Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző459-2241
képviselő-testületi ügyintéző
ügyintéző459-2164
ügyintéző459-2171
ügyintéző210-0130/21
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens
ügyintéző4592-518
címképzési-, címigazolási ügyintéző
ügyosztályvezető06-20/277-7207
irodavezető-helyettes210-0130/19
asszisztens
ügykezelő
ügyintéző
személyi asszisztens459-2544
anyakönyvvezető
körzeti rendészeti szolgálatvezető 210-9500/102
főépítész
személyi asszisztens459-2524
irodavezető
irodavezető-helyettes459-2281
ügyintéző459-2155
ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2174
ügyintéző459-2568
ügyintéző459-2126
ügyintéző
ügyintéző4592-159
ügykezelő
ügyintéző210-0130/14
főtanácsadó
ügyintéző459-2263
ügyosztályvezető-helyettes459-2235
műszaki igazgató
anyakönyvvezető
ügyintéző459-2561
címrögzítési-, lakcímrendezési ügyintéző
jogász
irodavezető-helyettes459-2526
irodavezető459-2160
jegyző
ügyintéző4592-151
ügyintéző459-2597
személyi asszisztens
Kommunikációs vezető
ügyintéző210-0130/83
pénzügyi menedzser459-2150
ügyintéző
ügyintéző459-2220
adminisztrátor+ 36 1 459 2176
ügyintéző459-2235
anyakönyvvezető
ügykezelő459-2280
ügyintéző
ügyintéző: településképi bejelentési eljárás, településrendezési kötelezések459-2509
ügyintéző459-2193
ügyintéző459-2594
ügyintéző459-2278
bizottsági ügyintéző
asszisztens459-2258
ügyosztályvezető
ügyintéző
ügyintéző459-2274
képviselői referens459-2183
gazdasági vezető235
irodavezető
ügyintéző
projektmenedzser459-2129
ügyintéző
hagyatéki ügyintéző
irodavezető20/443-6144
ügyintéző459-2591
ügyintéző
kabinetvezető459-2264
 303-6510
belső kontroll koordinátor
ügyintéző: településképi véleményezési eljárás, tervtanáccsal kapcsolatos feladatok, szobrok/emléktáblák459-2508
ügyintéző459-2194
ügyintéző459-2162
ügyintéző
Elnök459-2183
ügyintéző
ügyintéző
ügyosztályvezető459-2170
alpolgármesteri referens
irodavezető-helyettes06 1 459 2324
jogi referens459-2599
ügyintéző
ügykezelő459-2242
irodavezető459-2289
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
pályázati referens459-2503
pályázati referens
lakhatási projektmunkatárs459-2111
irodavezető
közigazgatási és szabálysértési ügyintéző210-9500/108
hagyatéki és gyámhatósági ügyintéző
ügyintéző: adminisztráció459-2158
jogi referens 459-2522
ügyintéző
kabinetvezető459-2123
ügyintéző
kézbesítő459-2546
irattáros
titkársági asszisztens459-2566
ügyintéző
nemzetiségi referens459-2277/41
ügyintéző459-2186
irodavezető-helyettes459-2156
ügyintéző459-2586
ügyintéző459-2154
irodavezető459-2184
informatikus, webfejlesztő
diszpécser, panaszügyi ügyintéző210-9500/100
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
közbeszerzési referens
projektmenedzser459-2287
ügyintéző
ügyintéző210-0130/16
ügyintéző459-2296
pályázati referens
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
aljegyző – Jogi Iroda vezető459-2540
irodavezető459-2153
ügyintéző
pénztáros459-2237
bérszámfejtő 459-2252
adminisztrátor459-2506
nemzetiségi ügyintéző459-2528
irodavezető210-0130/13
fűtő-karbantartó
ügyintéző
ügyintéző
központi fénymásoló459-2501
ügyintéző459-2585
irodavezető
ügyintéző459-2248
ügyintéző459-2262
irodavezető
adminisztrátor+ 36 1 459 2106
ügyintéző459-2127
kabinetvezető-helyettes459-2214
ügyintéző
ügyintéző
projekt koordinátor459-2525
ügyintéző
anyakönyvvezető
ügyintéző459-2167
ügyintéző
ügyintéző459-2550
ügyintéző459-2244
ügyintéző
irodavezető
irodavezető459-2588
gazdasági igazgató788-1344
anyakönyvvezető
ügyintéző210-0130/15
ügyintéző459-2130
ügyintéző
ügyintéző
vezérigazgató
asszisztens-titkár
ügyintéző
ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
karbantartó
ügyintéző459-2177
anyakönyvvezető
ügykezelő, irattáros459-2553
projektmenedzser 459 2111
ügyintéző459-2246
ügyintéző-irattáros
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/105
asszisztens459-2139
ügyintéző459-2245
ügyintéző459-2552
ügyintéző210-0130/31
ügyintéző
ügyintéző459-2535
hagyatéki- és köztemetési ügyintéző
ügyintéző459-2152
ügykezelő
gépkocsivezető
ügyintéző
közösségszervező
irodavezető459-2532
személyi titkár 459-2109
közbeszerzési referens 459-2527
térfigyelő irányító
ügyosztályvezető
ügyintéző
jogi referens
ügyintéző210-0130/17
operatív munkatárs 459-2570
ügyintéző
ügyintéző459-2254
nemzetiségi ügyintéző459-2528
ügykezelő459-2529
ügyintéző
aljegyző459-2133
titkárnő-ügyintéző459-2201
ügyintéző
ügyintéző210-0130/18
titkárnő459-2212
személyi asszisztens
ügyintéző210-0130/20
ügyintéző459-2135
jogi referens4592-112
informatikus459-2121
ügyintéző
ügyintéző459-2189
ügyintéző459-2293
anyakönyvvezető
ügyfeldolgozó csoportvezető, panaszügyi ügyintéző210-9500/100
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben