Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A képviselő-testületi ülés napirendje - 2021. július 22.

2021. július 21. szerda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 22-én (csütörtök) 9 órától ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztására

2021. augusztus 2-től a bizottság új külsős tagja lesz Mezei Boldizsár. A korábbi tag, Molnár Zoltán, lemondott tagságáról.

2.    Beszámoló a 9/2020. (I.30.) számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról és döntés az Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről

A 2020. januárban elfogadott Klímavédelmi tervet felülvizsgálták, ennek során bekerültek a tervbe a már megvalósult intézkedések, illetve ezek nyomon követése és fenntartása. A nem végrehajtott hajtott intézkedések új határidőt kapnak.

3.    Javaslat a RenoHUb projekten belül megvalósuló RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ megnyitására vonatkozó, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központtal és a Magyar Energiahatékonysági Intézettel (MEHI) kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára

Józsefvárosban RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ Tanácsadó Iroda nyílik, ahol az ügyfelek teljes körű, ingyenes tájékoztatást kapnak majd az energetikai felújítások lebonyolításához szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi információkról.

4.    Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának csatlakozásáról a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

Józsefváros Önkormányzata csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

5.    Javaslat a 34630/2 hrsz-ú közterület Szeles Erika térként történő átnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Szeles Erika  forradalmi mártír a Bezerédi utcában lakott. dr. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének kezdeményezésére, Karácsony Gergely javaslatára közterületet nevez el Józsefváros Szeles Erika ‘56-os mártírról. Az eddig nevet nem viselő közterület a Luther utca és a II. János Pál pápa tér találkozásánál található.

6.    Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

Az önkormányzat 2021. márciusában hatályon kívül helyezte a korábbi, 2018-as partnerségi egyeztetésről szóló rendeletét, ami ellen a Kormányhivatal törvényességi kifogással élt. Jelen rendelet elfogadásával az önkormányzat eleget tesz jogalkotási kötelezettségének.

7.    Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Az önkormányzat a Kúria határozatának megfelelően módosítja a parkolási rendeletet és 2021. szeptember 10-i hatállyal visszaállítja a 2021. január 1. előtti  állapotot.

8.    Javaslat a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötendő Támogatási Szerződés aláírására

Az önkormányzat támogatási szerződést köt a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Kft.-vel. A szerződés tárgya 300 000 000 forint állami támogatás felhasználása,amelyet a Corvin Áruház homlokzatának felújítására kell fordítani.

9.    Javaslat a 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálására

A 2021. évi felhívás alapján a civil és kulturális pályázatra 26, az egyházi pályázatra 7, a sport pályázatra 4, a nemzetiségi pályázatra 8 darab támogatási igény érkezett. A nyertes pályázatokra összesen 9 millió 900 ezer forint támogatást ítél meg az önkormányzat.

10.    Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda (Józsefvárosi Óvodák) új Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint új Pedagógiai Programjával történő egyetértéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

2021. májusában módosult a Napraforgó Egyesített Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint új pedagógiai programja is lett. A változások elfogadásához szükséges  a Képviselő Testület egyetértő nyilatkozata.

11.    Javaslat a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadására

A szeptemberben induló nevelési évben 55 óvodai csoport indul Józsefvárosban. Ennek elfogadáshoz Képviselő-testületi döntés szükséges.

12.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata az elkövetkező két évre tartalmazza a stratégiai célokat a szociális ellátások területén. Ennek elfogadásához testületi döntés szükséges.

13.    Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára

A JEK 2016. március 15-től hatályos szervezeti és működési szabályzatát az időközben bekövetkezett alapító okiratban történt módosítások, valamint az intézményi adat- és jogszabályváltozások miatt (pl. folyószámla vezető bank változás, egészségügyi szolgálati jogviszonyról rendelkező új jogszabályok) módosítani szükséges.

14.    Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

A JEK jelezte, hogy a maximális finanszírozási lehetőség kihasználása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés módosítása szükséges, módosulnak a védőnői körzetek és az iskola- egészségügyi körzetek.

15.    Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

A 27. számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosi körzetre vonatkozó praxisjogot Dr. Dénes Margit részére kívánja elidegeníteni a korábbi praxisjog tulajdonosa, Dr. Gyurkovics István gyermeke

16.    Javaslat a „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Az önkormányzat a DériM Projekt pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges Támogatási Szerződés megkötéséhez kérelmet ad be a Fővárosi Önkormányzathoz.

17.    Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására

Az elavult lakásrendeletet új rendelet váltja fel. Az önkormányzati lakásgazdálkodás átláthatóbb, a bérlakáshoz jutás szabályozottabb lesz. Az új rendelettel csökken a bérlők kiszolgáltatottsága, a bérlakások elsősorban a rászorulók számára nyújtanak majd lakhatást. A rendelet nem változtat a lakbéreken, viszont a hátralékkezelést rugalmasabbá és szabályozottabbá teszi.

18.    Javaslat Józsefvárosi Múzeum működésével kapcsolatos koncepció elfogadására

A leendő Józsefvárosi Múzeum kiemelt figyelmet fordít a személyes és kisközösségi emlékezetre, a marginalizált csoportok bevonására, valamint az olyan józsefvárosi értékek feldolgozására és átadására mint a szolidaritás, a függetlenség és a környezeti fenntarthatóság. Ezt a koncepciót fogadja el a Képviselő- testület.

19.    Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részvétele a Budapesti Őszi Fesztivál programjában

Józsefvárosnak 2021-ben lehetősége van csatlakozni a Budapesti Őszi Fesztiválhoz kiemelt programokkal és helyszínként 2021. október 1-3. között. Az Önkormányzat ezzel a döntésével felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a csatlakozáshoz szükséges megállapodás megkötésére.

20.    Javaslat a Káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozására

(írásbeli előterjesztés)          PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

21.    Javaslat a Józsefvárosi Mobilitási Charta és a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási Program 1. ütemének elfogadására

A Józsefvárosi Mobilitási Charta elfogadása növeli a kerület közterületeinek élhetőségét és felhatalmazza a polgármestert a Családbarát Mobilitási Program végrehajtására.

22.    Javaslat Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetés visszavonására

(írásbeli előterjesztés)                                                                   ZÁRT

23.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, V… utca … szám alatti épületben található közszolgálati lakás bérlőjének bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára az épület kiürítése érdekében

(írásbeli előterjesztés)    ZÁRT

24.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Sz… u. … szám alatt található lakás vonatkozásában(írásbeli előterjesztés)    ZÁRT

Előterjesztő: Pikó András polgármester

25.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület K… u. …. szám alatt található 1/G64. jelű gépkocsibeálló vonatkozásában

(írásbeli előterjesztés)    ZÁRT

26.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület F… út …. szám alatt található földszinti iroda vonatkozásában

(írásbeli előterjesztés)    ZÁRT

27.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

(írásbeli előterjesztés)                   

A képviselő-testület hivatalos napirendje itt elérhető: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/testuleti-ules/237-20210722                         

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben