Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. április 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Bárka Kht 2008. évi üzleti terve; 2008-2009. évi színházi évad művészeti tervei; 2008. évi támogatása; az Ügyvezető szerződéseinek elfogadása
1.2. Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht ügyvezetőjének megválasztása
1.3. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi munkájáról
1.4. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról, valamint a 2007. évi támogatási összeg felhasználásáról
1.5. A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2007. évi közhasznú beszámolója, mérlege, eredmény kimutatása
1.6. RFV Józsefváros Kft. 2007. évi beszámolója és 2008. évi Üzleti terve
1.7. Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terve
1.8. Határidő módosítása a „Corvin Sétány Program 10 éves költségvetési tervének 2008. évre vonatkozó aktualizálása” tárgyában
1.9. Magdolna-negyed Program II. / Módosított konzorciumi szerződés elfogadása
1.10. Magdolna-negyed Program II. /Antiszegregációs terv elfogadása
1.11. Magdolna-negyed Program II./Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása
1.12. Magdolna-negyed Program II. / Nyilatkozat az Önkormányzat által nyújtandó kötelező biztosítékokról
1.13. Magdolna-negyed Program II. / Akció területi terv elfogadása
1.14. A Magdolna negyed Program keretében Kesztyűgyár - Közösségi ház működtetésével kapcsolatos Tanácsadó Testület létrehozása
1.15. Méltányossági kérelem a Budapest VIII., Rákóczi tér 3. I.6.szám alatti lakás megvásárlásával kapcsolatban
1.16. Budapest VIII. ker. Vay Ádám u. 4. szám alatti ingatlan értékesítése
1.17. Javaslat a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában 2006. évben végzett kémény-felújítási munkák kifizetésére
1.18. Centrum Parkoló Rendszer Kft. Felügyelő Bizottsági tag delegálása
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznú szerződésének módosítására
1.20. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízási szerződés elfogadása, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti támogatási szerződés elfogadása
1.21. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrészi Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.22. Tájékoztató a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejleszt Kft. megalakulásáról és a Társaságban történt részesedésről; Társasági Szerződés módosítása
1.23. Javaslat az Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak támogatásáról szóló …./2008. (…..) Ök . Sz. rendelet megalkotására, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívásokra
1.24. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.26. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) ök. sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet módosítására
1.28. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
1.29. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal és az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat idősek nappali ellátását biztosító telephelyek kihasználtságával kapcsolatosan
1.30. Javaslat az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására
1.31. A Kerületi Kalauz kézikönyvben történő kerületi címer ingyenes közlésének engedélyezése
1.32. A Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. könyvtámogatási kérelme
1.33. Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés megkötésére
1.34. Kérelem mellszobor állítására Keleti Károly tiszteletére
1.35. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása
1.36. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv módosítása
1.37. A Józsefvárosi Szivárvány Közhasznú Egyesület székhelyének engedélyezése
1.38. Beszámoló a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban történt rendkívüli eseményről
1.39. Erőszakmentes iskola program indítása
1.40. Határidő módosítás az „ Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.41. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.42. Javaslat a Megálló Csoport alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére
1.43. Határidő módosítás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatra
1.44. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.45. Tájékoztató állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről
1.46. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére–méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján- pályázaton kívül történő bérleti jogviszony létesítéséről
1.47. Tájékoztató a Józsefvárosi Színház helyzetéről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok