Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Szociális ellátás

Életmentő Pont működtetése a BMSZKI Kőbányai út 22-ben

2020. november 24. kedd

A Józsefvárosi Önkormányzat 2020/2021 telén az „Életmentő Pont” működtetését forrásátadás mellett, szolgáltatási szerződés keretében a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei megvalósításában biztosítja.

1.    A szolgáltatás célja, feladata, valamint a létrejövő kapacitások és szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

A BMSZKI a 1087 Budapest, Kőbányai út 22. szám alatti Éjjeli Menedékhely épületének jelenleg használaton kívüli földszinti részében, szeparált helyiségben vállalja éjjelenként 20 fő (szükség esetén nők és férfiak, illetve párok) alacsony küszöbű befogadását és ellátását. A szolgáltatás a Diszpécser Szolgálat koordinálásában valósul meg 2020. december 15 és 2021. március 15 között, minden nap 20 órától reggel 8 óráig történő nyitva tartással.

Amennyiben adott éjszaka az igénybevevők száma a 20 főt meghaladja, a BMSZKI maximum 25 férőhelyig biztosítja az Életmentő Pontra delegáltak szükségférőhelyen történő befogadását.

Napközben az ügyfelek használhatják a BMSZKI egyéb szolgáltatásait (nappali melegedő, egészségügyi ellátás), beleértve a további, tartósabb elhelyezést is.

Az intézményben nyújtott szolgáltatáselemek

A BMSZKI Életmentő Pont biztosítja az alább felsorolt szolgáltatás elemeket

•    éjszakai pihenésre,     személyi tisztálkodásra     közösségi együttlétre és étel elfogyasztására alkalmas helyiség,

•    a szállás fűtése, világítása, folyamatos melegvízzel való ellátás,

•    takarítás,

•    meleg italt (tea), egyszeri étkezést (zsíros kenyér / konzerv)

•    elsősegélyhez szükséges felszerelés,

•    a szociális munka keretein belül:tanácsadást, felügyeletet, valamint az ügyfél megállapított szükségletei alapján más intézménybe történő felvételének megszervezését (együttműködés esetén)

2.    Az ellátandó célcsoport jellemzői

Célcsoport: A főváros és ezen belül kiemelten Józsefváros közigazgatási területén tartózkodó fedél nélküli hajléktalan emberek, akik intézményi kapacitáshiány, vagy aktuális állapotuk miatt más intézményben nem helyezhetők el.

3.    A szolgáltatások igénybevételének feltétele, módja

Az intézményben történő elhelyezés menete

- A felvételt a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat koordinálja, amely figyeli az éjjeli menedékhelyek kapacitását, és a férőhelyek rendelkezésre állása, valamint az elhelyezést igénylő hajléktalan személy jellemzői, aktuális állapota alapján - az Életmentő Pont ügyeletesével közösen - dönt az Életmentő Ponton való elhelyezésről.

- Amennyiben lehetőség van a budapesti hajléktalan ellátó rendszer más intézményeiben (Éjjeli Menedékhelyek, Lábadozó férőhelyek) történő elhelyezésére, és az érintett ügyfél elhelyezése megoldható (nem túl ittas, nem beteg vagy sérült, van valamilyen irata, tüdőszűrő igazolása, és aktuálisan nincs kitiltva az adott helyről), a Diszpécser Szolgálat a szabad kapacitással rendelkező intézménybe irányítja.

- Amennyiben a szabad férőhelyek elfogynak, vagy az elhelyezést igénylő nincs szállóképes állapotban (nincsenek iratai, ittas, de térben és időben orientált, illetve ittassága nem olyan fokú, hogy az orvosi beavatkozást igényelne, vagy kitiltás hatálya alatt áll, esetleg beteg, sérült, de betegsége, sérülése nem olyan fokú, hogy az mentőhívást indokolna), akkor az Életmentő Pontra delegálja.

- Az elhelyezést kérheti utcai gondozó szolgálat, közterület-felügyelet vagy krízisautó, de az ügyfél Életmentő Pontra szállítása vagy küldése előtt minden esetben a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatával szükséges egyeztetni.

- A Diszpécser Szolgálat az elhelyezéshez kérni fogja az elhelyezendő személy nevét és születési idejét, valamint azt, hogy az elhelyezést kezdeményező adjon egy alapos állapotleírást az ügyfélről (járóképes-e, mennyire ittas, vagy betegnek tűnik-e, képes-e a saját lábán, közlekedési eszközzel elmenni, vagy szállítani kell, hajlandó-e bemenni menedékhelyre). Ezek alapján dönt arról, hogy hol fogja elhelyezni az ügyfelet, helyszínre küld-e mentőt vagy krízisautót, illetve, hogy ki lehet-e adni beutalót az ügyfélnek az Életmentő Pontra, vagy szállíthatja-e a bejelentő szervezet.

- A Diszpécser Szolgálat felveszi a kapcsolatot az Életmentő Pont ügyeletvezető szociális munkásával, átadja az ügyfélről kapott információkat, konzultál vele az elhelyezés lehetőségeiről, aktuális esetben tájékoztatja a szállítás menetéről, az ügyfél érkezésének várható időpontjáról.

- Az ügyeletvezető szociális munkás - szükség esetén - felveszi a kapcsolatot a Kőbányai út 22. (K22) 24 órás egészségügyi szolgálat ügyeletes orvosával, aki megvizsgálja az Életmentő Pontra érkező ügyfél egészségügyi állapotát. A vizsgálat eredménye alapján az ügyeletes orvos jóváhagyja az Életmentő Ponton történő elhelyezést, vagy egészségügyi intézménybe utalja az ügyfelet.

- A BMSZKI az Életmentő Ponton az oda befogadott hajléktalan emberek számára „alacsonyküszöbű” szolgáltatást nyújt, azaz a befogadásukat a jelen megállapodásban foglaltakon, illetve – a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt - az intézményi beléptetési COVID protokoll negatív eredményén túl nem köti más feltételhez.

- A BMSZKI a szerződéses együttműködésben az adott éjszakai ellátáson túl vállalja, hogy a saját rendszerén belül (vagy, ha az az indokolt és egyben járható út, azon kívül) a tovább helyezés érdekében megfelelő együttműködést ajánl az ügyfélnek, szükség esetén gondoskodik egészségügyi ellátásáról, és amennyiben valamelyik szállón már van az ügyfélnek jogviszonya, oda visszajuttatja. (Ehhez adott esetben szükség lehet az ügyfelet eredetileg beszállító utcai szolgálat segítségére.) Ez azt is jelenti, hogy a Életmentő Pontra történő elhelyezés nem az adott éjszaka átvészeléséről szól csupán, hanem, aki vállalja az együttműködést, az nem fog visszakerülni az utcára.

- A Kőbányai út 22. közvetlen szomszédságában a BMSZKI Éjjeli Menedékhelyet, Nappali Melegedőt, Egészségügyi Centrumot, valamint Lábadozó Férőhelyeket is működtet. Az Életmentő Pontot igénybe vevő hajléktalan emberek részére e szolgáltatások (a BMSZKI saját, belső eljárásainak szokásos keretein belül) elérhetőek.

- Az „alacsonyküszöbű” férőhelyek bedugulásának elkerülése érdekében az Életmentő Ponton tölthető éjszakák száma egy periódusban legfeljebb egymást követő 10 nap.

- Az intézmény nyitvatartási idején túl az ügyfelek részére a Könyves Nappali Melegedő szolgáltatásai igénybe vehetők.

- Amennyiben az ellátást igénybe vevő valamely BMSZKI intézményben kitiltás hatálya alatt áll, további ellátását a BMSZKI más, hasonló szolgáltatást nyújtó intézményében tudja biztosítani.

4.    Rendszeres létszámjelentés a Józsefvárosi Önkormányzat részére

Az Életmentő Pont működtetésével összefüggésben a BMSZKI hetente elektronikus formában létszámjelentést küld a Józsefvárosi Önkormányzat hajléktalanügyi referense számára az előző hét forgalmáról, amely tartalmazza az oda felvett személyek feltalálási helyszínét, a beküldő szervezet megnevezését, és a bekerülés módját. Az ellátó szervezet havi beszámolója az elhelyezett személyek vonatkozásában a kimenet módjáról is tartalmaz összefoglalót.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben