Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázat

Megjelent a 2021-es egyházi pályázat!

2021. május 31. hétfő

A Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő egyházak, egyházi szervezetek részére.

Mi a pályázat célja?

A pályázat elsődleges célja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellátó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat, az idősekkel kapcsolatos programokat, az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységeket és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezéseket, illetve hozzájárul a kerületben található épületállomány felújításához.

Pályázat nyújtható a fenti tevékenységekkel kapcsolatos programok, tervek, események megvalósítására azzal, hogy az elnyerhető és elnyert összeg 25%-át, vagy ha a maximálisan elnyerhető támogatási összegnél kevesebb a megpályázott összeg, abban az esetben a megpályázott összeg 25%-át az alábbi célok valamelyikére kell felhasználni:

- táboroztatás

- rendezvény megtartása

- kulturális programok szervezése, lebonyolítása

Kik pályázhatnak?

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők:

- a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek, vagy

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve a közalapítványt),

amennyiben tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. kerület közigazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a VIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik.

 

Mekkora támogatásra lehet pályázni?

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 millió Ft. Egy pályázó által megpályázható maximum összeg bruttó 300.000,- Ft. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

Milyen költségeket lehet elszámolni?

a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;

b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;

c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás;

d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;

e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;

f) a máshova benyújtandó pályázati önrész;

g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;

h) működéssel járó költségek;

i) épület-felújítással járó költségek.

 

Meddig lehet megvalósítani a megpályázott tevékenységeket?

A projekt megvalósításának kezdő napja: 2021. május 26.

A projekt megvalósításának végső határideje: 2021. december 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2022. január 15.

 

Mi a beadási határidő?

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2021. június 24.

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: 2021. június 25.

A pályázati űrlapot word formátumban az alábbi e-mail címre is meg kell küldeni 2021. június 25. napjáig: bodorg@jozsefvaros.hu

 

Milyen szempontok alapján bírálják el a pályázatokat?

A beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.

A pályázatok tartalmilag az alábbi szempontsor figyelembevételével kerülnek elbírálásra független szakértők bevonásával:

- nem részesül állami, önkormányzati támogatásban

- nincs szponzori szerződése

- önrészt biztosít

- Józsefvárosban működő és a tevékenységét itt megvalósító szervezet

- a program kedvezményezettjei józsefvárosiak

- a költségvetés életszerű és arányos a javasolt programmal

- a programnak közösségfejlesztő hatása van

- a programból hátrányos helyzetű emberek (is) részesülnek

- a tevékenység hiánypótló

- a pályázati program koherens, szakmailag alátámasztott

 

Pályázati dokumentumok

A részletes pályázati kiírást, az adatlapot és a költségvetési táblázatot innen lehet letölteni: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/egyhaz/1407

 

Kérjük, pályázás előtt olvassák el részletesen az összes dokumentumot!

 

További információ

Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda)

Budapest, VIII. ker. Baross u. 63-67. III. emelet 325. szoba

Telefon: 459-2130

Email: bodorg@jozsefvaros.hu

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-18.00 óra, Szerda: 8.15-16.30 óra, Péntek: 8.15-11.30 óra között.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben