Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. április 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Bárka Kht 2008. évi üzleti terve; 2008-2009. évi színházi évad művészeti tervei; 2008. évi támogatása; az Ügyvezető szerződéseinek elfogadása
1.2. Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht ügyvezetőjének megválasztása lock
1.3. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi munkájáról
1.4. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról
1.5. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2007. évi közhasznú beszámolója, mérlege, eredmény kimutatása
1.6. RFV Józsefváros Kft. 2007. évi beszámolója és 2008. évi Üzleti terve
1.7. Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terve
1.8. Határidő módosítása a „Corvin Sétány Program 10 éves költségvetési tervének 2008. évre vonatkozó aktualizálása” tárgyában
1.9. Magdolna-negyed Program II. / Módosított konzorciumi szerződés elfogadása
1.10. Magdolna-negyed Program II. /Antiszegregációs terv elfogadása
1.11. Magdolna-negyed Program II./Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása
1.12. Magdolna-negyed Program II. / Nyilatkozat az Önkormányzat által nyújtandó kötelező biztosítékokról
1.13. Magdolna-negyed Program II. / Akció területi terv elfogadása
1.14. A Magdolna negyed Program keretében Kesztyűgyár - Közösségi ház működtetésével kapcsolatos Tanácsadó Testület létrehozása
1.15. Méltányossági kérelem a Budapest VIII., Rákóczi tér 3. I.6.szám alatti lakás megvásárlásával kapcsolatban
1.16. Budapest VIII. ker. Vay Ádám u. 4. szám alatti ingatlan értékesítése
1.17. Javaslat a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában 2006. évben végzett kémény-felújítási munkák kifizetésére
1.18. Centrum Parkoló Rendszer Kft. Felügyelő Bizottsági tag delegálása lock
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznú szerződésének módosítására
1.20. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízási szerződés elfogadása, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti támogatási szerződés elfogadása
1.21. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrészi Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.22. Tájékoztató a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejleszt Kft. megalakulásáról és a Társaságban történt részesedésről; Társasági Szerződés módosítása
1.23. Javaslat az Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak támogatásáról szóló …./2008. (…..) Ök . Sz. rendelet megalkotására, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívásokra
1.24. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.26. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet módosítására
1.28. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
1.29. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal és az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat idősek nappali ellátását biztosító telephelyek kihasználtságával kapcsolatosan
1.30. Javaslat az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására
1.31. A Kerületi Kalauz kézikönyvben történő kerületi címer ingyenes közlésének engedélyezése
1.32. A Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. könyvtámogatási kérelme
1.33. Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés megkötésére
1.34. Kérelem mellszobor állítására Keleti Károly tiszteletére
1.35. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása
1.36. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv módosítása
1.37. A Józsefvárosi Szivárvány Közhasznú Egyesület székhelyének engedélyezése
1.38. Beszámoló a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban történt rendkívüli eseményről
1.39. Erőszakmentes iskola program indítása
1.40. Határidő módosítás az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.41. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.42. Javaslat a Megálló Csoport alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére
1.43. Határidő módosítás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatra
1.44. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.45. Tájékoztató állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről
1.46. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére–méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján- pályázaton kívül történő bérleti jogviszony létesítéséről
1.47. Tájékoztató a Józsefvárosi Színház helyzetéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben