Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Jelentkezési határidő: március 5.

Pályázat a Józsefváros újság főszerkesztői posztjára

2021. február 23. kedd

A Józsefváros újság kiadója, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN) pályázatot hirdet a Józsefváros című kerületi lap főszerkesztői feladatainak ellátására. Alább olvasható a pályázati kiírás, jelentkezési határidő és pályázati anyag leadása: 2021. március 5.

P Á L Y Á Z A T

a Józsefváros című kerületi lap

főszerkesztői feladatainak 

ellátására

A jogviszony típusa:                               munkaviszony

Időtartam:                                               határozatlan

A főszerkesztői feladatellátás kezdete: 2021. április 1. 

A pályázat tárgya

A Józsefváros című újság a VIII. kerületi önkormányzat kétheti lapja, kiadója, és egyben a pályázat kiírója a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

A közszolgálati média egyik funkciója a lakosság kommunikációs szükségleteinek kiszolgálása. A polgárok tájékoztatásához elengedhetetlen, hogy hozzáférjenek az őket körülvevő világgal kapcsolatos információkhoz. A közmédia nyilvánosságra hozza a városvezetés döntéseinek hátterét, indokait, politikai hovatartozás nélkül, őszintén és tárgyilagosan mutatja be a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit, ok-okozati magyarázatokat nyújt a tények és események megértéséhez. Ezen túl a kerületiek számára azt is lehetővé teszi, hogy ügyek kapcsán érdekeket képviseljenek, reformokat kezdeményezzenek, vagy érdekképviseleti szereplők hangját hallassák. 

A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben a pályázó leírja a Józsefváros című kerületi önkormányzati lap és a kapcsolódó online felületek irányítására, tartalmára, illetve promóciójára és hatékony terjesztésére vonatkozó szakmai koncepcióját. A sikeres pályázat nemcsak nagy vonalakban, de részleteiben is – rovatok, sorozatok, interjúk, digitális integráció stb. – bemutatja a pályázó elképzeléseit.

Alapelvek

A kiíró a pályázóktól az alábbi alapelvek tiszteletben tartását várja el:

• Közszolgálatiság. Az önkormányzati fenntartású lappal szemben elvárás a helyben élők számára fontos, releváns információk közlése, a helyi és a helyieket érintő döntések bemutatása, a tárgyilagosság, a pártpolitikai értelemben vett semlegesség, a kiegyensúlyozottság, a kompetens külső szakértők véleményének begyűjtése és egy-egy téma kapcsán a lakossági vélemények sokszínűségének bemutatása.

• Autonómia. A pályázat pénzügyi és fenntartói felügyelet alatt álló, de a városvezetéstől függetlenül működő lap irányítására vonatkozik, amelynek szerkesztősége autonómiát élvez.

• Lokálpatriotizmus. A kerületi lap esetében fontos elvárás Józsefváros múltjának, hagyományainak, közösségeinek tisztelete, a helyi értékek és identitás megőrzése, közvetítése.

• Interaktivitás. A lap a szerkesztőség tagjainak állandó helyi jelenlétére és információszerzésére építve a kerületben élőknek készül, a lakosok szempontjai felől, az érintettek véleményét megjelenítve értékeli a helyi történéseket és döntéseket.

A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek

● teljes munkaidős vezetőként irányítja a Józsefváros című ingyenes kerületi önkormányzati lap és a hozzá tartozó online felületek (közösségi média, honlap Józsefváros Újság menüje, YouTube-csatorna) szerkesztőségét

● ellátja az újság szerkesztőségével kapcsolatos adminisztratív feladatokat

● biztosítja a közszolgálati, szabad sajtó elvének érvényesülését a helyi lapban

● biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a kerületben történtekről

● folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati társaságok, intézmények vezetőivel, a kerület életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel

● felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag is minőségi újságírás biztosításáért

A főszerkesztővel kapcsolatos elvárások

● tényleges technikai tudással rendelkezik a lapszerkesztésben

● legalább 5 éves főszerkesztői vagy szerkesztői tapasztalattal rendelkezik, a média bármely területén

● online jártasság

● legyen elképzelése egy, az újsághoz kapcsolódó önálló honlap kialakításáról és működtetéséről

● megbízható, egyenes, nyílt, együttműködő és határozott személyiség

● helyismeret 

● önállóan és csapatban is képes dolgozni

● bizonyított már a független magyar újságírás területén

Pályázati feltételek

● büntetlen előélet

● cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások

● 3 oldalas főszerkesztői szakmai koncepció a médium működéséről a következő két évre vonatkozóan. A Pályázó ismertesse, hogyan képzeli a lap szerkezetét, rovatait, beleértve az online felületek működését; milyen eszközökkel tudná vonzóbbá tenni a lapot a helyiek és a nagyközönség számára.

● 2 oldalas lapterv, amelyet a kerület Facebook- és weboldalán közölt hírek, események alapján állít össze

● 3 korábbi írás, amely tükrözi a jelentkező íráskészségét, újságírói tapasztalatát

● szakmai önéletrajz

● iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

● szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata

● nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2021. március 12. 

Hiánypótlásra a beadási határidő után nincs mód!

A pályázatok benyújtásának módja

• A pályázóknak a pályaművet - bármilyen típusú adathordozóra rögzítve - lezárt borítékban 2021. március 5. (péntek) 10:00 óráig postai úton vagy személyesen kell a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. címére (1085 Budapest, Horánszky utca 13.) eljuttatnia, „Józsefváros Újság főszerkesztői pályázat” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a döntéselőkészítő bizottság elé.

● A pályázat elbírálása két fordulóban történik: először az igazgatóság elnöke által felkért döntéselőkészítő bizottság értékeli a pályázati anyagokat, majd a bizottsági tagok véleményének figyelembevételével a munkáltató, azaz a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke dönt a pályázat nyerteséről. 

● A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke legkésőbb 2021. március 12-ig hirdeti ki a döntését.

● A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

● A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertes nevét a https://www.jozsefvaros.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

● A döntéselőkészítő bizottság összetétele titkos, elkerülendő a lobbizás lehetőségét.

A pályáztató a pályázat kihirdetésekor a bizottság névsorát is nyilvánosságra hozza. 

A pályázatból való kizárás esetei

A munkáltatói jogkört gyakorló Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke a pályázatból kizárja:

● a határidő után érkezett pályaműveket,

● a határidőben, de nem a megadott címre beérkezett pályaműveket,

● a kötelező formai követelményeket nem tartalmazó, hiányos pályaműveket,

● azokat a pályázatokat, amelyek nem valós adatokat tartalmaznak.

Szerzői és felhasználói jogok

● A pályázó vállalja, hogy a pályázatának elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

● A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen.

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy elektronikusan munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk:

e-mail: titkarsag@jkn.hu 

telefon: Ölveczky Gábor: +36 20 2878953

A munkavégzés helye: a Józsefváros újság szerkesztősége: 1085 Budapest, József körút 59-61.

Fizetés: megegyezés szerint

Próbaidő: 3 hónap

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Várjuk pályázatát!

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben