Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 1995

hatályos
rendeletek
mellékletek
66/1995.
(XII. 18.)
A Belső-Józsefváros északi részének részletes rendezési tervéről szóló 32/1994.(VII.5.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
65/1995.
(III. 21.)
A 10/1995.(III.21.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
64/1995.
(XII. 18.)
A lakóház-működtetési és lakóházfelújítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásáról
63/1995.
(XII. 14.)
A telekadóról
56/1995.
(XII. 01.)
A 13/1995.(IV.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
55/1995.
(XII. 01.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
54/1995.
(XII. 01.)
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 19/1993.(VI.15.) sz. önk. rendelet módosításáról
49/1995.
(XI. 16.)
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításairól
48/1995.
(XI. 06.)
A 30/1994.(VI.28.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros Józsefváros Tisztviselőtelep szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet kiegészítéséről
47/1995.
(XI. 06.)
A 11/1991.(XI.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közép-Józsefváros Részletes Rendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
46/1995.
(XI. 06.)
A 13/1995.(IV.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
44/1995.
(XI. 06.)
A 17/1994.(IV.19.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési segélyről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
43/1995.
(XI. 06.)
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 19/1993.(VI.15.) sz. önk. rendelet módosításáról
42/1995.
(XI. 06.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
38/1995.
(IX. 25.)
Az egységes bölcsődei gondozási díj bevezetéséről
37/1995.
(X. 25.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 44/1993.(XII.21.) sz. önk. rendelet módosításáról
36/1995.
(IX. 25.)
A 2/1995.(I.31.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
35/1995.
(VII. 25.)
A 13/1995.(IV.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
33/1995.
(VII. 25.)
A társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról
32/1995.
(VII. 25.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995.(II.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról
30/1995.
(VI. 15.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
28/1995.
(VII. 04.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 34/1993.(X.26) számú önkormányzati rendelet módosításáról
27/1995.
(VII. 04.)
A 13/1995.(IV.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
26/1995.
(VII. 04.)
A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért elnevezésű helyi kitüntetésekről
25/1995.
(VII. 04.)
A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról
24/1995.
(VII. 04.)
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 19/1993.(VI.15.) sz. önk. rendelet módosításáról
23/1995.
(VII. 04.)
A 17/1994.(IV.19.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési segélyről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
21/1995.
(VII. 04.)
Közép-Józsefváros északi városrész részletes rendezési terv módosításáról
20/1995.
(VII. 04.)
A Józsefvárosi közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 26/1994.(VI.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról
19/1995.
(VI. 12.)
A 13/1995.(IV.11.) számú a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
18/1995.
(VI. 15.)
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről
17/1995.
(VI. 05.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 44/1993.(XII.21.) sz. önk. rendelet módosításáról
15/1995.
(VI. 00.)
Az 29/1993. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
13/1995.
(IV. 11.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13/1995.
(IV. 00.)
Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló lobogó) alapításáról, és a jelképek használati rendjéről *
12/1995.
(III. 21.)
Az "Őszirózsa" Gondozó szolgálat ellátottjainak személyi díj és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről
11/1995.
(III. 21.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről
10/1995.
(III. 21.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról
7/1995.
(III. 21.)
A 42/1993.(XII.07.) sz. önk rendelet módosításáról
6/1995.
(III. 21.)
Közép-Józsefváros, északi városrész területének Részletes Rendezési Tervéről
5/1995.
(II. 28.)
A Józsefvárosi óvodák és általános iskolák térítési-díj fizetési kötelezettségéről
4/1995.
(II. 28.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési feltételeiről
2/1995.
(I. 31.)
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1/1995.
(I. 17.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 34/1993.(X.26.) sz. rendelet módosításáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok