Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Gyógyszertámogatást az igényelhet, akinek a közgyógyellátás iránti kérelmét véglegesen elutasította a Kormányhivatal és 

– az igénylő havi gyógyszerkiadása több mint a családjában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 20%-a 

– a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 

a) legfeljebb 71.250 forint, ha a kérelmező 70 év alatti, 

b) 92.625 forint, ha a kérelmező elmúlt 70 éves, 

c) 142.500 forint, ha a kérelmező elmúlt 80 éves

Minimum rendszeres gyógyszerköltség: az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem minimum 20%-a. A támogatás összege 9.000,-Ft/hó, és 6 hónap időtartamra kerül megállapításra.

Ügyintézés folyamata

A kérelem nyomtatványt (mellékletekkel együtt) személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton a kérelmező, vagy meghatalmazottja benyújtja

Mellékletek:

  • a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereire vonatkozó 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolás,
  • a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapnál nem régebbi gyógyszertári igazolás a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereinek költségéről, melyet a gyógyszertár a háziorvos igazolása alapján állít ki,
  • a Járási Hivatal elutasító határozata arról, hogy nem jogosult alanyi vagy normatív közgyógyellátásra

A kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről szóló igazolásokat:

  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, 
  • nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás illetve nyugdíjszerű ellátásokról (pl.: árvaellátás); 
  • Járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások (ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, időskorúak járadéka stb.) esetében az azt megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó havi postai csekkszelvényt / folyószámla-kivonatot. 
  • A nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást
  • Álláskereső személyek esetében 30 napnál nem régebbi igazolást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) (1082 Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11.) arra vonatkozóan, hogy regisztrált álláskereső és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy a munkaügyi szerv által folyósított pénzbeli ellátást megállapító (pl.: álláskeresési ellátás, Nyes) határozatát.

Nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről a Családtámogatási Iroda által kiadott nyomtatványon

Határidők és díjak

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

Díjak: Az eljárás ingyenes.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Családtámogatási Iroda

meeting_room Baross u. 63-67. földszint (akadálymentes bejárat) email szocialis@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2538 phone +36 20/539-0533
Kapcsolódó dokumentumok
Települési támogatás gyógyszer kiadásokra event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
319 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!