Adminisztrációs és közösségi asszisztenst keres a Részvételi Iroda

Utolsó frissítés:

Adminisztrációs és közösségi asszisztenst keres a Részvételi Iroda

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet  Közösségi Részvételi Iroda adminisztrációs és közösségi asszisztens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: várhatóan: 2023. októberig tartó határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az ellátandó feladatok:

 • az iroda munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása
 • az iroda e-mailes és postai levelezésének ellátása
 • ügyintézési és iktatási tevékenység ellátása
 • a közösségszervezői és közösségfejlesztési munkához kapcsolódó asszisztensi feladatok (pl. rendezvények szervezése, jegyzetek készítése, közterületi programok szervezése)

Feladatkör [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján]:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pont „Titkársági feladatkör”

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Legalább középiskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Tapasztalat adminisztratív és/vagy irodai munkában
 • Elkötelezettség a közösségépítés és a közösségi részvétel iránt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

civil szervezetben vagy közösségben szerzett munka- vagy önkéntes tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség,
 • Kommunikációs képesség,
 • Elkötelezettség a közösségépítés iránt,
 • Precizitás
 • Önállóság
 • Képesség csapatmunkára
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • maximum 1 oldalas motivációs levél, amelyben a pályázó leírja, hogy miért jelentkezik az állásra, miért tartja magát alkalmasnak a betöltésére és milyen tapasztalata van ezen a területen
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A benyújtás határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a reszvetel@jozsefvaros.hu email címen lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Józsefváros Polgármesteri Hivatal Közösségi Részvételi Iroda címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:17/4/ /2022. valamint a munkakör megnevezését: adminisztrációs és közösségi asszisztens

vagy

 • Elektronikus úton: Közösségi Részvételi Iroda részére a reszvetel@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság.

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60.000 Ft.

A cafetéria juttatás éves összege bruttó 287.500 Ft.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!