Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2013. január 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Társadalombiztosítási peres ügyben született ítélet tudomásulvétele
1.2. A Budapest, VIII. kerület ……………………… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.3. Javaslat a Budapest VIII., …………………………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó peres eljárás lezárására és tulajdonjog rendezésére
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
2.2. Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
2.3. Rendelet alkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
2.4. Fedezet biztosítása a sajtó-és médiafigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a képviselő-testületi ülések online közvetítésének biztosítására
2.5. Javaslat a Magdolna Negyed Program III-hoz kapcsolódó döntések meghozatalára
2.6. Javaslat a Pollack Mihály téri mélygarázs beruházással és felszínhasznosítással kapcsolatos perek ügyvédi munkadíjának kifizetésére
2.7. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetének elfogadására
2.8. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
2.9. Javaslat a Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthon ellátottjainak étkeztetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.10. Javaslat a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás felülvizsgálatára
2.11. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában
2.12. Javaslat a Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására
2.13. Javaslat használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
2.14. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
2.15. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött együttműködési megállapodás módosítására
2.16. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2012. évi munkájáról
2.17. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. május 1. – 2012. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2.18. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítésére és díjazására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
3.3. Kérelem gépjármű-elhelyezési kötelezettség saját tulajdonú parkolóban történő teljesítésére vonatkozóan
4. Kisfalu Kft.
4.1. Csemege-Match Zrt. bérlő és a JÉGCSILLAG Kft. bérleti jog átruházására vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Baross u. 111. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
4.2. SCEP Kereskedelmi Kft. bérleti jog átruházására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Diószeghy S. u. 17/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában THIEN HUONG Kft. részére
4.3. SILVER DELIKÁT Kft. tevékenységi kör bővítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Illés u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.4. Hegedűs Istvánné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 21. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.5. KER-GOLD SYSTEM Kft. bérlő és a P&G LINE Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Práter u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.6. V. K. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Vajdahunyad u.23. szám alatti lakóépületben lévő teremgarázsban található 1. számú beálló-helyre vonatkozóan
4.7. Javaslat a Budapest VIII., Futó u. 25. szám alatti telekingatlannal kapcsolatos kötbér teljesítésére vonatkozó kérelem elbírálására
4.8. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
5. Egyebek
5.1. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2012. december havi teljesítés igazolására
5.2. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2012. november és december havi teljesítés igazolására
5.3. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2012. december havi teljesítés igazolására
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben