Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Ragaszkodnak az eredeti tervhez, még ha rossz is és drága?

Káptalanfüred: itt a kormányzat válasza

2021. január 08. péntek

Válaszolt a Józsefváros újság kérdéseire a káptalanfüredi tábor állami támogatását előbb visszavonó, de ígérete szerint a pénzt talán mégis megadó illetékes minisztérium, ám válaszuk több kérdést vet fel, mint ahányat megválaszol.

Úgy tűnik, hogy a kormányzat, illetve a kerület káptalanfüredi nyári táborának beruházása ügyében illetékes minisztérium csak azért is ragaszkodik az eredeti, még az előző, fideszes kerületvezetés által készített tervekhez, akkor is, ha azok a tervellenőri feladatokat ellátó állami cég szerint nem jók, ráadásul csak drágábban megvalósíthatók, mint az állami támogatási keret. Legalábbis ez derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) válaszából, amelyet a Józsefváros újság kérdéseire küldtek. Tájékoztatásuk ráadásul újabb kérdéseket is felvet, melyekre nincs megnyugtató válasz.

Fordulatos események követték egymást a napokban az Önkormányzat nyári táborának megújítását célzó, még 2015-ben kezdődött beruházás körül. Először is, az erőforrástárca korábbi döntését megváltoztatva visszakérte a kerülettől a még fel nem használt 1,7 milliárd forint állami támogatást. A fordulatot Kocsis Máté volt fideszes polgármester – az ő idején kezdtek bele a beruházásba – Pikó András polgármester hibájaként igyekezett feltüntetni, és közben megígérte, hogy „újra megszerzi” ezt a pénzt a kerületnek. Ezek után a tárca jelezte, talán mégis támogatnák a beruházás befejezését.

Ezt a fordulatot azonban a minisztériumnak egy, az ügyben addig nem szereplő államtitkára, Latorcai Csaba jelezte óvatosan egy levélben, amit ráadásul nem az önkormányzatnak, hanem Kocsis Máténak írt. Erre Pikó közölte, hogy egyelőre nehéz hinni a homályos ígéretnek, ezért „ideje, hogy az állami szereplők tisztázzák, mit akarnak a beruházással”. A polgármester levelet is írt az ügyben eddig a kerülettel kapcsolatot tartó Szabó Tünde államtitkárnak, hogy tisztázzák az ellentmondásokat. Közben a józsefvárosi Fidesz jelezte, előterjesztést nyújtottak be a polgármesternek, kérve, hogy „ne tétovázzon, és tegye meg haladéktalanul a szükséges lépéseket” az újra elérhetővé váló állami támogatás lehívására.

A két előző fideszes polgármester – Kocsis Máté és utódja, Sára Botond – az ügyben többször hivatkozott arra: ők úgy hagyták itt a projektet, hogy minden sínen volt, a tervek készen álltak, a pénz is megvolt, a tavaly ősszel hivatalba lépett Pikónak csak be kellett volna fejeznie az elkezdett munkát, de nem tudott megbirkózni ezzel.Ám a polgármester a sportállamtitkárnak küldött levelében is leírta, hogy a támogatás-visszavonás indoka, a beruházás „műszaki tartalmának csökkentése” kényszerű lépés volt, mivel „az állami kivitelező cég, a BMSK tervellenőri észrevételeiben az előző önkormányzati vezetés által készíttetett terveket – koncepcionális problémák és műszaki hiányosságai miatt – a közbeszerzési eljárás megindítására nem találta alkalmasnak”.

Továbbá – folytatta Pikó – a BMSKI „jelezte, hogy a tervezői költségbecslés meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet”. Ezek miatt kellett tehát az új önkormányzati vezetésnek módosítani a terveket, a műszaki tartalmat és a kapcsolódó szakmai programot. Néhány módosítással – a legjelentősebb a konyhai kapacitás csökkentése volt, emellett kihúzták egy kis park kialakítását, viszont környezettudatos és olcsóbban fenntartható gépészeti megoldásokat emeltek be – így bele is fértek a költségkeretbe, a minisztérium egyik főosztályvezetője pedig előzetesen támogathatónak is nevezte a változtatásokat. Ehhez képest érkezett később a döntés, hogy mégsem, úgyhogy a tárca kéri vissza a pénzt. 

„Az Ön által az elutasítás indokaként megjelölt műszaki tartalomváltozást indokló projekt-áttervezés kezdeményezője tehát az állami lebonyolító volt, mert a műszaki tervek alkalmatlanok voltak a kivitelezésre, a költségbecslés megerősítette azt a nyilvánvaló tényt, hogy 2017-ben megkapott támogatás óta húzódó projekt értelemszerűen a beruházás árának emelkedését is magával hozta. Nem pluszforrásokat kértünk, hanem erőfeszítéseket tettünk arra, hogy az eredeti keretbe beleférjünk, az állami lebonyolító által javasolt áttervezést is megvalósítva. A műszaki tartalom változása során az eredeti terv egyetlen lkényeges elemét sem vettük ki” – foglalta össze Szabó Tünde államtitkárnak Pikó, aki információink szerint a levélre még nem kapott választ.

 

A Józsefváros újság kapott viszont választ az EMMI sajtóosztályától a még szerdán elküldött levélre, melyben az ügy ellentmondásairól és a minisztérium álláspontjáról érdeklődtünk, de rákérdeztünk Latorcai Csaba államtitkár Kocsis Máté képviselőnek küldött levelének állításaira is, hogy tisztán lássunk. Nem minden kérdésünkre kaptunk választ, és amire igen, az további kérdéseket vetett fel. 

Itt olvashatók a Józsefváros újság EMMI-nek küldött kérdései és a válaszukból a kérdésre vonatkozó részek a szerkesztőség megjegyzéseivel (a hiányos vagy elmaradt válaszokra visszakérdeztünk, erre egyelőre nem reagált a tárca):

Kérdés: Amennyiben a beruházás befejezéséhez szükséges állami támogatás felhasználásának a tárca nem látja akadályát, csupán az kell hozzá, hogy az önkormányzat írásban kérje, akkor ezt miért nem közölték már a Szabó Tünde államtitkár asszony által december 15-én írt levélben az önkormányzattal, miért csak a választókerület parlamenti képviselőjének érdeklődésére tudatták ezt vele, és egyidejűleg miért nem az önkormányzattal is?

Válasz: -

Megjegyzés: Semmilyen választ nem kaptunk, így nehéz másképp értelmezni a helyzetet, minthogy „csuklóztatja” a kormányzat az ellenzéki vezetésűvé vált Józsefváros önkormányzatát és Pikó András polgármestert.

- - -

Kérdés: Amennyiben a helyzet ennyire egyszerű, hogy minden további nélkül mégis biztosítható a beruházásra az állami támogatás felhasználása, miért döntött alig egy hónapja úgy Szabó Tünde államtitkár asszony, hogy vissza kell fizetni a támogatást? Államtitkár asszony nem volt abban az időben minden információ birtokában a döntéshez, vagy azóta változott valamilyen körülmény?

Válasz: „A Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata által 2020. október 5-én kelt feladat- és ütemterv módosítási kérelemben foglaltakat az Emberi Erőforrások Minisztériuma a korábban tervezett műszaki tartalom jelentős mértékű csökkentése miatt nem ítélte támogathatónak, mert az nagy mértékben megváltoztatta volna a támogatott tevékenység eredeti célját. A feladat- és ütemterv módosítási kérelem elutasításának következtében a határidő hosszabbítási kérelem okafogyottá vált.”

Megjegyzés: Ha jól értjük, muszáj volt visszafizettetni a pénzt az önkormányzattal, mert lejárt a megvalósítási határidő, annak módosítását meg azért nem engedték, mert megváltozott a műszaki tartalom, és az egyszer valamire megítélt pénzt egy megváltozott beruházásra nem lehet elkölteni. Ez még rendben is lenne, csak akkor a visszafizetésről döntő Szabó Tünde államtitkár nem sokkal korábban még miért látta biztosíthatónak a határidő hosszabbítást, a tárca főosztályvezetője pedig egy korábbi levélben a projekt szakmai terveit is?

- - -

Kérdés: Latorcai Csaba államtitkár úr levelében azt írta, hogy a támogatást vissza kell fizetni, és újra kell kérnie az önkormányzatnak. Miért kell visszafizetni, ha utána úgyis újra folyósítják az összeget? Nem lehetett volna már decemberben úgy dönteni, hogy felhasználható az összeg és befejezheti a beruházást az önkormányzat?

Válasz: „Egy támogatási kérelem benyújtása, a támogatás megítélése, folyósítása, annak felhasználása, elszámolása, valamint ellenőrzése jogszabályok által meghatározott. A jogszabályok és a megkötött támogatási szerződések határidőket is megállapítanak. A határidőig fel nem használt támogatási összegre pedig visszatérítési kötelezettség áll fenn. A „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” tárgyú támogatói okirat alapján a támogatott tevékenység utolsó napja 2020. december 31. volt.”

Megjegyzés: Oké, világos, ez a szokásos bürokratikus, hivatali merevség, amiben nincs mozgástér: ami lejárt és nem lett elköltve, azt vissza kell fizetni, aztán újra kell kötni egy másik támogatási szerződést ugyanerre, közben pedig telik az idő.

- - -

Kérdés: Latorcai Csaba államtitkár úr levelében van egy kitétel, miszerint a tárca az új támogatási szerződést „változatlan műszaki tartalom” mellett látja biztosíthatónak. Ez azt jelenti, hogy a korábban a képviselőtestület által jóváhagyott – a költségkereten belüli megvalósítást lehetővé tevő – csökkentett műszaki tartalom elemeit mind vissza kell állítani, csak ebben az esetben hívható le a támogatás?

Válasz: „A támogatói okiratban foglalt szakmai teljesítési határidő lejártának ellenére az Emberi Erőforrások Minisztériuma az eredeti műszaki tartalommal továbbra is támogatja a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztését.”

Megjegyzés: Rendben, ez legalább világos beszéd: kizárólag az eredeti műszaki tartalommal, de újra adnának pénzt a beruházásra.

- - -

Kérdés: Amennyiben a fenti kérdésre igen a válasz, ez további tervezést, testületi jóváhagyást és mindezek miatt további időveszteséget jelene, ráadásul szükségszerűen a költségvetés növekedésével és ezzel párhuzamosan a szükséges állami támogatás emelkedésével járna, hiszen éppen a spórolás miatt történt a műszaki tartalom csökkentést. Ha az önkormányzatnak és a beruházás céljainak megfelel a csökkentett műszaki tartalom, a központi költségvetés kímélése érdekében a tárca szerint nem lenne bölcsebb és gyorsabb döntés a csökkentett műszaki tartalmat jóváhagyni a jelenlegi, kisebb költségszint megtartásával?

Válasz: „A polgármester és a képviselői-testület feladat és hatáskörébe tartozó szükségszerűen elvégzendő feladatokról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az önkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata rendelkezik, arról a minisztérium nem illetékes felvilágosítást nyújtani.”

Megjegyzés: A semmitmondó, felesleges válasz iskolapéldája, mert arról szól, amit nem is kérdeztünk, vagy enélkül is tudtuk: a minisztérium nem „szól bele” az önkormányzatok munkaszervezésébe, nincs is köze hozzá, ezért nem is tud róla semmit mondani. Nem is ezt kérdeztük, hanem azt: nem zavarja-e a tárcát, hogy úgy tűnik, csak azért is ragaszkodik az eredeti – az állami lebonyolító által megvalósíthatatlannak ítélt – tervekhez, és nem megy bele a műszaki tartalom csökkentésébe, még akkor sem, ha ez drágítja a beruházást, ami az államnak kerül majd többe – persze az sem világos, hogy a pluszköltséget hajlandóak lennének-e kifizetni.

Szöveg: Lengyel Tibor; Képek: Józsefváros újság, Józsefvárosi Önkormányzat

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben