Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Rendeletek

Hatályos rendeletek

hatályos
rendeletek
mellékletek
10/2021.
(IV. 13.)
a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről
3/2021.
(II. 15.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
53/2020.
(XI. 12.)
a közterületi maszkviselés elrendeléséről
40/2020.
(VII. 16.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről
8/2020.
(II. 28.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről
4/2020.
(II. 27.)
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
38/2019.
(VIII. 22.)
Rendelet a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
36/2019.
(VIII. 22.)
Rendelet a Ganz negyed egy része és a Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzatáról
35/2019.
(VIII. 22.)
Rendelet a Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed Kerületi Építési Szabályzatáról
34/2019.
(VIII. 22.)
Rendelet a Palotanegyed Kerületi Építési Szabályzatáról
42/2018.
(XII. 21.)
Az egészségügyi alapellátási körzetekről
36/2018.
(XII. 21.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
18/2018.
(VII. 18.)
Egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
12/2018.
(V. 07.)
A helyi népszavazásról
56/2017.
(XII. 20.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
49/2017.
(XII. 20.)
A Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról
46/2017.
(XII. 20.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
34/2017.
(XI. 14.)
A településkép védelméről
28/2017.
(VI. 15.)
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
35/2016.
(XII. 08.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről
18/2016.
(VI. 02.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
7/2016.
(III. 03.)
Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról
42/2015.
(X. 29.)
A talajterhelési díj helyi szabályairól
10/2015.
(III. 01.)
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
46/2014.
(XII. 12.)
A Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól
40/2014.
(XI. 13.)
Magánszemély kommunális adójáról
39/2014.
(XI. 13.)
A telekadóról
38/2014.
(XI. 13.)
Az építményadóról
36/2014.
(XI. 06.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
35/2014.
(X. 22.)
Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról
28/2014.
(VII. 01.)
A józsefvárosi természeti környezet védelméről
3/2014.
(II. 13.)
A 2014. évi költségvetésről
46/2013.
(XI. 01.)
A Józsefvárosi Közterület-felügyeletről
35/2013.
(VI. 20.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
32/2013.
(VII. 15.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről
23/2013.
(V. 15.)
A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről
13/2013.
(III. 28.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
66/2012.
(XII. 13.)
[12. 13.] Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
81/2011.
(XII. 15.)
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
64/2011.
(XI. 07.)
Józsefváros Kártyáról
59/2011.
(XI. 07.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről
15/2011.
(III. 18.)
Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
9/2011.
(II. 21.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
57/2010.
(XII. 30.)
Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről
26/2010.
(VI. 18.)
Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról
16/2010.
(III. 08.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
33/2008.
(V. 08.)
A települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról
66/2007.
(XII. 12.)
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ)
62/2007.
(XI. 13.)
A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáról*
43/2007.
(VII. 16.)
A „Józsefváros” név felvételéről és használatáról
23/2007.
(IV. 25.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról
20/2007.
(IV. 02.)
A közbeszerzés helyben központosításáról
9/2007.
(IV. 00.)
Józsefváros fejlesztéséről1
57/2005.
(XII. 05.)
az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről
43/2004.
(X. 29.)
Az önkormányzati bevételek növelését célzó egyes intézkedésekről
35/2004.
(VI. 15.)
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
22/2004.
(V. 15.)
az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról
28/2003.
(V. 14.)
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról*
20/2002.
(V. 24.)
A testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról
47/2001.
(XII. 28.)
Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és vezetői pótlékáról
37/2001.
(X. 26.)
Az 1997. december 31. előtt keletkezett közüzemi díjhátralékok rendezéséről
32/2001.
(X. 26.)
a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról
27/1999.
(V. 18.)
A 2. sz. rehabilitációs akcióterületen változtatási tilalom elrendeléséről
32/1997.
(V. 29.)
A társasházak részére kiadott életveszély elhárító kötelező határozatok végrehajtásához nyújtható visszatérítendő támogatás igénylésének módjáról
29/1996.
(V. 17.)
a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról
13/1996.
(III. 08.)
Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló lobogó) alapításáról, és a jelképek használati rendjéről
64/1995.
(XII. 18.)
A lakóház-működtetési és lakóházfelújítás-lebonyolítási szolgáltatás ellátásáról
32/1994.
(VII. 05.)
32/1994. (VII.5.) sz. önk. rendelet a Belső Józsefváros, Rákóczi út - József krt. - Krúdy Gyula utca-Mikszáth Kálmán tér - Szentkirályi utca - Múzeum u. - Múzeum krt. által határolt területének részletes rendezési tervéről
8/1994.
(II. 01.)
A helyi támogatás visszafizetésének rendjéről
11/1991.
(XI. 11.)
Közép-Józsefváros Részletes Rendezési Tervéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Érvényes 2021. május 17-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 16.30

Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 13.30

A Polgármesteri Hivatal központi száma: 06-1-459-2100

Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256

 

Hogyan tud velünk kapcsolatba lépni?

A Hivatalban a kapcsolatfelvétel lehetőség szerint telefonon, postai úton, e-mail-en és a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat útján történik.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek. A járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alább felsorolt elérhetőségeken keresse és egyeztessen időpontot!

 

Hogyan tud ügyet intézni a járványhelyzet alatt?

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben, az érintett szervezeti egységgel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A személyes ügyintézés helyszíne a Baross utcai bejáraton keresztül megközelíthető alagsori helyiség, ahol a hatályos óvintézkedések betartásával lehet tartózkodni.

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig szintén az alagsori házipénztárban tart nyitva.

A hivatali ügyintézés természetes személyekkel lehetőleg postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyekkel kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

Az ügyfelek a kitöltött beadványaikat személyesen a Baross utcai bejárat melletti Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le. A beadványok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. A naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban kell tartani, majd ezt követően lehet érkeztetni.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont biztosítja a szükséges nyomtatványt és a szervezeti egység eléréséhez szükséges információkat.

 

Ügyintézés anyakönyvi ügyekben

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-tól 11:00 óráig van lehetőség a Támponton,
  • egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására szerdán van lehetőség a Támponton 8.00 és 16.30 között

Az elkészült okiratok átadása postai úton történik.

 

Járványügyi óvintézkedések

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező.

Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.

A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni.

Amennyiben az ügyfél a biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy a hivatal területére nem léphet be.

 

Munkatársak elérhetősége hivatali ügyintézés kapcsán:

 

Anyakönyvi Iroda

általános tájékoztatás: 061/459 2106
időpontfoglalás: 061/459-2176
anyakonyv@jozsefvaros.hu

 

Családtámogatási Iroda (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől)

általános tájékoztatás: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533

 

Adóügyi Iroda

általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2134, 06-20-377-6854
folyószámla ügyintézés, kiutalás, átvezetés: 06-20-352-0752
kommunális adó ügyek: 06-20-352-3396
adójogszabályok értelmezése/ építményadó ügyek/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: 06-20-377-6890
speciális és egyedi adóügyek: 06-20-246-0945

 

Közterület-felügyelet 06-80-204-618 (0-24 órás zöld szám)

 

Kerületgazdálkodási Iroda általános tájékoztatás: 06-20-449-3332

 

Igazgatási Iroda

általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2164

közterület használattal kapcsolatos hozzájárulások: 06-20-261-9981

igazgatas@jozsefvaros.hu

 

Városépítészeti Iroda: általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2509, 06-1-459-2158
települeskep@jozsefvaros.hu
foepitesz@jozsefvaros.hu

 

Humánkapcsolati Iroda:

általános tájékoztatás: 06-1-459-2193, 06-1-459-2197, 06-1-459-2260, 06-1-459-2551, 06-1-459-2130

 

Polgármesteri Kabinet

06-1-459-2201

polgarmester@jozsefvaros.hu

 

Közösségi Részvételi Iroda

általános tájékoztatás: 06-1-459-2139

reszvetel@jozsefvaros.hu

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben