulatlan belépéssel vagy a belépési jogosultság kereteinek túllépésével vagy annak megsértésével történő bent maradással elkövetett információs rendszer vagy adat megsértése vétségének megalapozott gyanúja miatt elrendelt nyomozás.

Az adatmegsemmisítés ellenére a helyreállított levelezésből kiderült, hogy az önkormányzathoz formálisan már nem köthető Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjeként személyesen instruálta a Józsefváros lap szerkesztőjét a legapróbb részletekig lemenően, még azt is megmondta, hogy nézzen ki egy grafikon. Rimán Edina, a Helyi Választási Iroda vezetője pedig tevőlegesen vett részt a Józsefváros újság számainak megtervezésében, javaslatokat és véleményeket fogalmazott meg, például egy Kocsis Máté és Sára Botond páros interjúval kapcsolatban ezt írta: „Nekem tetszik, főleg mert ezen nem találhat fogast a HVB”. Tehát a helyi választási iroda vezetője, akinek feladata a választás lebonyolítása és tisztaságának garantálása, részt vett az önkormányzati kampányban és tippeket adott azzal kapcsolatban, hogy mibe nem köthet bele a helyi választási bizottság. Ráadásul úgy, hogy erről a folytatólagos törvénysértésről a levelezésben benne lévő Kocsis Máté és Sára Botond is tudott.

Közszolgálatiság a 2019-es önkormányzati választás előtt és után

Az önkormányzati választást követően megújult szerkesztőséggel folytatta munkáját a Józsefváros Újság, amelyben az előző időszakhoz képest jelentősen növekedett a közszolgálati tartalom. A szerkesztőség a nyomtatott lap mellett önálló Facebook oldalt és YouTube csatornát működtet, rendszeresen videós tartalmakkal jelentkezik. Munkatársuk, Takács Mária már 2020-ban a rangos Hégető Honorka-díjban részesült.

Az előző ciklusban semmiféle szakmai értékelést nem rendelt meg az önkormányzat a lapról, a választás után a közszolgálatisággal kapcsolatos szakmai monitoringot a Mérték Médiaelemző Műhely végezte el. A független szervezet jelentésének kritikáját többször idézte a helyi Fidesz is, a lap pedig figyelembe is vette a szakmai monitoring megállapításait. Ilyenre az előző lapvezetés esetén nem volt példa, a szerkesztőség politikai igényeknek és nem szakmai standardoknak akart megfelelni.

- A Mérték Médiaelemző Műhely jelentéséből rendszeresen csak azt emelik ki a jelenlegi szerkesztőséggel szemben kritikus vélemények, hogy közvetlenül az önkormányzati választás után készült egy bemutatkozó interjú új polgármesterrel, míg a Fidesz alulreprezentált volt az első lapszámokban. Azt viszont nem idézik a Mérték jelentéséből, hogy az alureprezentáltság oka az is, hogy a Fidesz politikusai nem hajlandók nyilatkozni a helyi lapnak.

- A Mérték jelentése azt is leszögezte: „A képviselőtestületi ülésekről készült beszámolók ugyanakkor pontosan, a jelenlegi kerületi vezetést ért kritikát is bemutatva számoltak be a fideszes képviselők hozzászólásairól.”

- A közszolgálati tartalmakkal kapcsolatban pedig a jelentés így fogalmaz: „Jól teljesít a lap abban a tudatosan vállalt célkitűzésben, hogy minél közelebb kerüljön a kerület lakóihoz. A megszólalók és a témaválasztás egyaránt számos alkalmat teremtett arra, hogy a helyi lakosok a saját életüket közvetlenül érintő ügyekben megnyilvánulhassanak és ezekről az ügyekről tájékozódhassanak. A lap sikeresen határozza meg magát a helyi közélet és a helyi hétköznapi ügyek fórumaként. A helyi lakosok és közösségek állandó szereplői a cikkeknek.”

- „A társadalmi kérdések – közbiztonság, fejlődés, gyermeknevelés, idősek helyzete – gyakori témák éppúgy, mint a kultúrát vagy a régi Józsefvárost bemutató írások. A videós „kérdezz-felelek” sorozatban pedig a helyi lakosok kérdéseinek jártak utána az újságírók” – állapította meg a jelentés.

A számokat tekintve a jelenlegi ciklus első 37 lapszámát és az előző ciklus utolsó 37 lapszámát összehasonlítva egyértelműen az látszik, hogy jelentősen csökkent a regnáló polgármester felülreprezentáltsága a lapban, míg a közszolgálati tartalom növekedett. 

- Az elmúlt ciklus utolsó 37 lapszámában 3 interjú jelent meg Sára Botond polgármesterrel. A mostani ciklus első 37 számában ugyancsak 3 interjú jelent meg Pikó András polgármesterrel, ebből azonban az első egy bemutatkozó interjú volt, lévén új polgármester, egy pedig a választás első évfordulója alkalmából készült, amire az olvasók joggal tarthattak igényt.

- Az elmúlt ciklus utolsó 37 lapszámában Sára Botond nevét összesen 536-szor írták le a lapban [❊], míg az új ciklus első 37 számában Pikóét 383-szor, viszont ezek között vannak olyan említések is, mint Pikó-program”, „Pikóék”, vagy „Pikó-Kocsis csörte”, míg ilyen kontextusban Sára Botond nevével nem találkoztunk az előző éra lapszámaiban. Jelentős különbség, hogy az új ciklus említései között több alkalommal Fidesz-közleményekben bukkan fel a polgármester neve, míg az előző ciklus lapszámaiban ilyen kontextusban nem merült fel Sára Botond neve, mivel nem közöltek ellenzéki közleményeket a lapban. Egyetlen olyan eset található, amikor ellenzéki megszólalásban említették az elmúlt ciklus 37 számának valamelyikében Sára Botondot, ez pedig éppen Pikó András polgármesterjelölt akkori bemutatkozó anyaga volt a kampányidőszakban – ennek megjelentetése törvényi előírás, de a rövid bemutatkozó anyagokon kívül egyik polgármester-jelölttel sem készült a lapban önálló, saját anyag, interjú vagy riport többé – kivéve persze Sára Botondot.

- Összegezve: az előző ciklus utolsó 37 lapszámában 536-szor írták le a nevét, ami lapszámonként átlag 14,5 említés. Egyetlen egy lap volt, ahol egyszer sem szerepelt, viszont 20 fölötti említés 9 lapszámban is volt. A 2019. október 13-i választás előtt közvetlenül megjelent utolsó 4 lapszámnál markáns emelkedés volt: a 09.18-i lapban 22 említés, a 09.25-i számban 29 említés, a 10.02-én megjelentben 33 említés, végül a 10.09-i lapban 40 említés – utóbbi az abszolút rekord. Ezzel szemben a jelenlegi ciklus 37 lapszámának összesen 383 említése lapszámonként átlagosan 10,3 említést jelent, 20 fölé csak 3 esetben ment az említések száma, az abszolút csúcsérték pedig 26 volt, a 2020.02.12-i lapszámban.

Tény, hogy a jelenlegi Józsefváros újságot ma a Fidesz politikusai és a Józsefváros újság korábbi szerkesztőségének tagjai illetik vádakkal, ami önmagában sokat elmond ezeknek a vádaknak hitelességéről. Mint ahogy az is, hogy a választást követően az előző ciklusban törvénysértés miatt többször is elmarasztalt Józsefváros-szerkesztőség egyes tagjai hozták létre a Fidesz-közeli Hírnyolc nevű kerületi híroldalt. A lap impresszuma szerint a főszerkesztő Nedbál Miklós, a felelős szerkesztő pedig Bányai Rudolf, azaz a korábbi Józsefváros lap főszerkesztő-helyettese és szerkesztője. A nevüket nem vállalva, de ugyanebből a körből kerülnek ki a vállalhatatlan hangvételű Ferenc József blog nevű fideszes propaganda- és álhíroldal szerzői. A Hírnyolc kiadója a helyi Fideszhez kötődő Alapítvány a Polgári Józsefvárosért nevű szervezet, amit tavaly 30 millió forinttal támogatott az állami Szerencsejáték Zrt. A lapot kiadó alapítvány volt az, amelyet a koronavírus-járvány első hullámában a Fidesz helyi képviselő támogattak a kerületi szolidaritási alap helyett.

[❊] Megjegyzés: Sára Botond és Pikó András esetében egyaránt nem számoltuk az említésekhez a kifejezetten nem cikkszerű említéseket, mint meghívók, hivatali közlemények, ahol „hivatalból” szerepelt a nevük.
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben