Fűtési díjkompenzációs támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Fűtési díjkompenzációs támogatás igényelhető, ha a fűtési szezonban gázvezeték felújítás miatt szünetel a gázszolgáltatás az egész házban és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint.

Amennyiben a gázszolgáltatásból való kizárás időtartama 1-15 napig tart, abban az esetben 5000 Ft, amennyiben a gázszolgáltatásból való kizárás időtartama 16-30 napig tart, abban az esetben 10.000 Ft, amennyiben a gázszolgáltatásból való kizárás időtartama 31 nap vagy annál több ideig tart, abban az esetben 15.000 Ft.

Ügyintézés folyamata

A kérelem nyomtatványt (mellékletekkel együtt) személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton a kérelmező, vagy meghatalmazottja benyújtja.

A kérelmet a gázszolgáltatás szünetelése után 45 napon belül kell beadni, de tárgyév október 15. és április 15. napja között.

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat:

  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, 
  • nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás illetve nyugdíjszerű ellátásokról (pl.: árvaellátás); 
  • Járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, időskorúak járadéka stb.) esetében az azt megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó havi postai csekkszelvényt / folyószámla-kivonatot. 
  • A nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást
  • Álláskereső személyek esetében 30 napnál nem régebbi igazolást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) (1082 Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11.) arra vonatkozóan, hogy regisztrált álláskereső és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy a munkaügyi szerv által folyósított pénzbeli ellátást megállapító (pl.: álláskeresési ellátás, Nyes) határozatát.
  • Nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről a Családtámogatási Iroda által kiadott nyomtatványon.
  • A gyermekek utáni tartásdíj folyósításáról igazolást vagy nyilatkozatot a Családtámogatási Iroda által kiadott nyomtatványon.
  • 18. életévet betöltött nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolást.
  • A lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot.
  • A fűtési energia szolgáltatójának a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított számlalevelét
Határidők és díjak

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

Díjak: Az eljárás ingyenes.

Felelős szervezeti egység
Családtámogatási Iroda

meeting_room Baross u. 66-68.email szocialis@jozsefvaros.huphone +36 1/333-5743phone +36 1/333-5744phone +36 1/459-2277phone +36 20/539-0533fax +36 1/314-1416
Mellékletek
Kérelem fűtési hozzájárulás
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
321 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!