Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. február 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. M. E. haszonélvező részletfizetési kérelme, N. Zs. A. és N. I. D. tulajdonában álló Budapest VIII., Kisfaludy utca ………………… szám alatti lakásingatlan vételárhátralékára vonatkozóan
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.3. Javaslat a 2013. évi Díszpolgári Cím, a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, a 2013. évi Józsefvárosért, a 2012. évi Jó Sport, és a 2013. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetések adományozására
1.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
2. Képviselő-testület
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló rendelet tervezete
2.2. A Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalása
2.3. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. koncepciójának kidolgozására
2.4. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára
2.5. Javaslat a Práter utcai iskola és tornacsarnok pályázat útján történő bérbeadására
2.6. Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.7. Javaslat a Ludovika-Campus beruházásához kapcsolódó döntések meghozatalára
2.8. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítására
2.9. Javaslat az V. és a VI. kerületi önkormányzatokkal – gyermekek átmeneti otthona tárgyában – kötött ellátási szerződések felülvizsgálatára
2.10. Javaslat a hivatásos gondnokokkal összefüggő 2012. évi díjazás elszámolására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Pest-terv Kft. részére a Budapest, VIII. kerület Mátyás tér - Dankó utca - Kálvária tér (Nagyfuvaros utca - Kálvária tér között) vízvezeték felújításhoz
3.3. Javaslat az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítására
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Palota-negyedben történő 59 db fa ültetéséhez
4. Kisfalu Kft.
4.1. Hármasban Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő és Balogh Mária egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.2. SINGER-FÜLEMÜLE Kft. bérleti díj fizetési kötelezettség csökkentési kérelme a Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gy. u. 16-18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyílt pályázat lezárására, és új pályázat kiírására
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános pályázaton történő bérbeadására
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános pályázaton történő bérbeadására
4.6. K. Gy. bérleti díj tartozás elengedésre irányuló kérelme a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 9. szám alatti személygépkocsi beállóra felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.7. A NOVOTRACE Bt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 9-11. (Práter u. 44.) szám alatti helyiség vonatkozásában
4.8. UNIÓS PÉK Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Üllői út 16/b. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.9. A Non-Stop Ati Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66/b. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.10. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
4.11. A „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő mogyoródi elhelyezkedésű telekingatlanok értékesítésére, ingatlanközvetítői feladatok ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének elfogadása
5. Beszerzések
5.1. „Személygépkocsi beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
5.2. „Növényzet telepítés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
6. Egyebek
6.1. 1. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. január havi teljesítés igazolására
6.2. 2. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. január havi teljesítés igazolására
7. Tájékoztatók
7.1. 1. Tájékoztatás a gyorsszolgálati és karbantartási tevékenységgel kapcsolatosan
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok