Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázat

Világos Kapualjak pályázat társasházak részére

2021. szeptember 30. csütörtök

A pályázaton azon kerületi társasházak vehetnek részt, akik az előző pályázati szakaszban nem részesültek “Világos kapualjak” pályázati támogatásban

2021. október 1-től a keret kimerüléséig várja a Józsefvárosi Önkormányzat azoknak a társasházaknak és lakásfenntartó szövetkezeti házaknak (továbbiakban: társasházaknak) a jelentkezését, akik kapualjuk világosításába és felújításába kezdenének.

A pályázaton azon kerületi társasházak vehetnek részt, akik az előző pályázati szakaszban nem részesültek “Világos kapualjak” pályázati támogatásban, illetve akik igazolják, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fizetési elmaradásuk. A társasházak legfeljebb 50 ezer forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a ház kapubejárata fölött elhelyezendő alkonykapcsolóval működő világítótest(ek) beszerzési és beszerelési költségeinek finanszírozására, és további 450 ezer forint vissza nem térítendő támogatásra a kapu felújítására. Ennek megfelelően egy, a mindkét munkanemre pályázó társasház összesen legfeljebb 500 ezer forint támogatást igényelhet. 

A pályázat teljes kerete: 12.500.000,- Ft.

A benyújtott pályázatok megfelelőségét a Városüzemeltetési Bizottság vizsgálja meg a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül. A támogatásról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

Az igényelt összeg kiutalását a társasházak utólag, a munkálatok elvégzését követően kérhetik a számlák bemutatása mellett. 

Az érvényes pályázás feltétele:

  • kitöltött pályázati adatlap
  • közgyűlési határozat (a társasházi közgyűlések rendjéről a veszélyhelyzet idején a hír végén tájékozódhat)
  • közgyűlés által elfogadott árajánlatok
  • igazolás arról, hogy a pályázó társasháznak nincs fizetési elmaradása
  • igazolás településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról

A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról: 

A pályázat benyújtható 2021. október 1-től a keret kimerüléséig:

  • magánszemély közös képviselők részéről a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályán (1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 311.) személyesen vagy postai úton
  • egyéni vállalkozó és cég közös képviselők részéről eletronikus módon (Cégkapun keresztül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap, vagy ún. e-papír a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára)

A megvalósításra a támogatási szerződés megkötését követően 180 nap áll rendelkezésre.

A társasházi közgyűlések rendjéről veszélyhelyzet idején:

Bár a veszélyhelyzet alatt nem tartanak közgyűlést a társasházak, a veszélyhelyzet időszakában 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet alapján kell a társasházaknak közgyűlési döntéseket hozni

2. A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról 

(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni.

12. § A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek (a továbbiakban együtt: nyilatkozat) minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható

a) a nyilatkozattevő személye,

b) a nyilatkozat tartalma,

c) a nyilatkozat megtételének időpontja és 

d) a címzett személye.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben