Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
adóügyi ügyintéző
gondnoksági ügyintéző459-2574
közútkezelői ügyintéző459-2230
titkárnő, általános tájékoztatás, időpontfoglalás459-2164
ipar-kereskedelmi (üzlet, szálláshely, telephely, piac, vásár, bevásárlóközpont) ügyintéző459-2171
ipar-kereskedelmi ügyintéző459-2175
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
Közösségi Részvételi Iroda közösségszervező: civil szervezetek és közösségek, közösségi kezdeményezések, konzultációk, önkéntesség459-2139
ügyintéző: elemzési ügyintéző459-2278
ügyintéző459-2240
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens459-2253
címképzési-, címigazolási ügyintéző
ügyosztályvezető06-20-277-7207
irodavezető-helyettes210-0130/19
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: események, fórumok, offline tájékoztatás, önkéntesség459-2139
postabontó – ügykezelő459-2549
ügyintéző459-2298
személyi asszisztens (Szili-Darók Ildikó)459-2544
anyakönyvvezető
szolgálatirányító-helyettes210-9500/109
szolgálatvezető210-9500/102
főépítész, irodavezető
személyi titkár (Pikó András)459-2524
iktatási ügyintéző459-2187
irodavezető-helyettes, birtokvédelem, fakivágás459-2281
munkavédelmi, személyügyi referens459-2155
ügyintéző459-2595
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2174
ügyintéző: társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés, társasházak felújítási pályázatainak elszámolása, Világos Kapualjak-pályázatok elszámolása459-2568
ügyintéző459-2276
irodavezető459-2540
adóügyi ügyintéző
ügyosztályvezető459-2276
szervezési ügyintéző 459-2159
ügykezelő210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/14
gondnoksági ügyintéző459-2263
műszaki igazgató
adóügyi ügyintéző
anyakönyvvezető
iktatási ügyintéző459-2561
köztemetési ügyintéző, lakcímrendezés
jogtanácsos459-2182
szolgálatirányító210-9500/109
irodavezető-helyettes: településrendezési feladatok459-2526
irodavezető459-2160
szervezési ügyintéző 459-2151
gondnoksági ügyintéző459-2563
iktatási ügyintéző459-2597
személyi asszisztens (Illés Péter)459-2223
jogi referens459-2599
Kommunikációs vezető
pénzügyi menedzser459-2150
szervezési ügyintéző 459-2220
ügyviteli ügyintéző459-2176
ügyintéző459-2235
anyakönyvvezető
könyvelő459-2242
anyakönyvvezető
ügykezelő459-2280
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész210-9500
ügyintéző459-2591
településképi ügyintéző: településképi bejelentési eljárások, településképi kötelezések, hatósági bizonyítvány kiállítása459-2509
titkárnő ügyintéző459-2193
ügyintéző: parkolással és forgalomtechnikával összefüggő feladatok (parkolómegváltás, kizárólagos parkolók és koncentrált rakodók kijelölése), utcanévtáblák pótlása, társasházi kamerapályázat ügyeinek intézése459-2594
szervezési ügyintéző 459-2188
gondnoksági ügyintéző459-2262
titkárnő459-2212
közterület foglalási ügyintéző459-2274, 06-20-261-9981
képviselői referens459-2183
gazdasági vezető459-2235
ügyintéző459-2135
irodavezető459-2210
körzeti rendész210-9500
asszisztens (Dr. Erőss Gábor)459-2206
informatikus459-2189
kabinetvezető459-2223
 06-20-303-6510
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2197
szervezési ügyintéző 459-2162
adóügyi ügyintéző
térinformatikus459-2508
Elnök459-2183
ügyintéző459-2585
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2260
ügyosztályvezető459-2170
alpolgármesteri referens (Szili-Darók Ildikó)
anyakönyvvezető
ügyintéző459-2243
pénzügyi és számviteli ügyintéző459-2289
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
adóügyi ügyintéző
projekt koordinátor459-2503
lakhatási projektmunkatárs459-2111
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
hagyatéki és gyámhatósági ügyintéző
jogi referens459-2592
kabinetvezető459-2123
Közösségi Részvételi Iroda ügyfélfogadási-adminisztrációs referens: zöld szám, adminisztráció459-2139
kézbesítő459-2546
adminisztratív munkatárs, irattáros
titkársági asszisztens459-2566
informatikus, ASP ügyintéző459-2431
irattáros459-2186
irodavezető-helyettes459-2156
ügyfélszolgálati munkatárs 459-2100
törvényességi felügyelettel kapcsolatos; birtokvédelmi ügyintéző459-2586
projektmenedzser459-2566
irodavezető-helyettes: környezet-és klímavédelemhez kapcsolódó feladatok ellátása, zöld udvar és komposztláda pályázatok459-2552
személyügyi ügyintéző459-2154
irodavezető459-2184
közösségi projekt referens 459-2129
informatikus, webfejlesztő
ügyfélszolgálati munkatárs, diszpécser210-9500/100
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
közbeszerzési referens459-2527
projektmenedzser459-2287
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/16
pályázati referens459-2195
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
irodavezető459-2153
szolgálatirányító210-9500/109
nemzetiségi ügyintéző459-2528
irodavezető459-2177
irodavezető210-0130/13
adminisztrátor459-2506
irodavezető459-2290
ügyintéző: településképi bejelentési eljárások459-2158
ügyosztályvezető459-2192
központi fénymásoló459-2501
irodavezető
asszisztens: időpont egyeztetés459-2157
irodavezető459-2261
ügyviteli ügyintéző, általános tájékoztatás459-2106
szervezési ügyintéző459-2127
költségvetési ügyintéző459-2283
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
projekt koordinátor459-2565
szolgálatirányító210-9500/109
költségvetési ügyintéző459-2518
anyakönyvvezető
ügyintéző459-2167
ügyintéző459-2295
állatvédelmi; környezetvédelmi (magántelken lévő hulladék, parlagfű); talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintéző459-2550
ügyintéző459-2244
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/83
irodavezető459-2285
irodavezető459-2588
anyakönyvvezető
gazdasági igazgató788-1344
anyakönyvvezető
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/15
ügyintéző459-2130
költségvetési ügyintéző459-2547
személyi asszisztens (Nagy Zsófia)
hagyatéki ügyintéző
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: zöld szám, adminisztráció459-2139
adóügyi ügyintéző
informatikus-koordinátor459-2322
vezérigazgató
jegyző
titkárnő459-2208
gépjárműelszállítással és–értékesítéssel foglalkozó munkatárs210-9500/100
pénztári ügyintéző459-2237
titkár-ügyintéző210-9500/100
közösségi együttéléssel kapcsolatos ügyek ügyintéző459-2126
gondnoksági ügyintéző459-2505
anyakönyvvezető
projektmenedzser459-2111
ügyintéző459-2246
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/105
Közösségi Részvételi Iroda ügyfélfogadási-adminisztrációs referens: zöld szám, adminisztráció459-2139
ügyintéző459-2241
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/31
ügyintéző459-2248
tanügy-igazgatási ügyintéző459-2551
szervezési ügyintéző459-2199
iktatási ügyintéző459-2165
bérszámfejtő459-2247
ügykezelő
karbantartó
anyakönyvi iktató459-2103
ügyintéző459-2237
adóügyi ügyintéző
Közösségi Részvételi Iroda közösségszervező: civil szervezetek és közösségek, közösségi kezdeményezések, konzultációk, önkéntesség
irodavezető459-2532
személyi titkár (Rádai Dániel)459-2109
térfigyelő irányító
hagyatéki ügyintéző
ügyosztályvezető
Közösségi Részvételi Iroda irodavezető06-20-381-8996
jogi referens459-2593
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/17
iktatási ügyintéző459-2141
operatív munkatárs 459-2570
asszisztens, ügyintéző459-2567
belső ellenőr459-2254
postabontó – ügykezelő459-2529
adóügyi ügyintéző
aljegyző459-2133
titkárnő-ügyintéző459-2201
klíma és környezetvédelmi koordinátor459-2576
körzeti rendész210-9500
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/18
körzeti rendész210-9500
adóügyi ügyintéző
titkárnő459-2212
közterület foglalási ügyintéző459-2272
ügyintéző459-2196
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/20
nemzetiségi ügyintéző459-2528
informatikus459-2324
személyügyi ügyintéző459-2234
informatikus459-2189
környezetvédelmi (zajvédelem) ügyintéző459-2293
körzeti rendész210-9500
anyakönyvvezető
csoport-/szolgálatvezető210-9500/103
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben