Településképi rendelet módosítása (2023)

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) tavaly év elején megalkotta a 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről (továbbiakban: Rendelet). A gyakorlati alkalmazás tapasztalatai alapján és a helyi védett épületek listájának bővítése érdekében szükséges a Rendelet módosítása.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 56/2023. (I.20.) számú határozatában. A településképi rendelet módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 70. §-a szerint történhet . Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a Rendelet módosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

A partner(ek) véleményének megismerése céljából az önkormányzat 2023. május 18-ra lakossági fórumot hív össze, amely a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban (1085 Budapest, Horánszky u. 13.) kerül megtartásra 18:00-tól. A lakossági fórumon a kerületi főépítész ismerteti a Rendelet módosítás tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

A partner az észrevételét és javaslatát:

– a lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, vagy

– a lakossági fórumot követő 5 napon belül, 2023. május 23-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy

– közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2023. május 23-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

Véleményezze Ön is a településképi rendelet-módosítás tervezetét, amely itt elérhető >>>>

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room III. em. 306. email foepitesz@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2157 home_work +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Hatályos és módosított rendelet összehasonlító táblázat event_available Utolsó frissítés: 2023. május 4.
63 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!