Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázat

Józsefvárosi Zöld udvar pályázat - társasházi közgyűlés nélkül is

2021. március 09. kedd

Fontos tudni, hogy veszélyhelyzet idején a a társasházak közgyűlés helyett írásban is szavazhatnak. Ennek részleteit cikkünk végén olvashatják.

Március 31-ig várja a Józsefvárosi Önkormányzat azoknak a nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházaknak a jelentkezését, akik belső udvaruk zöldfelületi fejlesztésébe fognának. 

Fontos tudni, hogy veszélyhelyzet idején a társasházak közgyűlés helyett írásban is szavazhatnak. Ennek részleteit cikkünk végén olvashatják.

Az eszköz- és növénybeszerzés utófinanszírozásához minimum 100 ezer, maximum 1 millió forintos támogatás igényelhető, melynek legalább 30%-át növények beszerzésére kell költeni.

Az érvényes pályázás feltétele a kitöltött pályázati adatlap és mellékletei. A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról: jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/1378

A pályázat benyújtható 2021. március 31. 10 óráig ügyfélkapun keresztül, illetve ha a társasház nem rendelkezik ügyfélkapuval, postai úton: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály titkárság, 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Az elbíráláskor előnyt jelent: zöldfelület kimutatható növelése, ökológiai értéknövelés, magas önkéntes munka vagy vállalt önrész-mérték, új közösségi rekreációs funkciók, udvar megnyitása a lakók közös használatára hosszabb ideig, újrahasznosított anyagok használata. A megvalósításra a támogatási szerződés megkötését követően 9 hónap áll rendelkezésre.

A társasházi közgyűlések rendjéről veszélyhelyzet idején:

Bár a veszélyhelyzet alatt nem tartanak közgyűlést a társasházak, a veszélyhelyzet időszakában a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján kell a társasházaknak közgyűlési döntéseket hozni.

2. A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról 

(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni.

12. § A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek (a továbbiakban együtt: nyilatkozat) minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható

a) a nyilatkozattevő személye,

b) a nyilatkozat tartalma,

c) a nyilatkozat megtételének időpontja és 

d) a címzett személye.

További információ: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/1-92

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben