Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. április 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Bárka Kht 2008. évi üzleti terve; 2008-2009. évi színházi évad művészeti tervei; 2008. évi támogatása; az Ügyvezető szerződéseinek elfogadása
1.2. Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht ügyvezetőjének megválasztása
1.3. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi munkájáról
1.4. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról
1.5. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2007. évi közhasznú beszámolója, mérlege, eredmény kimutatása
1.6. RFV Józsefváros Kft. 2007. évi beszámolója és 2008. évi Üzleti terve
1.7. Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terve
1.8. Határidő módosítása a „Corvin Sétány Program 10 éves költségvetési tervének 2008. évre vonatkozó aktualizálása” tárgyában
1.9. Magdolna-negyed Program II. / Módosított konzorciumi szerződés elfogadása
1.10. Magdolna-negyed Program II. /Antiszegregációs terv elfogadása
1.11. Magdolna-negyed Program II./Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása
1.12. Magdolna-negyed Program II. / Nyilatkozat az Önkormányzat által nyújtandó kötelező biztosítékokról
1.13. Magdolna-negyed Program II. / Akció területi terv elfogadása
1.14. A Magdolna negyed Program keretében Kesztyűgyár - Közösségi ház működtetésével kapcsolatos Tanácsadó Testület létrehozása
1.15. Méltányossági kérelem a Budapest VIII., Rákóczi tér 3. I.6.szám alatti lakás megvásárlásával kapcsolatban
1.16. Budapest VIII. ker. Vay Ádám u. 4. szám alatti ingatlan értékesítése
1.17. Javaslat a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában 2006. évben végzett kémény-felújítási munkák kifizetésére
1.18. Centrum Parkoló Rendszer Kft. Felügyelő Bizottsági tag delegálása
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznú szerződésének módosítására
1.20. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízási szerződés elfogadása, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti támogatási szerződés elfogadása
1.21. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrészi Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.22. Tájékoztató a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejleszt Kft. megalakulásáról és a Társaságban történt részesedésről; Társasági Szerződés módosítása
1.23. Javaslat az Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak támogatásáról szóló …./2008. (…..) Ök . Sz. rendelet megalkotására, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívásokra
1.24. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.26. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet módosítására
1.28. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
1.29. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal és az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat idősek nappali ellátását biztosító telephelyek kihasználtságával kapcsolatosan
1.30. Javaslat az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására
1.31. A Kerületi Kalauz kézikönyvben történő kerületi címer ingyenes közlésének engedélyezése
1.32. A Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. könyvtámogatási kérelme
1.33. Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés megkötésére
1.34. Kérelem mellszobor állítására Keleti Károly tiszteletére
1.35. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása
1.36. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv módosítása
1.37. A Józsefvárosi Szivárvány Közhasznú Egyesület székhelyének engedélyezése
1.38. Beszámoló a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban történt rendkívüli eseményről
1.39. Erőszakmentes iskola program indítása
1.40. Határidő módosítás az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.41. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.42. Javaslat a Megálló Csoport alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére
1.43. Határidő módosítás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatra
1.44. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.45. Tájékoztató állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről
1.46. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére–méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján- pályázaton kívül történő bérleti jogviszony létesítéséről
1.47. Tájékoztató a Józsefvárosi Színház helyzetéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben