Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően - 2021. szeptember 23.

A képviselő-testületi ülés napirendje - 2021. szeptember 23.

2021. szeptember 22. szerda

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án csütörtökön 9 órakor ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése 2021. december 31-én lejár. A térfigyelő kamerák karbantartási és hibajavítási munkáihoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ehhez pedig előzetes kötelezettségvállalásra van szükség a 2022-2024. évi költségvetések terhére.

2.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

A költségvetési rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban történt módosítások és átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

3.    Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre

A Képviselő-testület szavaz a részvételi költségvetés eljárásrendjének alapját képező koncepcióról és a lebonyolítás részletes eljárásrendjének kidolgozásáról. Ezen kívül dönteni kell a részvételi költségvetésre szánt 120 millió forintos keretösszegre történő előzetes kötelezettségvállalásról.

4.    Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítására

A 2021. évi költségvetési rendelet II. módosítása szerinti változásokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződéseiben (vagyongazdálkodás vagyonkezelés, közterület-fenntartás, városüzemeltetés, piac-üzemeltetés, közterületi várakozóhelyek üzemeltetése- karbantartása) is át kell vezetni.

5.    Javaslat emléktáblák (Raoul Wallenberg, Rodolfo) elhelyezésére

A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány Raoul Wallenberg emléktáblát kíván elhelyezni VIII. kerület Üllői út 2-4. szám alatti lakóingatlan homlokzatán. A Nagy Fuvaros utca 27. szám alatt született Rodolfo (Gács Rezső) kiváló és érdemes művész részére dr. Kriston-Vízi József ny. múzeumi főtanácsos kezdeményezett emléktábla elhelyezést.

6.    Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölésére

Lakossági igényre figyelemmel a képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben fedezetet biztosított térfigyelő kamera beszerzésére és telepítésére a Visi Imre utca — Szeszgyár utca kereszteződésébe. A megfigyelt terület kijelölése a képviselő testület hatásköre.

7.    Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára

Az Európa Belvárosa III. ütemének megvalósítására létrejött Támogatási Szerződések (Főváros, Társasházak, Civilek a Palotanegyedért Egyesület) módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges.

8.    Javaslat a „Világos kapualjak” program pályázati kiírásának elfogadására

A társasházak és a lakosok részéről is merült fel az igény a pályázat folytatására. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben 12.500.000 Ft-ot biztosított erre a célra. A pályázat kiírásáról dönt most a testület.

9.    Javaslat "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírására

A társasházak zöldítéséről szóló "Zöld udvar" pályázat második körének meghirdetéséhez 7.000.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, erről dönt most a testület

10.    Javaslat "Tedd le a kocsit!" program 2021 évi pályázatának kiírására

600 000 forinttal növekszik az önkormányzat dolgozóinak szóló „Tedd le a kocsit" pályázat kerete, az előterjesztés elfogadásával a pályázat 2021. évi kiírására mindösszesen 1.141.000 Ft áll majd rendelkezésre.

11.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, …. utca …. és …. szám alatti épületekben elhelyezkedő 3 db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Az önkormányzati épület teremgarázsában elhelyezkedő 3 darab gépkocsi-beállót a képviselő-testület ingyenes használatba adja a Budapest Főváros Kormányhivatala részére határozott időre, 2021. december 31-ig

12.    Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra

A szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben jelenleg is tanuló, vagy felsőoktatási intézménybe tanulni kívánó hallgatók pénzbeli támogatásban részesülhetnek a pályázat keretében. A maximum pályázható összeget az önkormányzat 20 százalékkal, 12 000 forintra növeli.

13.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának kiírására

Takács Gabor 1 évre szóló intézményvezetői megbízása 2021. december 31-én lejár. A fenntartó önkormányzatnak intézkednie kell a JSZSZGYK „intézményvezető” beosztás pályázatának kiírásáról.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági igazgatói feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Az előterjesztő javasolja, hogy Szám Lászlónak a munkáltató egyedi döntés alapján adjon újabb vezetői megbízást a gazdasági igazgatói feladatok ellátására.

15.    Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére

Az önkormányzat közművelődési megállapodást szándékozik kötni a Roma Parlamenttel a Kőfaragó utcai Roma Galéria működtetésére.

16.    Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

A Józsefvárosi Aranykoszorú díj adományozásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a kitüntetés egyik feltételeként szabott 10 éves időszak túl hosszúnak bizonyul, ezért az előterjesztő javasolja az időtartam 5 évre csökkentését.

17.    Javaslat a 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára     (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

18.    Javaslat a közösségi együttélési szabály megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó …….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

19.    Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban …….. ügyében (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

20.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület …. utca …. emelet …. szám alatt található lakás vonatkozásában (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

21.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. utca …. emelet …. szám alatt található lakás vonatkozásában (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

22.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. utca …… szám alatt található lakás vonatkozásában (írásbeli előterjesztés)    ZÁRT ÜLÉS

23.    Tájékoztatás a rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról

Az előterjesztésben foglalt tájékoztatással az Önkormányzat eleget tesz a Kormányhivatal felhívásának, amelyben a Képviselő-testület tájékoztatására szólítja fel a polgármestert.

24.    Tájékoztató a 2021. évi egészségvédelmi támogatás tapasztalatairól

Tájékoztatás a 2021. szeptember 9-én elfogadott covid oltás támogatás elmúlt 12 napi adatairól, tapasztalatairól.

25.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben