JÓKÉSZ felülvizsgálat (2022)

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Józsefváros Önkormányzata 2017-ben kezdte meg új Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elkészítését. A Képviselő-testület már elfogadta a Palotanegyedre (PALOTAKÉSZ), a Népszínház negyedre, Kerepesdülőre és a Százados negyedre (NKSZKÉSZ), valamint a Ganz negyedre és a Tisztviselőtelepre (GTKÉSZ) vonatkozó építési szabályzatokat, amelyek 2019. szeptember 22-én léptek hatályba.

Mivel a Csarnok, a Magdolna, a Corvin, a Losonci és az Orczy negyedek építési előírásainak elfogadására 2019-ben nem került sor és a jogszabályi környezet azóta többször módosult, a Józsefvárosi Önkormányzat 2021. áprilisában döntött az ezen területekre vonatkozó terv felülvizsgálatáról és a módosított dokumentumok államigazgatási és partnerségi egyeztetési eljárásának újbóli lefolytatásáról.

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól  szóló 22/2021. (VII. 22.) Ök. rendelet 4.§ (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat ezúton megindítja az elkészült tervezet partnerségi véleményezési eljárását.

Az elkészült tervezet alább, a kapcsolódó dokumentumoknál található.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a kerületi építési szabályzat Budapest településszerkezeti tervével összhangban, a településképi követelmények kivételével, megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

– A kerületi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv, melyek együttesen alkotják a véleményezési dokumentáció JÓVÁHAGYANDÓ munkarészét.

– A kerületi építési szabályzathoz el kell készíteni a MEGALAPOZÓ munkarészt, mely az építés helyi rendjének megállapításához szükséges helyzetfeltárást, helyzetelemzést és helyzetértékelést tartalmazza a felsőbb jogszabály által előírt tartalommal.

– Az ALÁTÁMASZTÓ munkarész tartalmazza a kerületi építési szabályzatban és szabályozási terven tett változtatások, módosítások jogszabályi és szakági indokoltságát szintén a felsőbb jogszabályban előírt részletezettségben.

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room III. em. 306.email foepitesz@jozsefvaros.humeeting_room +36 1/459-2157
Ügyintézők
Csutor Ágnes

irodavezető-helyettes (településrendezési feladatok)

Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room III. em. 306.email csutora@jozsefvaros.hu
Mellékletek
Döntés KÉSZ véleményekről
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 11.
600 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!