Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A képviselő-testületi ülés napirendje - 2021. október 21.

2021. október 20. szerda

A VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 21-én csütörtökön 9 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend:

1.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára

Az Önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási és fenntartási, valamint az útpályák, járdaszakaszok és a hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkáihoz kapcsolódóan a folyamatos feladatellátás érdekében közbeszerzési eljárások kiírása szükséges a 2021. év során. A szerződéses időszakra vonatkozó, teljes pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges, ennek megfelelően a 2022-2025. évi költségvetések terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalni.

2.    Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítására

A 2021. évi közbeszerzési tervet módosítani szükséges, aminek okai: a tervben szereplő határidők frissültek, a költségmegtakarítás és a hatékonyabb kivitelezés érdekében két, korábban önálló lakás felújítási közbeszerzési eljárást egy eljárásban célszerű kiírni, valamint új közbeszerzést kell kiírni a térfigyelő rendszer karbantartási munkáira, és a zöld- és útfelületek felújítására.

3.    Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának, Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyására, valamint a Képviselő-testület és Szervei SZMSZ-ének módosítására A közbeszerzések szabályozását érintő megváltozott jogszabályi környezet miatt új közbeszerzési szabályzatot kell megalkotni és módosítani kell a Szervezeti- és Működési Szabályzatot (SzMSz).

4.    Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

A Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet egyes pontjai a pályázati rendszer gyakorlati alkalmazása szempontjából módosításra szorulnak.

5.    Javaslat a Tolnai Pihenő kert használatának módosítására

A Rév8 Tolnai kert hasznosítására vonatkozó javaslatát 2021. augusztus 15 és 31. között lehetett véleményezni. Az ezek alapján hozott döntés szabályozza a Tolnai pihenőkert használatát a nyitvatartás, a házirend és a kutyás használat szempontjából.

6.    Javaslat a Ganz negyed egy része és a Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ) szóló rendelet módosításának elfogadására

2021. márciusában a Ganz negyed kiemelt fejlesztési területté vált. A módosítás célja a Ganz negyed átalakulásának es fejlődésének elősegítése a telekalakítások szabályozásának módosításával.

7.    Javaslat botlatókövek elhelyezésére  

2021. szeptember 22-en a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 3 darab botlatókő elhelyezését kezdeményezte a Józsefvárosból egykor elhurcolt holokauszt áldozatok emlékére, önkormányzati támogatással. A Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területen elhelyezni kívánt műalkotások tekintetében.

8.    Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

A Corvin közben lévő Las Vegas Casino a környezetében egyedi, légkábeles, összeköttetés nélküli, 7 kamerából álló kamerarendszert építtet ki. Kezdeményezték, hogy a kamerarendszert díjmentesen használatba adja az önkormányzat részére. Erről dönt a Képviselő- testület.

9.    Javaslat a Déri Miksa utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

A Déri Miksa utca megújítása során új közvilágítási hálózatok épülnek, ezek tulajdonjoga a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.- hez kerül.

10.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

A Szigony utca 39.,  a Bérkocsis utca 30. és a Tolnai Lajos utca. 37. szám alatti épületek kiürítéséhez kapcsolódó pénzbeli megváltás fedezetének biztosításához Képviselő-testületi döntés szükséges.

11.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására

Az önkormányzati tulajdonú helyiség bérlője pályázati támogatásból kívánja felújítani a bérelt helyiség redőnyeit. A tulajdonosi hozzájárulással az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat megvalósítási időszakának lejárta után legalább öt évig változatlan céllal tartja fent a helyiséget.

12.    Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Az önkormányzat támogatási program kidolgozásával ösztönzi a kerületieket, hogy oltassák be magukat. A szeptember 10. óta eltelt 6 hét tapasztalatai azt mutatják, hogy kevés eddig egyáltalán nem oltott józsefvárosit sikerült oltásra buzdítanunk, ezért a támogatás összegét duplájára, a jövedelemhatárt pedig 99 750 forintra emeljük.

13.    Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Losonci Általános iskola iskola- orvosi feladatait nem látja el a jövőben a Dr. Móricz Egészségügyi Bt. ezért szerződésmódosítás szükséges. A Diószegi Sámuel utca 50-54. közterületek ezután a 44. számú orvosi körzethez tartoznának.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Új telephelyeket kap a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, illetve 4 darab felújított, eddig a „támogatott” kategóriában lévő lakását átadja a Lélek program kategóriába. Ezen kívül a kerületi óvodák névváltoztatása miatt is szükséges a JSzSzGyK Alapító Okiratának módosítása.

15.    Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Közalapítvány támogatni szeretné a 2021. július 18-án a Koszorú utcában kitört tűzvészben helytálló tűzoltókat. A támogatáshoz az szükséges, hogy az Önkormányzat erre 1.128.978, - Ft további, működési célú támogatást nyújtson a Közalapítványnak.

16.    Javaslat alapítványok támogatására

Támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a kerületben működő Vasas Központi Könyvtár Alapítvány. A könyvtár az online rendezvényeihez szükséges hangosítási- és világítási eszközök beszerzésére kért 100 000 forint támogatást.

17.    Javaslat a józsefvárosi lengyel, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő működési támogatási kérelme tárgyában  

A három nemzetiségi önkormányzat támogatási kérelemmel fordult önkormányzathoz. A többlettámogatások pénzügyi fedezete összesen 381.691 forint.

18.    Javaslat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadására

A Hivatal iránti közbizalom további erősítése érdekében szükségessé vált az önkormányzat 2013. november 1. napjától hatályos Etikai Szabályzat alapelveinek és magatartási normainak megerősítése és kiegészítése.

19.    Javaslat önkormányzati elővásárlási jog törléséről a Corvin Sétány Program területén

A Práter utca 51. és Nagytemplom utca 29. szám alatti ingatlanok esetében az elővásárlási jog fenntartásának indokai megszűntek, vagyis az önkormányzat nem kívánja az épületek tulajdonjogát megszerezni. Az előterjesztés javasolja az elővásárlási jog törlését.

20.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. utca ….. pinceszint ….. szám alatt található tároló megjelölésű ingatlan vonatkozásában    

ZÁRT ÜLÉS

21.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ……… utca …… em. ….. szám alatt található lakás megjelölésű ingatlan vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS

22.    Javaslat a közterület-használati hozzájárulás ügyében hozott 05/358-13/2021 iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

ZÁRT ÜLÉS

23.    Tájékoztató a 2021. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

A polgármester a költségvetési előirányzatok év közbeni teljesítésének, teljesülésének alakulásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

24.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

25.    Tájékoztató a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél végzett belső ellenőrzésről

26.    Közmeghallgatás

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bp., VIII. Tavaszmező u. 14-18. G. ep. Fl7 előadóterem

A helyszín akadálymentes. A közmeghallgatás 17 órától 20 óráig tart. Részletes információ a közmeghallgatásról itt >>>

A képviselő-testületi ülés hivatalos napirendje itt érhető el >>>

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben