Oltási támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Oltási támogatást az igényelhet, aki legfeljebb 14 éves gyermekét saját háztartásában neveli és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint. A támogatás a legfeljebb 14 éves gyermek részére beadott oltásra igényelhető, keretösszege gyermekenként max. 40.000,-Ft és a keretösszegen belül több védőoltásra is igénylehető.

Ügyintézés folyamata

A kérelem nyomtatványt (mellékletekkel együtt) személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton a kérelmező, vagy meghatalmazottja benyújtja.

Mellékletek:

  • A háziorvos igazolását az oltóanyag beadásáról vagy az oltási könyvet,
  • A kérelmező nevére kiállított gyógyszertári nyugtát az oltóanyag megvásárlásáról,

A kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről szóló igazolásokat:

  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, 
  • nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás illetve nyugdíjszerű ellátásokról (pl.: árvaellátás); 
  • Járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, időskorúak járadéka stb.) esetében az azt megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó havi postai csekkszelvényt / folyószámla-kivonatot. 
  • A nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást
  • Álláskereső személyek esetében 30 napnál nem régebbi igazolást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) (1082 Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11.) arra vonatkozóan, hogy regisztrált álláskereső és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy a munkaügyi szerv által folyósított pénzbeli ellátást megállapító (pl.: álláskeresési ellátás, Nyes) határozatát.

Nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről a Családtámogatási Iroda által kiadott nyomtatványon

Határidők és díjak

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

Oltási támogatás a beoltást követő 3 hónapon belül igényelhető

Díjak: Az eljárás ingyenes.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Családtámogatási Iroda

meeting_room Baross u. 63-67. földszint (akadálymentes bejárat) email szocialis@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2538 phone +36 20/539-0533
Kapcsolódó dokumentumok
Kérelem oltási támogatás event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
314 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!