Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. január 28.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat határozat visszavonására a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca 18. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.2. Javaslat Deákné Dr. Rapi Edit háziorvos kérelmére a Budapest VIII, Hock János u. 8. II. em. 11. szám alatti közszolgálati lakás bérleti díjának csökkentésére
1.3. Javaslat a Budapest VIII., Kőris u. 10. szám alatti épületben található lakás csatolására
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 47………………… szám alatti lakás bérbeadására
1.5. Javaslat gépkocsi-beálló ingyenes használatba adására
1.6. Javaslat a Budapest VIII., Illés u. 19. szám alatti lakóépületben található szükséglakás átminősítésére
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Döntés a RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosításáról
2.3. Javaslat az ideiglenes Teleki téri piacon konténerek bérbeadására
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 13-29. 1 kV-os kábelrekonstrukció
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 14-28. 1 kV-os kábelrekonstrukció
2.6. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére a Budapest VIII. kerület Balassa – Tömő – Füvészkert utca 1 kV-os kábelrekonstrukció (1451/10 TR állomás – Füvészkert u. 9. között)
2.7. JIK kialakítás
3. Kisfalu Kft.
3.1. J&AMANDA Kft. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Baross u. 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. Csemege-Match Zrt. bérlő és a JÉGCSILLAG Kft. bérleti jog átruházására vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Baross u. 111. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
3.3. Filep Andrea egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.4. NOVA-REAL Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 47. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. Krasznai Erika Fatima egyéni vállalkozó részletfizetési kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 20. fsz. 3/A. és Koszorú u. 20. fsz. 3/B. szám alatti helyiségekre felhalmozott hátralék vonatkozásában
3.6. Taszter Bt. bérlő bérleti jogviszony rendezésének engedélyezési kérelme a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.7. Hegedűs Istvánné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap u. 9. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.8. THIEN HUONG Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.9. Javaslat a Budapest VIII., Futó u. 25. szám alatti telekingatlannal kapcsolatos kötbér teljesítésére vonatkozó kérelem elbírálására
4. Egyebek
4.1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2012. december havi teljesítés igazolására
4.2. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének 2012. október, november és december havi teljesítés igazolására
5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztatás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kérelmére kijelölt kizárólagos várakozóhelyek díjmentesége következtében lemondott összegről
6. Sürgősségi
6.1. Közbeszerzési tanácsadó
6.2. KEOP
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok