Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pedagógusnap

Pedagógusokat tüntetett ki a kerület

2021. június 10. csütörtök

Csütörtök délután átadták a pedagógusnapi elismeréseket a józsefvárosi önkormányzat épületében.

Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetésben részesül:

- Pétery Katalin tanító - Deák Diák Általános Iskola

Pétery Katalin valójában 45 éve tagja már az intézménynek, hiszen iskolás éveit is a Deák Diákban töltötte. Nem volt számára kérdés, hogy a főiskolai elvégzése után hol kezdi meg pedagógusi munkáját. Gyorsan kiderült, hogy a tanítói feladatokon túl a pedagógusi munka szervezéséhez is igen nagy tehetsége van. A helyi tanterv teljes átalakításánál ő vezette azt a szakmai munkacsoportot, mely az intézmény teljesen egyedi, személyre szabott szöveges értékelési rendszerét dolgozta ki. Minden pedagógiai helyzetet kihívásként él meg. Folyamatosan képezte magát, az évek alatt számos továbbképzésen vett részt, és ő maga is sok továbbképzést vezetett. Az évek során elvégezte többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai szakát is. Több mint 15 évig dolgozott igazgatóhelyettesként is. Most a megérdemelt pihenés vár rá, idén vonul nyugdíjba. Pétery Katalin személye és munkája hosszú éveken át volt garanciája annak, hogy biztosítani tudja az intézmény Józsefvárosban a minőségi és modern nevelést-oktatás.


- Liszkóné Szabó Csilla fejlesztőpedagógus - Napsugár Tagóvoda

Liszkóné Szabó Csilla 1999 óta, 22 éve dolgozik a Napsugár Tagóvodában. Előtte szakmai gyakorlatát töltötte óvodánkban, s már ekkor megérintette a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődéséhez nyújtható támogatások szükségszerűsége. Ez határozta meg szakmai életútját is, mert pályájának második évében jelentkezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fejlesztőpedagógus képzésére, majd Alapozó terápiát tanult. Elkötelezett, pontos, precíz pedagógiai munkája, folyamatos kutató, megoldáskereső beállítottsága a gyermekek fejlődésében is látványos eredményeket hozott, s ez további hatékony módszerek megismerésére és alkalmazására ösztönözte. Tenni akarása, a gyermekek elfogadása, tisztelete és szeretete észrevétlenül adott érzelmi alapot óvodásainak a belső motiváció felébredéséhez. Gyermekei megszületése után fejlesztőpedagógusként segítette a tőle megszokott lelkesedéssel és alapossággal a hozzánk érkező gyermekeket. Együttműködése az óvodapedagógusokkal és a fejlesztő szakemberekkel gyermekre szabott és napi szintű, ennek mentén koordinálja a gyermekek köré szerveződő szakmai teamek munkáját is.  Az óvodában megvalósuló szakmai fejlődésnek már fiatalon lelkes támogatójává, később egyik mozgatórugójává vált. Szakmai tapasztalatát szívesen és lelkiismeretesen osztja meg a jövő óvodapedagógusaival, pszichopedagógusaival. Igazi csapatjátékos, mind a kollégákkal, szülőkkel, mind pedig a gyermekekkel, pedagógusi mivolta belülről fakad. Elkötelezettsége, szemlélete, pontossága és szakmaisága példaértékű.


- Ammerné Danco Melinda óvodai dajka - Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvoda 

Az eltöltött 22 év szolgálati idő alatt megbízható, pontos, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító kollégát ismerhettünk meg személyében. Dajkai munkáját az igényesség, gondosság, a szépre való törekvés, a csoportjában dolgozó óvodapedagógussal való konstruktivitás jellemzi. Mindig önzetlenül, hozzáértőn, őszintén, hitelesen és végtelen türelemmel segédkezik a gyermekek nevelésében, a kollégákkal való együttműködésben. Minden körülmények között magas szinten, nagy odafigyeléssel végzi a munkáját. A tisztaság, a rend, a szépség közvetítése fontos számára, ezt az értéket közvetíti a kollégák, a gyermekek, a szülők felé nap mint nap. Aktív, szorgalmas tagja a közösségnek. Az óvodában a jó, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör, és a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására törekszik.


- Beck Judit óvodapedagógus - Várunk Rád Tagóvoda

Beck Judit kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, 30 éves rutinnal, jó kommunikációs készéggel, nem múló lendülettel végzi munkáját, elkötelezetten a gyermekek érdekében. Szakmai tapasztalatát a Csobánc utcai óvodában szerezte. Óvodapedagógusi beosztása mellett a gyermekvédelemben is kiemelt szerepet tölt be a mai napig. Szakmailag felkészült, nagy rutinnal rendelkező, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett, erős, stabil személyiség. Problémamegoldó-és szervezőkészsége kiemelkedő, jó menedzseri szemlélettel rendelkezik. Munkáját a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, a közösségért érzett felelősség, az egyéni bánásmód jellemzi. Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, rendszeres kapcsolatot ápol a gyermekvédelemmel. Szívügyének tekinti a gyerekek szocializációjának megkönnyítését, segítését. A családokat tiszteletben tartva működik együtt a szülőkkel. A konfliktusokat jól kezeli, empatikus, ugyanakkor rendkívül következetes, igazságérzete páratlan. Szakmai hozzáértése mellett elkötelezetten segíti a rá bízott mentoráltakat, akik sok értékes tapasztalattal gazdagodnak általa.


- Bóni Szabina óvodai dajka - Pitypang Tagóvoda 

Szabina 1993 októberében kezdett dajkaként dolgozni Józsefvárosban, a Pitypang Óvodában. Józsefvároshoz való kötődése nemcsak a munkájából fakad, hanem itt is él a családjával. Az óvoda meghatározó tagja, munkája kiemelkedő, példaértékű. Az óvodai közösségünkért, a gyermekekért szívesen dolgozik, és vállal a munkakörén kívül is feladatokat. Az óvodában nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel, segíti őket a mindennapokban. Szép hangjával, énekével elvarázsolja őket. Gyermekszeretete nagyfokú, kedvességét, figyelmességét a gyermekek ragaszkodással, szeretettel hálálják meg neki. Az óvodapedagógusok munkáját maximálisan segíti, minden munkatársára odafigyel. Kollegáit szívesen segíti, az új dolgozókat betanítja, a dajkák közösségét összefogja. Jó közösségi ember, szívesen vállal plusz feladatokat, mint például meseelőadásokban szerepeket, konyhai plusz feladatokat Munkáját kiemelkedően, példa értékűen végzi. Közösségünk elismert tagja. 


Polgármesteri Dicséret kitüntetésben részesül:

- Vasné Diószegi Enikő – Napraforgó Egyesített Óvoda Igazgatósága

Enikő közel 20 éve dolgozik Józsefvárosban. A Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatóságán 2015-től kiválóan látja el munkaügyi ügyintézőként feladatait. Egyedül kezeli bizalmi állásként a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét használva a dolgozók be- és kiléptetését, a szabadságok, betegállományok pontos nyilvántartását, a nyugdíjazásokhoz kapcsolódó felmentések kiszámítását, és valamennyi felmerülő munkaügyi probléma hatékony kezelése is az ő szorgalmas és emberséges munkájának köszönhető. Munkaköri feladatait etikusan, precízen és kellő határozottsággal látja el. Minden tagóvodával úgy tart kapcsolatot, hogy az megfeleljen a jogszabályban elvárt szorgalmi útnak, de ugyanakkor emberséges és személyre szabott is legyen.

Örülünk, hogy legyőzte a covid-fertőzést, amelynek lábadozási időszakában is az volt a legfontosabb számára, hogy távollétét minél kevésbé érezzék meg kollégái, fogadta a telefonos megkereséseket, válaszolt a kérdésekre. Munkabírásával, megbízhatóságával, lelkiismeretes, körültekintő munkájával tiszteletet, megbecsülést vívott ki magának munkatársai körében. Személyiségére jellemző a segítőkészség, a tenni akarás, az együttműködésre törekvés.


- Lehoczki Lászlóné - Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

Lehoczki Lászlóné több mint 25 éve dolgozik Józsefvárosban, a Vajda Péter Épek-zenei Általános és Sportiskolában. Kedves, mosolygós természete, gyerekszeretete kedveltté tette a tanítványai között. Mindig azt keresi, hogyan lehetnének boldogabbak a rábízott gyerekek. Munkáját az odafigyelés, empátia és magas szakmai képzettség jellemzi. Kezdetben napközis nevelőként, majd ezt követően matematikatanárként is kiválóan fel tudta és tudja kelteni a gyerekek érdeklődését, észrevétlen szeretteti meg a tantárgyat mindenkivel. Osztályfőnökként is példaként állítható a gyerekek és a kollégák elé. Olyan személyiség, aki - bár tantárgya nem tartozik a legnépszerűbbek közé-, mindig kiválóan pallérozza a tehetségeket, rendszeresen készít fel versenyre, emellett fejleszti azokat, akiknek nehezebben megy a matematika, több idő kell a gyakorlásra. Nyáron táborokat tart a gyerekeknek. Hosszú évek óta reál munkaközösség vezető, aki segíti, támogatja kollégáit és az iskolavezetés munkáját. Munkájában következetes, megbízható és kiszámítható, mindig lehet rá számítani.


- Szeitz Mónika - Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Mónika 1995-től, 26 éve dolgozik Józsefvárosban. 2004-ig a Deák Diák Általános Iskola tanítójaként, 2005-től intézményükben, a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskolában gyógypedagógusként.

Mónika igazi pedagógus. Mindig tudja kinek, mit, hogyan kell megtanítania, átadnia, mindig érzi, hogy melyik nevelési helyzetben hogyan kell a tanulókat szeretettel, gondoskodással, ugyanakkor következetesen irányítani. Nagyon gyermekközpontú, mindent ennek rendel alá. Ez nem csak a tanulókkal folytatott munkájában, hanem abban is megnyilvánul, ahogy felkészíti a hallgatókat, mentorálja a gyakornokokat, tapasztalatával, példaértékű hozzáállásával hat kollégáira. Számos volt hallgatója ma már intézményünk munkatársa. Pedagógiai munkája mindig tudatos, gondosan tervezett, maximálisan az egyes tanulók igényeihez igazodó. Szakmai tudása mély, szerteágazó.

Pontos, lelkiismeretes, munkája példaértékű. Évek óta a Szakmai, módszertani munkaközösség vezetője. Munkaközössége ügyeit a legnagyobb figyelemmel kezeli. Személyes, és munkát érintő ügyekben egyaránt készséges. Dokumentumok, adminisztrációs feladatok elkészítésében átgondolt, széles látókörű, rendkívül precíz. Tudását szívesen osztja meg a kollégáival, hallgatóival. Bármikor lehet hozzá szakmai tanácsért fordulni, mindig szívesen segít.

Vezetése alatt dolgoztuk ki, és dolgoztuk át már több alkalommal is az iskola helyi tantervét, mérési rendszerét. Mónika évek óta vállalja egyetemi gyógypedagógus hallgatók terepgyakorlatának vezetését. A gyakorlat ideje alatt részletesen bemutatja intézményünk hagyományait, sajátosságait. Megismerteti a hallgatókat a különböző módszerekkel, munkaformákkal és mindent megtesz, hogy felkészítse őket az önálló munkavégzésre. A hallgatók visszajelzései mindig nagyon pozitívak munkáját, személyiségét és hozzáállását tekintve.Aktív szerepet vállal intézményünk pályakezdő kollégáinak mentorálásában is. Innovatív pedagógus, nyitott az új eszközök és módszerek kipróbálására. Kimagasló osztályfőnöki munkát végez, megértően, odaadóan foglalkozik a rá bízott tanulókkal. Pedagógiai munkáját elhivatottság, lendületesség és következetesség jellemzi. Mónika alapos, minden területre kiterjedő, gondos, felelősségteljes odafigyelése, szemlélete intézményünk nevelőtestülete számára példaértékű.


- Nyírő-Kovács Márta - Losonci Téri Általános Iskola

Márta 2007-től tanít a Losonci Téri Általános Iskolában. Tanítóként szülőfalujában kezdte pályafutását, majd egyházi iskolában tanított, ahol főiskolások gyakorlatát irányította szakvezetőként. Később angol és földrajz szakos tanári végzettséget is szerzett. Mentor- és közoktatás-vezető szakvizsgával rendelkezik. Szakmai életútja a Losonciban bontakozott és teljesedett ki. Pályafutása során kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra, versenyeken vettek részt tanítványai, de szaktanárként és osztályfőnökként is nagyon fontos volt számára a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, a lemorzsolódásuk megelőzése, a korai iskolaelhagyás megakadályozása. Több, ehhez kapcsolódó pályázatban aktívan részt vett. Mindig könnyen megtalálta a hangot a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Az iskola tervezési, szervezési munkájában aktívan részt vett, segítette a munkaközösségek és az iskolavezetés munkáját. Gyorsan átlátja az intézmény életében felmerülő problémákat és szinte azonnal vázolja a megoldási lehetőségeket. A KIP módszer alkalmazása során több bemutató órát is tartott, iskolai szinten és szélesebb körben is. A KIP módszer népszerűsítési folyamatában, felnőttképzésben is részt vett.  Jelenleg intézményvezető-helyettesként kamatoztatja szervezőkészségét és valósítja meg ötleteit, a közösség javára meghatározó tevékenységet végez. Munkabírása, kitartása példaértékű, elemző-feltáró személyisége fontos szerepet játszik az iskola életében.


- Siklósiné Kósa Anikó - Budapest VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola 

Anikó földrajz-testnevelés szakos diplomáját az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerezte. 1992. óta tanít a Németh László Általános Iskolában. Kiváló szaktanári munkája és az iskolai életben való aktív részvétele alapján 2019-től igazgatóhelyettes lett. Nagy gondot fordít a felső tagozat munkájának koordinálására. Rendszeresen vesz részt olyan továbbképzéseken, melyekkel segítheti a kollégák és diákok munkáját. Évek óta koordinálja az SNI-s és BTM-s tanulók fejlesztését, kapcsolatot ápol a szakértői bizottságokkal. 2017-ben sikeres minősítés után Pedagógus II. besorolást kapott. Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók fejlesztésére, támogatására.


A Józsefváros újság pedagógusnapi videójában helyi és a kerülethez kötődő hírességek beszéltek számukra fontos pedagógusaikról – ide kattintva nézheti meg. 

Józsefváros újság; Fotók: Mile Máté


A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben