Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat
KERESÉS

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető 459-2576
személyi titkár 459-2202
referens 459-2132
sajtóreferens 459-2264
referens 459-2315
kabinetvezető-helyettes 459-2259
kabinetvezető titkárság 459-2575
polgármesteri főtanácsadó 459-2131

Alpolgármesteri Titkárság

Sántha Péterné Titkársága
Egry Attila Titkársága
dr. Sára Botond Titkársága

Titkárság

Városvezetési Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2207

Szervezési és Képviselői Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2160
ügyintéző 4592-151
ügyintéző 459-2162
ügyintéző 459-2127
ügyintéző 459-2199
központi fénymásoló 459-2501
képviselői referens verese@jozsefvaros.hu

Tisztségviselői Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2204
ügyintéző 459-2596
ügyintéző 459-2258
titkárnő 459-2201
személyi titkár 459-2544
ügyintéző-titkárnő 459-2202
személyi titkár 459-2206
referens 459-2574
459-2214

Városfejlesztési és városépítészeti tanácsadó

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
városfejlesztési referens 459-2157

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző 459-2268
aljegyző 459-2133
aljegyző 459-2163
kabinetvezető 459-2123
oktatási/képzési referens 459-2502
titkárnő-ügyintéző 459-2208
vezető jogtanácsos 459-2221
titkárnő-ügyintéző 459-2212

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2261
ügyintéző 459-2189
ügyintéző
ügyintéző 459-2262
ügyintéző 459-2563
ügyintéző 459-2114
ügyintéző 459-2189
fűtő-karbantartó
ügykezelő
informatikus 459-2121

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2137
ügyintéző 4592-597
ügyintéző 459-2561
ügyintéző 459-2549
ügyintéző 459-2553
ügyintéző 4592-165
ügyintéző 459-2546
ügyintéző
303-6510
irattáros 459-2553
ügykezelő 459-2529

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2540
ügyintéző 459-2522
ügyintéző 459-2599
jogtanácsos 459-2516
ügykezelő 459-2280
jogi referens 459-2291

Személyügyi iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2153
ügyintéző 4592-155
ügyintéző 459-2152
ügyintéző 459-2154
ügyintéző 459-2156
közfoglalkoztatási referens 459-2277
közfoglalkoztatási ügyintéző 313-0634

Gazdasági Szervezet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2125
controlling ügyintéző 459-2510
gazdasági vezető 459-2235

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2184
ügyintéző vorosszilvia@jozsefvaros.hu

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész, irodavezető 459-2157
ügyintéző 459-2526
ügyintéző 459-2508
ügyintéző 459-2565
ügyintéző 459-2157
ügyintéző 459-2509

Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2235

Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető-helyettes 459-2247
ügyintéző 459-241
ügyintéző 4592-518

Számviteli és Pénzügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2590
ügyintéző 459-2295
ügyintéző 459-2289
ügyintéző 459-2243
ügyintéző 459-2248
ügyintéző
ügyintéző 459-2297
pénztáros 459-2237

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2515
ügyintéző 459-2511
ügyintéző 459-2514
ügyintéző 459-2145
ügyintéző 459-2584
ügyintéző 459-2146
ügyintéző 459-2219
ügyintéző 459-2282
ügyintéző 459-2513
ügyintéző 459-2147

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2294
ügyosztályvezető-helyettes 459-2177
ügyintéző 459-2230
ügyintéző 459-2595
ügyintéző 459-2594
ügyintéző 459-2274
ügyintéző 459-2503
ügyintéző 459-2278
ügyintéző 459-2552
ügyintéző 459-2535
ügyintéző 459-2567

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2536
titkárnő 459-2164

Építésügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 4592-283
ügyintéző 459-2592
építész ügyintéző 459-2231
építész ügyintéző 459-2285
építész ügyintéző 459-2225
építész ügyintéző 459-2564
ügyintéző 459-2226
közútkezelési ügyintéző 459-2228
Építésügy
Közútkezelés

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2532
ügyintéző 459-2281
ügyintéző 459-2175
ügyintéző 459-2586
ügyintéző 459-2171
ügyintéző 459-2293
ügyintéző 459-2550

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2267
irodavezető-helyettes 459-2118
ügyintéző 459-2107
hagyatéki ügyintéző 459-2180
hagyatéki ügyintéző 459-2181
ügyintéző 459-2108
ügyintéző 459-2284
ügyintéző 459-2284
ügyintéző 459-2543
anyakönyvvezető 459-2106
anyakönyvvezető 128
anyakönyvvezető 459-2179
anyakönyvvezető 459-2187
anyakönyvvezető 459-2187
ügykezelő 459-2284
anyakönyvvezető vaczinee@jozsefvaros.hu

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2192
ügyfélszolgálati munkatárs 459-2116

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 210-0130
ügyintéző 4592-277/23
ügyintéző 4592-277/23
ügyintéző 459-2277
ügyintéző 4592-277/25
ügyintéző 459-2277/38
ügyintéző 459-2277
ügyintéző 459-2277/15
ügyintéző 459-2277
ügyintéző 459-2277/24
ügyintéző 459-2277/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2197
ügyintéző 459-2260
ügyintéző 459-2193
ügyintéző 459-2194
ügyintéző 459-2551
ügyintéző 459-2588
ügyintéző 459-2130

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 06-20/277-7207
Rendészeti Iroda 210-9500/102
Közigazgatási Iroda 06-20/852-3859
ügyintéző

Rév8 Zrt.

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
vezérigazgató 459-2271
Kommunikációs referens 459-2218
Műszaki menedzser 459-2111
Kutatási programvezető (MNPIII, bűnmegelőzési projektek) 459-2287
Projektasszisztens (KEOP-5.5.A, EUB2, MNPIII.) 459-2273
Projektasszisztens (Marketing, kiadványszerk., MNPIII.) 459-2583
Tervező, Projektasszisztens (MNPIII.)
Projektvezető (MNPI., MNPII., MNPIII.) 459-2140
Projektasszisztens (KEOP-5.5.A, EUB2, MNPIII.) 459-2129
Projektasszisztens (MNPIII. - szociális programok) 459-2566
Gazdasági igazgató 7881-344
Pályázati előadó, projektasszisztens (MNPII., MNPIII.) 459-2251
Projektasszisztens (MNPIII. – szociális programok) 459-2120
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.00-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok