Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázat

Megjelent a 2021-es sport pályázat!

2021. május 31. hétfő

A Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és sport szervezetek, alapítványok, valamint Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező igazolt sportolók részére.

Mi a pályázat célja?

A pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat, szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre.

Kik pályázhatnak?

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők:

- Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében a szervezet, ahol a sportoló igazolt versenyző; vagy

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve a közalapítványt), amennyiben tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. kerület közigazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a VIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik.

- a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott sportszervezet.

 

Mekkora támogatásra lehet pályázni?

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500.000,- Ft. Egy Pályázó által megpályázható maximum összeg bruttó 200.000,- Ft. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Milyen költségeket lehet elszámolni?

- programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;

- utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;

- eszközbeszerzés, eszközfelújítás;

- rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;

- kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;

- a máshova benyújtandó pályázati önrész;

- közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;

- működéssel járó költségek;

- épület-felújítással járó költségek.

Meddig lehet megvalósítani a megpályázatott tevékenységeket? 

A projekt megvalósításának kezdő napja: 2021. május 26.

A projekt megvalósításának végső határideje: 2021. december 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2022. január 15.

 

Mi a beadási határidő?

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2021. június 24.

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: 2021. június 25.

A pályázati űrlapot word formátumban az alábbi e-mail címre is meg kell küldeni 2021. június 25. napjáig: bodorg@jozsefvaros.hu

 

Milyen szempontok alapján bírálják el a pályázatokat?

A beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.

A pályázatok tartalmilag az alábbi szempontsor figyelembevételével kerülnek elbírálásra független szakértők bevonásával:

- nem részesül állami, önkormányzati támogatásban

- nincs szponzori szerződése

- önrészt biztosít

- Józsefvárosban működő és a tevékenységét itt megvalósító szervezet

- a program kedvezményezettjei józsefvárosiak

- a költségvetés életszerű és arányos a javasolt programmal

- a programnak közösségfejlesztő hatása van

- a programból hátrányos helyzetű emberek (is) részesülnek

- a tevékenység hiánypótló

- a pályázati program koherens, szakmailag alátámasztott

 

Pályázati dokumentumok

A részletes pályázati kiírást, az adatlapot és a költségvetési táblázatot innen lehet letölteni: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/sport/1408

 

Kérjük, pályázás előtt olvassák el részletesen az összes dokumentumot!

 

További információ

Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda)

Budapest, VIII. ker. Baross u. 63-67. III. emelet 325. szoba

Telefon: 459-2130

Email: bodorg@jozsefvaros.hu

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-18.00 óra, Szerda: 8.15-16.30 óra, Péntek: 8.15-11.30 óra között.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben