Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. február 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. K. L. fakárosulttal történő egyezségkötés
1.2. Javaslat a Budapest VIII., Magdolna u. …. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.3. H. Sz. I. volt bérlő kamat elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú gépkocsi beálló vonatkozásában
1.4. Budapest VIII., Hock János utca ………………. szám alatti, …………….. helyrajzi számú, határozott idejű bérleti joggal terhelt lakás elidegenítése
1.5. A Budapest, VIII. kerület Práter utca 30-32. szám alatt található tárolóra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Pest-terv Kft. részére a Bp., VIII. Mátyás tér-Dankó utca- Kálvária tér (Nagyfuvaros utca-Kálvária tér között) vízvezeték felújításhoz (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Kisfalu Kft.
3.1. Filep Andrea egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. A Metamix Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, József utca 14. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.3. ALZAMZAM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. József krt. 18. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.4. GISZHDF Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kiss J. u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. COPYGURU Kft. bérlő bérleti jogviszony rendezésének ügye a Budapest VIII., Szentkirályi u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db)
3.7. Budapest VIII., Szentkirályi utca ….……………. szám alatti, ………………….. helyrajzi számú, 143 m2 alapterületű vegyes tulajdonú lakás, üres, önkormányzati tulajdonú részének elidegenítése
3.8. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
4. Beszerzések
4.1. Önkormányzati információkat tartalmazó hirdetőtábla beszerzése tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Egyebek
5.1. Képviselő-testület tagjainak rendes éves vagyonnyilatkozata
5.2. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. január havi teljesítés igazolására
6. Sürgősségi
6.1. Ingatlanállomány felülvizsgálata
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok