Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2012. december 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
1.2. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. projektmenedzseri szerződésének módosítására és a Rév8 Zrt. 2013. évi működésének biztosítására
1.3. Javaslat a Práter utcai tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére és a 248/2012. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására
1.4. Javaslat a „IH/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
1.5. Javaslat a „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
1.6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott hátralékok egy részének elengedésére, és a 16/2010. (III.08.) ök. rendelet módosítására
1.7. 7. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006 (VII.14) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívása kapcsán
1.8. 8. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
1.9. 9. Javaslat Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítésére
1.10. Javaslat az önkormányzati építésügyi feladatokkal kapcsolatos helyi rendelet megalkotására
1.11. Javaslat a helyi tervtanácsi rendelet módosítására
1.12. Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti gyermekorvosi rendelő elhelyezésével kapcsolatos helyiség kijelölésére
1.13. Javaslat letéti szerződés megkötésére
1.14. Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás működtetésére 2013. évben
1.15. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2013. évi keretekre
1.16. Javaslat álláshelyek változásából adódó költségek fedezetének biztosítására
1.17. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítésére
1.18. Javaslat a Pollack téri Mélygarázzsal összefüggő jogvita megoldására
1.19. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítására
1.20. Javaslat az átlátható szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Tulajdonosi hozzájárulás a MAX-TEL7 Kft. részére a Budapest X. Kőbányai út 56. – Budapest VIII. Asztalos Sándor út 14. sz. közötti összekötő hírközlési hálózat építése
2.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.3. A 2011-ben közterület-használatból befolyó bevétel 20%-ának visszafizetése a társasházak részére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kérelme kijelölt kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabítására
3. Kisfalu Kft.
3.1. Buli Team Bt. volt bérlő részletfizetés engedélyezésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. H. I. bérleti díjhátralék elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.3. A Quality Alfa Bt. bérleti díjhátralék elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 20. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.4. Új Világ Egyesület új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Lujza u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.5. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
4. Beszerzések
4.1. A „Polgármesteri Hivatal részére bútorbeszerzés” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
4.2. A polgármesteri Hivatal részére-tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
5. Közbeszerzések
5.1. Szállítási keretszerződés különféle irodaszer- és nyomtatványok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
5.2. Javaslat a Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására tárgyú szerződés módosítására
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Corvin Medical Kft. 2012.jan.1.-szept.24. időszakra vonatkozó mérlegbeszámolójának elfogadására
6.2. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására
6.3. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Gyenge Zsolt Attilával
6.4. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Pomázi Dániellel
6.5. Javaslat előirányzat átcsoportosításra
6.6. Az MNP III közterületi alprogram köteles terveinek bemutatása
6.7. Javaslat előirányzat átcsoportosításra
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztatás a Budapest VIII., Dugonics u. 12/b. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
7.2. Tájékoztatás a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben