Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Rendeletek

Rendeletek: 2000

hatályos
rendeletek
mellékletek
49/2000.
(XII. 29.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998. (XII. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
48/2000.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról
47/2000.
(XII. 29.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról
46/2000.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított 59/1999. (XII. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
45/2000.
(XII. 29.)
A 2001. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
44/2000.
(XII. 14.)
Az építményadóról szóló többször módosított 21/1993. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
43/2000.
(XI. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
42/2000.
(XI. 17.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 8/2000. (III. 15.) sz. önk. rendelet módosításáról
41/2000.
(XI. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 8/2000. (III. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
40/2000.
(X. 20.)
A Józsefváros területén működő iparosok, kereskedők, vállalkozók elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés adományozásáról szóló 50/1997. (X. 5.) sz. önk. rendelet módosításáról
39/2000.
(X. 20.)
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendezési terv)
38/2000.
(IX. 21.)
Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló többször módosított 30/1996. (V. 17.) sz. rendelet módosításáról
37/2000.
(IX. 21.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 8/2000. (III. 15.) sz. önk. rendelet módosításáról
36/2000.
(VII. 14.)
A Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről
35/2000.
(VII. 14.)
A 11/1991. (X. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
34/2000.
(VII. 14.)
A változtatási tilalom elrendeléséről
33/2000.
(VII. 14.)
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/1998. ( XII. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
32/2000.
(VII. 14.)
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására
31/2000.
(VII. 14.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 10/1995. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
30/2000.
(VII. 14.)
A versenyeztetési eljárás szabályairól szóló 22/1998. (VII. 6.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
29/2000.
(VII. 14.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok gyakorlásának szabályairól
28/2000.
(VII. 14.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
27/2000.
(VII. 14.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998. (XII. 01.) sz. önk. rendelet módosításáról
26/2000.
(VI. 23.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 7/2000. (II. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
25/2000.
(V. 26.)
A Józsefvárosi Diákösztöndíjról szóló 29/1999. (V.18.) sz. önk. rendelet módosításáról
24/2000.
(V. 26.)
Az 1999. évi költségvetési beszámolóról
23/2000.
(V. 26.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
21/2000.
(XI. 28.)
A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról
20/2000.
(IV. 21.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakról és az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szól 28/1999. (V. 13.) sz. önk. rendelet módosításáról
19/2000.
(IV. 21.)
A Fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról
18/2000.
(IV. 21.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többszőr módosított 12/1995. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
17/2000.
(IV. 14.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló többször módosított 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2000.
(IV. 14.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
15/2000.
(IV. 14.)
Az időszakos gyermekfelügyeletről
14/2000.
(IV. 15.)
A pénzbeni és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. önk. rendelet módosításáról
13/2000.
(IV. 14.)
A parkolóépítés pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló többszörösen módosított 42/1993. (XII. 07.) sz. önk. rendelet módosításáról
12/2000.
(IV. 14.)
A helyi támogatás visszafizetésének feltételeiről szóló többször módosított 8/1994. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2000.
(III. 15.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 34/1993. (X. 26.) rendelet módosítására vonatkozóan
8/2000.
(III. 15.)
2000. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
7/2000.
(II. 11.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról
6/2000.
(II. 04.)
A 15/1999.(IV.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
5/2000.
(II. 04.)
Az építési engedélyezés körébe vont építmények bővítéséről, valamint Józsefváros jellegzetes arculatának megőrzése körébe tartozó helyi építési szabályokról szóló 50/1996. (X.2.) sz. önk. rendelet módosításáról
4/2000.
(II. 04.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
3/2000.
(II. 04.)
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 6/1999.(III.3.) sz. rendelettel módosított 49/1995.(XI.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben