Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázat

Otthon-felújítási támogatás önkormányzati lakók számára

2021. március 31. szerda

A programmal az Önkormányzat az önkormányzati lakásban élőket támogatja otthonuk felújításában összesen 25 millió Ft keretösszegben.

A pályázat benyújtásának határideje a keretösszeg kimerülése, de legkésőbb 2021. augusztus 31. 16.00 óra.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető innen: http://jgk.hu/206-letoltheto-nyomtatvanyaink

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. március 18. napja (csütörtök)

Benyújtásának helye: A pályázatok folyamatosan benyújthatók postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) telephelyén (1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.)

Ügyfélfogadási rend (kérjük, a személyes megjelenés előtt ellenőrizzék a JGK honlapját, hogy a járványügyi helyzetben hogyan alakul a nyitvatartás):

Hétfőn: 13:00 órától 18:00 óráig;

szerdán: 8:00 órától 16:30 óráig;

pénteken: 8:00 órától 11:30 óráig.

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslata alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság bírálja el.

Az Otthon-felújítási támogatás célja

A programmal az Önkormányzat támogatni kívánja azokat az önkormányzati lakásban élő és a lakbérüket határidőben megfizető, valamint a lejárt esedékességű hátralékkal nem rendelkező bérlőket otthonuk felújításában. Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésben 25 millió Ft keretösszeget különített el a támogatásra.

Ki vehet részt a pályázaton?

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be az Önkormányzattal a pályázat benyújtásakor lakásbérleti jogviszonyban álló magánszemély. Lakásonként legfeljebb egy pályázat nyújtható be, abban az esetben is, ha bérlőtársi jogviszony áll fenn.

A pályázaton azok a bérlők jogosultak részt venni, akik:

- a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül határidőre megfizették a lakbért és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjakat, vagy korábbi hátralékuk rendezésére kötött megállapodásban előírt részleteiket és

- a bérleti szerződésben foglaltak alapján, valamint a bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv által igazoltan tartózkodnak minden olyan magatartástól, amellyel lakótársaik nyugalmát, bérleményeik rendeltetésszerű használatát zavarnák, illetve a lakásba nem fogadtak be a bérbeadó engedélye nélkül más személyeket.

- a Pályázati Adatlapot határidőre, az igazolásokkal, színes fotó dokumentációval együtt benyújtották.Van lehetőség hiánypótlásra?

Igen, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül van lehetőség, de legfeljebb a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

Mire lehet pályázni?

A pályázat főként felújítási, korszerűsítési, komfortfokozat emeléssel járó és az energiahatékonyságot javító munkálatokat támogatja, amely tartósan emeli az önkormányzati bérlakás használati értékét.

Támogatandó munkanemek, tevékenységek különösen, de nem kizárólag:

- bejárati ajtók cseréje,

- penész- és páramentesítő (Aquapol), szellőztető berendezések beszerzése és telepítése,

- nyílászárók felújítása, üvegezése, passzítása, festés-mázolása, illetve cseréje,

- tisztasági festés,

- hő- és vízszigetelés,

- padló- és falburkolatok javítása, illetve cseréje,

- vízórák felszerelése, illetve cseréje,

- elektromos szerelvények és vezetékek cseréje,

- energiatakarékos világítótestek beépítése, cseréje,

- fűtéskorszerűsítés, elektromos és/vagy hőcserélős fűtésrendszer kiépítése,

- elektromos hálózat kapacitás bővítése,

- gépészeti berendezési tárgyak (mosdó, WC stb.) és szerelvényeinek felújítása, cseréje,

- álmennyezet építése (nagy belmagasságú lakások esetén, energiahatékonysági célból),

- ingatlanok csatolásával kapcsolatos műszaki- és adminisztratív feladatok.

Mennyi pénzre lehet pályázni?

Pályázatonként legalább bruttó 50 ezer forint, legfeljebb bruttó 300 ezer forint értékű beruházás számolható el a támogatás terhére. Az elvégzendő munka értéke a bruttó 300 ezer forintos határt meghaladhatja, amennyiben a pályázattal nem támogatott részt a bérlő saját maga vállalja megfizetni. A pályázat nem igényel önrészt.

A támogatás összegének maximum 50%-a kerül kifizetésre a támogatott bérlő részére előlegként, amely a támogatási szerződés aláírását követően lehívható. A támogatás fennmaradó része pedig a beruházás készre jelentését és a vagyonkezelő szervezet általi elfogadását követően, utófinanszírozás formájában kerül kifizetésre.

A számlával igazolt költségek 100%-ban elszámolhatók a támogatás terhére. A kivitelezéshez kapcsolódó, nem engedélyköteles munkálatok esetében, a számla nélküli költségek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által elfogadott műszaki felmérésben rögzített összegek 75%-ában vehetőek figyelembe.

További információkat a pályázatról itt találhat: https://jozsefvaros.hu/dokumentumok/palyazatok/2594_palyazat_felhivas.pdf

Érdeklődni a JGK Vagyongazdálkodási igazgatóságának e-mail címén (vagyongazdalkodas@jgk.hu) vagy a telefonon (06-1 314-1098) tud.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben