Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. április 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Bárka Kht 2008. évi üzleti terve; 2008-2009. évi színházi évad művészeti tervei; 2008. évi támogatása; az Ügyvezető szerződéseinek elfogadása
1.2. Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht ügyvezetőjének megválasztása
1.3. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi munkájáról
1.4. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról
1.5. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2007. évi közhasznú beszámolója, mérlege, eredmény kimutatása
1.6. RFV Józsefváros Kft. 2007. évi beszámolója és 2008. évi Üzleti terve
1.7. Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terve
1.8. Határidő módosítása a „Corvin Sétány Program 10 éves költségvetési tervének 2008. évre vonatkozó aktualizálása” tárgyában
1.9. Magdolna-negyed Program II. / Módosított konzorciumi szerződés elfogadása
1.10. Magdolna-negyed Program II. /Antiszegregációs terv elfogadása
1.11. Magdolna-negyed Program II./Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása
1.12. Magdolna-negyed Program II. / Nyilatkozat az Önkormányzat által nyújtandó kötelező biztosítékokról
1.13. Magdolna-negyed Program II. / Akció területi terv elfogadása
1.14. A Magdolna negyed Program keretében Kesztyűgyár - Közösségi ház működtetésével kapcsolatos Tanácsadó Testület létrehozása
1.15. Méltányossági kérelem a Budapest VIII., Rákóczi tér 3. I.6.szám alatti lakás megvásárlásával kapcsolatban
1.16. Budapest VIII. ker. Vay Ádám u. 4. szám alatti ingatlan értékesítése
1.17. Javaslat a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában 2006. évben végzett kémény-felújítási munkák kifizetésére
1.18. Centrum Parkoló Rendszer Kft. Felügyelő Bizottsági tag delegálása
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznú szerződésének módosítására
1.20. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízási szerződés elfogadása, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti támogatási szerződés elfogadása
1.21. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrészi Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.22. Tájékoztató a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejleszt Kft. megalakulásáról és a Társaságban történt részesedésről; Társasági Szerződés módosítása
1.23. Javaslat az Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak támogatásáról szóló …./2008. (…..) Ök . Sz. rendelet megalkotására, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívásokra
1.24. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.26. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet módosítására
1.28. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
1.29. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal és az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat idősek nappali ellátását biztosító telephelyek kihasználtságával kapcsolatosan
1.30. Javaslat az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására
1.31. A Kerületi Kalauz kézikönyvben történő kerületi címer ingyenes közlésének engedélyezése
1.32. A Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. könyvtámogatási kérelme
1.33. Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés megkötésére
1.34. Kérelem mellszobor állítására Keleti Károly tiszteletére
1.35. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása
1.36. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv módosítása
1.37. A Józsefvárosi Szivárvány Közhasznú Egyesület székhelyének engedélyezése
1.38. Beszámoló a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban történt rendkívüli eseményről
1.39. Erőszakmentes iskola program indítása
1.40. Határidő módosítás az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.41. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.42. Javaslat a Megálló Csoport alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére
1.43. Határidő módosítás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatra
1.44. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.45. Tájékoztató állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről
1.46. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére–méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján- pályázaton kívül történő bérleti jogviszony létesítéséről
1.47. Tájékoztató a Józsefvárosi Színház helyzetéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben