Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2000

hatályos
rendeletek
mellékletek
49/2000.
(XII. 29.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998. (XII. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
48/2000.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról
47/2000.
(XII. 29.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról
46/2000.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított 59/1999. (XII. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
45/2000.
(XII. 29.)
A 2001. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
44/2000.
(XII. 14.)
Az építményadóról szóló többször módosított 21/1993. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
43/2000.
(XI. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
42/2000.
(XI. 17.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 8/2000. (III. 15.) sz. önk. rendelet módosításáról
41/2000.
(XI. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 8/2000. (III. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
40/2000.
(X. 20.)
A Józsefváros területén működő iparosok, kereskedők, vállalkozók elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés adományozásáról szóló 50/1997. (X. 5.) sz. önk. rendelet módosításáról
39/2000.
(X. 20.)
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendezési terv)
38/2000.
(IX. 21.)
Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló többször módosított 30/1996. (V. 17.) sz. rendelet módosításáról
37/2000.
(IX. 21.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 8/2000. (III. 15.) sz. önk. rendelet módosításáról
36/2000.
(VII. 14.)
A Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről
35/2000.
(VII. 14.)
A 11/1991. (X. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
34/2000.
(VII. 14.)
A változtatási tilalom elrendeléséről
33/2000.
(VII. 14.)
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/1998. ( XII. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
32/2000.
(VII. 14.)
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására
31/2000.
(VII. 14.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 10/1995. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
30/2000.
(VII. 14.)
A versenyeztetési eljárás szabályairól szóló 22/1998. (VII. 6.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
29/2000.
(VII. 14.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok gyakorlásának szabályairól
28/2000.
(VII. 14.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
27/2000.
(VII. 14.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998. (XII. 01.) sz. önk. rendelet módosításáról
26/2000.
(VI. 23.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 7/2000. (II. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
25/2000.
(V. 26.)
A Józsefvárosi Diákösztöndíjról szóló 29/1999. (V.18.) sz. önk. rendelet módosításáról
24/2000.
(V. 26.)
Az 1999. évi költségvetési beszámolóról
23/2000.
(V. 26.)
A 2000. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
21/2000.
(XI. 28.)
A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról
20/2000.
(IV. 21.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakról és az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szól 28/1999. (V. 13.) sz. önk. rendelet módosításáról
19/2000.
(IV. 21.)
A Fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról
18/2000.
(IV. 21.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többszőr módosított 12/1995. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
17/2000.
(IV. 14.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló többször módosított 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2000.
(IV. 14.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
15/2000.
(IV. 14.)
Az időszakos gyermekfelügyeletről
14/2000.
(IV. 15.)
A pénzbeni és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. önk. rendelet módosításáról
13/2000.
(IV. 14.)
A parkolóépítés pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló többszörösen módosított 42/1993. (XII. 07.) sz. önk. rendelet módosításáról
12/2000.
(IV. 14.)
A helyi támogatás visszafizetésének feltételeiről szóló többször módosított 8/1994. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2000.
(III. 15.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 34/1993. (X. 26.) rendelet módosítására vonatkozóan
8/2000.
(III. 15.)
2000. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
7/2000.
(II. 11.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról
6/2000.
(II. 04.)
A 15/1999.(IV.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
5/2000.
(II. 04.)
Az építési engedélyezés körébe vont építmények bővítéséről, valamint Józsefváros jellegzetes arculatának megőrzése körébe tartozó helyi építési szabályokról szóló 50/1996. (X.2.) sz. önk. rendelet módosításáról
4/2000.
(II. 04.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
3/2000.
(II. 04.)
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 6/1999.(III.3.) sz. rendelettel módosított 49/1995.(XI.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok