Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat
KERESÉS

Alpolgármesterek

Sántha Péterné

alpolgármester
 • Telefon: 459-2544
 • Fax: 459-2530
 • E-mail: santhap@jozsefvaros.hu
 • Fogadóóra: Minden hónap 2. és 4. hétfő, 15-17 óra (bejelentkezés csak írásban)
 • Cím: Budapest VIII., Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal

Önéletrajz

• Született: Besenyszög, 1947. április 2.
• Családi állapot: Férjezett, három felnőtt gyermek édesanyja
• Legmagasabb iskolai végzettség: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged
 Nyelvismeret: Passzív német
1965-ben érettségizett a mezőtúri Teleki Blanka leánygimnáziumban. Aktív tanárként dolgozott több, mint két évtizedet. A versenyszférában ügyvezetőként dolgozott néhány évet, jellemzően kulturális területen. 2006-tól az V. kerületi Polgármesteri Hivatalban a szociális-és egészségügyért felelős alpolgármester referense volt.
2003-tól Fidesz-tag, 2004-től a KDNP tagja, majd titkár az V. kerületi helyi szervezetnél. A KDNP Budapesti Választmányának tagja és az Országos Önkormányzati Tanács koordinátora.
Szabad idejében szívesen utazik, színházba jár és zenét hallgat.

 

 

 

 SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester feladata és hatásköre

 
 1. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait az Mötv. 74.§ (2) bekezdés alapján. Az alpolgármester részt vesz a képviselő-testület munkájának elősegítésében, megszervezésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § a) és b) pontja figyelembevételével a szakterületét illető kérdésekben előkészíti a képviselő-testület döntéseit, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.
 2. Az alpolgármester együttműködik a polgármesterrel a bizottságok munkájának összehangolásában, a Hivatal irányításával kapcsolatos feladatainak ellátásában.
 3. Az alpolgármester közvetlen felügyelete alá tartoznak az általános feladatok mellett a humánszolgáltatási területen:
 4. a.) állampolgársági esküvel kapcsolatos polgármesteri feladatok,
 5. b.) a kerület oktatási, ifjúsági, közművelődési, kulturális, sport és turisztikai tevékenységével kapcsolatos feladatok,
 6. c.) kapcsolattartás az iskolákkal, óvodákkal, közművelődési, kulturális feladatokat ellátó gazdasági társaságokkal, szociális-, és gyermekvédelmi intézményekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, egyházakkal,
 7. d.) a szociális alapszolgáltatási és szociális szakosított ellátási formák önkormányzati feladatai,
 8. e.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel való kapcsolattartás és azok felügyelete,
 9. f.) a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülésének elősegítése,
 10. g.) kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal az önkormányzati feladatok tekintetében,
 11. h.) hajléktalan-ellátással kapcsolatos feladatok,
 12. i.) kerületi rendezvények figyelemmel kísérése, a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után azokon való részvétel,
 13. j.) a feladatkörébe tartozó érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás
 14. k.) a feladatkörébe tartozó érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás.
 
 
 1. Figyelemmel kíséri az Emberi Erőforrás Bizottság munkáját és kezdeményezi a bizottsági döntések végrehajtásának esetleges felfüggesztését a polgármesternél.
 2. Az alpolgármester a feladatkörébe tartozó ügyekben a helyettesítés rendjétől függetlenül az alábbiak szerint ír alá:                                                         
                                                           Dr. Kocsis Máté
                                                            polgármester h.
 1. Sántha Péterné alpolgármestert tartós távolléte esetén dr. Sára Botond általános alpolgármester helyettesíti a rá vonatkozó speciális szabályok keretei között.
 

 

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.00-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok