Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. június 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola és a Práter Általános Iskola vezetőjének megbízása és a vezetői pályázat kiírása
1.2. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2010. II. félévi üzleti terve, valamint /2010. (VI. 16.) sz. Kt. határozat kiegészítése
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Fővárosi Rehabilitációs Keretre benyújtott társasházi pályázatokról beszámoló; javaslat a vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás fedezetének kiegészítésére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Kisfalu Kft. megbízási szerződésének módosítására
4.2. Beszerzési eljárás indítása, a Kisfalu Kft 2010. augusztus 31-én lejáró megbízatásával kapcsolatos hatékonyságvizsgálatára
4.3. Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok jövőbeni hasznosítása tárgyában hozott korábbi képviselő-testületi határozatok visszavonására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kukaszámának 600 darabra történő emelésével összhangban a Recycle Hungary Kft-vel Megállapodásmódosítás aláírása
5.2. Tisztes utcai játszótéren fitnesz eszközök elhelyezése polgármesteri keretről történő fedezet átcsoportosítással
5.3. Javaslat a Bp. VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utak felújítására
5.4. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő Megállapodás
6.2. A Práter Általános Iskola - árvízkárosult diákok budapesti üdültetésének - támogatása
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat a 2010. évi „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjra
7.2. Javaslat TÁMOP-5.2.5.-A-10/1 számú pályázaton való részvételre
7.3. Javaslat üdülési csekk juttatására a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona közalkalmazottjai részére, a költségvetési szerv bérmegtakarítása és annak járulék megtakarítása terhére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat Budapest Főváros VIII Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok