Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. január 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. 1. Javaslat gépkocsi-beálló ingyenes használatba adására
1.2. 2.A Budapest, VIII. kerület szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. 1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3. Kisfalu Kft.
3.1. J&AMANDA Kft. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Baross u. 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. Szűcs Gyuláné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Bródy Sándor u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.3. NOVA-REAL Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 47. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.4. Sz. I. (B. V.) részletfizetésre és kamat tartozás elengedésre irányuló kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 25. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
3.5. Magyar Gördeszkások Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 36. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.6. Papelito 29 Kft. bérlő bérbeszámítás módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
3.7. A Budapest VIII., Baross utca 127. szám alatti, 35919/0/A/73 helyrajzi számon nyilvántartott, földszinti, 14 m² alapterületű, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt egyéb helyiség elidegenítése
3.8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
3.9. A Budapest VIII., Mária utca 15. pinceszinti, 36647/0/A/1 helyrajzi számú, üres raktárhelyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata és elidegenítéshez hozzájárulás
3.10. A Budapest VIII., Rökk Szilárd utca 3. szám alatti, 36658/0/A/1 helyrajzi számú, udvari bejáratú, földszinti, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.11. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.12. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.13. Javaslat Budapest VIII. kerület József u. 41. számú lakóépület pince feletti udvari födémcsere vállalkozási szerződésének megkötésére
4. Egyebek
4.1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok